Trusler og utryghed på gymnasier med mange tosprogede elever – nu skal danske unge tvinges til at søge ind på dem

Før var Viby Gymnasium i Aarhus et ganske almindeligt fredeligt dansk gymnasium.

 

Men det er på få år blevet på det nærmeste ødelagt.

 

Gymnasium har fået en meget stor andel elever med indvandrerbaggrund.

 

Samtidig blev det et gymnasium præget af uro, trusler og utryghed.

 

“En rapport om forholdene på Viby Gymnasium i Aarhus tegner et dystert billede af virkeligheden på et gymnasium med en stor andel af elever med indvandrerbaggrund”, skriver Jyllands-Posten 2.2.

 

Avisen har fået aktindsigt i rapporten.

 

Der er i dag omkring 30 procent af eleverne, der har indvandrerbaggrund. Og tallet er hastigt stigende.

 

På 1. g. årgangen er andelen helt oppe på 50 procent.

 

Og det er blandt eleverne i 1. g., der nu er store problemer. Det siger rektor Lone Sandholdt Jacobsen til Politiken 3.2.

 

En betydelig del af de tosprogede elever har arabisk eller somalisk baggrund, skriver JP, søndag.

 

De problemer, der har udviklet sig er meget alvorlige og belastende for gymnasiet:

 

Der er slagsmål, konflikter og truende adfærd blandt andet på de sociale medier.

 

Konflikterne opstår ofte mellem forskellige etniske grupper.

 

Og der kan komme unge udefra ind på skolen for at finde og straffe elever, skriver JP, søndag.

 

I december blev en stor fest med 500 tilmeldte på skolen aflyst, fordi der var slagsmål ved en fodboldbane bag skolen mellem to grupper af elever. Samtidig var der frygt for, at unge ville komme ind udefra for at deltage i slagsmålet.

 

Lone Sandholdt Jacobsen siger i dag til Politiken, at problemerne er løst. Nogle elever har forladt skolen.

 

Men skolen har fortsat hver dag en “pædagogisk konsulent med sikkerhedsmæssig baggrund” gående.

 

Problemet generelt for gymnasier med mange indvandrerelever

Rapporten om Viby Gymnasium er lavet af konsulentfirmaet Skoletryghed. Men dette gymnasium er langt fra det eneste med disse problemer. Det siger direktør Jon Valdemar Andersen til JP, søndag.

 

Han har kendskab til cirka 20 andre ungdomuddannelser med samme problemer.

 

Kulturelle konflikter er “almene” på gymnasier med en vis mængde tosprogede elever, siger Integrationskonsulent Henrik Kokborg til avisen.

 

Flere andre gymnasier med mange tosprogede elever har samme problemer.

 

Det er i høj grad gymnasier på Københavns Vestegn, hvor der bor mange med indvandrerbaggrund.

 

flere gymnasierektorer efterlyser i dag en bedre fordeling af eleverne. (JP 3.2)

 

På Høje-Taastrup Gymnasium var andelen af elever med ikke-vestlige baggrund på 57 procent i 2018 mod 27 procent i 2010.

 

På Herlev Gymnasium var den på 48 procent i 2018. en fordobling siden 2010.

 

Danske gymnasier bliver polariserede

Rektor på Herlev Gymnasium siger, at han ikke har oplevet de samme dystre problemer som i Viby. Men det er alligevel skidt for integrationen, fordi de danske elever forsvinder.

 

Det sociale liv kommer under pres, når der er mange elever med indvandrerbaggrund og ofte muslimsk baggrund, fordi de har et andet forhold til for eksempel fester og kærester, siger han.

 

Hvis der først er en vis andel af elever med indvandrerbaggrund på et gymnasium, så går det størkt.

 

Unge med samme arabiske, somaliske eller anden etniske baggrund søger derhen hvor der er mange elever med samme baggrund.

 

Det får andelen til at stige. Og så begynder de danske elever at søge væk.

 

Danske unge søger de gymnasier, hvor der er mange andre danske elever og få tosprogede.

 

Danske gymnasier bliver polariserede.

 

På den ene side indvandrergymnasier, der ofte skranter. Nogle lukker som Langkær Gymnasium i Aarhus.

 

På den anden side gymnasier med hovedsagelig danske elever. Disse gymnasier er ofte meget populære og har stor søgning.

 

Danske elever skal tvinges til at gå på indvandrergymnasier

Dette adfærdsmønster vil politikere nu med tvang ændre på.

 

Det skal være slut med det fri gymnasievalg.

 

Politikerne vil groft sagt tvinge danske elever til at søge ind på indvandrergymnasierne for at højne andelen af danske elever. Samtidig vil de tvinge indvandrerunge til at søge væk fra disse gymnasier.

 

Det skal ske ved at lægge et loft over antal elever på de populære gymnasier med mange danske elever.

 

Det har Region Midtjylland netop besluttet:

 

Konkret går beslutningen ud på, at de Aarhusgymnasier, der normalt får flest ansøgere, skal optage færre elever i det kommende skoleår. (Politiken 3.2)

 

Samtidig skal fordelingen af elever fra almene boligområder med mange beboere uden for arbejdsmarkedet, være anderledes. De må fremover højst udgøre 10 procent af et gymnasiums samlede antal elever.

 

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil planlægger et indgreb, der skal ændre fordelingen af gymnasieelever på generelt samme måde.

 

Det betyder, at det er slut med det fri gymnasievalg. Og det vil næsten stensikkert udløse store protester.

 

I Region Midtjylland har otte gymnasier allerede protesteret.

 

Og mange elever og forældre vil givetvis reagerer, når de opdager, at de ikke kan vælge det gymnasium, de ønske, og måske tilmed tvinges til at gå på et gymnasium plaget af etnisk uro og utryghed.

 

Politikerne har lukket øjnene i 20 år

Denne udvikling med polariserede gymnasier har man set komme de sidste 20 år:

 

Indvandringen til Danmark er vokset. Der er mange børn og unge blandt indvandrerne. Og andelen, der går på gymnasierne, er støt og roligt vokset.

 

Men politikerne har lukket øjnene for de kultursammenstød, det ville føre med sig. De har ladet polariseringen ske.

 

Nu begynder der så at ske noget. Men det er for sent og reelt ingen løsning. Det kan skabe nye voldsomme konflikter. Tilmed vil der givetvis opstå flere private gymnasier ‘danske’ såvel som ‘etniske’. Dermed vil polariseringen øges.

 

Desuden er det under alle omstændigheder en stakket frist. Takket være de mange indvandrere i den fødedygtige alder vil andelen af elever med indvandrerbaggrund hurtigt blive så stor, at dette politiske korthus vil vælte.

 

Der er kun en vej, og det er at nedbringe andele af mennesker med indvandrerbaggrund i befolkningen som helhed.

 

Det drejer sig om at stoppe tilstrømningen, og gøre alt hvad der er muligt for at flygtningen og indvandreres vender tilbage til det land de er kommet fra.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…