Thorning-Schmidt er et blåstempel for Facebooks censurregime

Tech-giganten Facebook har været kritiseret for i årevis at håndhæve et hensynsløst, politisk motiveret censurregime rettet særlig mod islamkritiske, nationalkonservative og EU-kritiske ytringer. Et censurregime, der vilkårligt rammer også saglige og demokratiske synspunkter og som derfor ganske naturligt har udløst en modbevægelse fra flere nationalkonservative politikere i Amerika. Denne kreds af politikere og debattører arbejder for national lovgivning til sikring af borgernes demokratiske ret til at ytre sig frit – også på sociale medier.

 

Som modtræk hertil har Facebook for nylig oprettet et tilsynsråd af magtfulde politikere og mediefolk, der skal optræde som Facebooks censur-gummistempel og give tech-gigantens politiske censurregime en fernis af legitimitet.

 

Nu bliver tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt en af fire medformænd i Facebooks nye tilsynsråd, der skal træffe afgørelser i sager om ytringsfrihed, injurier og misinformation på verdens største og mest magtfulde sociale medie med omkring 2,6 milliarder brugere. ”Rådet vil tage bindende beslutninger om, hvilket indhold på Facebook og Instagram, der skal tillades eller fjernes”, skriver det nye tilsynsråd i en officiel skrivelse. Rådet tæller tidligere dommere, juraprofessorer, journalister og politikere og er nøje udvalgt med politisk slagside til fordel for en politisk korrekt elite, der kan forventes at støtte op om Facebooks politiske censurregime. Ingen islamkritikere, ingen nationalkonservative og ingen kompromisløse forsvarere af ytringsfriheden har fundet plads i Facebooks nye Vogternes Råd, som reelt indfører et slags teknokratstyre af menneskerets- og globaliseringsideologer. Det har til gengæld Helle Thorning Schmidt, som svarer undvigende på spørgsmålet (Berlingske 07.05) om, hvorfor Facebook bl.a. censurerer enhver omtale af Tommy Robinson og som hævder at ”… rådet vil lægge stor vægt på ytringsfrihed”.

 

Yeah, right!

 

Helle Thorning-Schmidt og Facebooks nye tilsynsråd hævder paradoksalt nok på den ene side at ville forsvare ”universelle menneskerettigheder” og ytringsfriheden, men vil på den anden side håndhæve censurregler forskelligt i forskellige verdensdele. ”Den kulturelle kontekst er ekstremt vigtig. Derfor har vi også sat penge af, så vi kan belyse de særlige kulturelle omstændigheder i en given sag. Den viden har vi 20 medlemmer ikke selv”, udtaler Thorning-Schmidt (Politiken 07.05).

 

Og det er selvfølgelig en selvmodsigelse, der afslører rådets egentlige formål: At undgå national lovgivning til fordel for ytringsfriheden på sociale medier og blåstemple Facebooks censurregime.

 

Helle Thorning-Schmidt og Facebooks nye tilsynsråd er gift for ytringsfriheden. Et slags udemokratisk andetkammer for politisk korrekte eliters censur på sociale medier. Men med Thorning-Schmidt og det nye tilsynsråd kan Facebook bekvemt skyde ansvaret fra sig og undgå national kontrol. Smart træk.

 

Det undrer os dog, at tidligere politikere som må formodes at være tilhængere at demokratiske institutioner, ikke kan se det ubesindigt autoritære i en konstruktion, som skal udøve censur?

 

Og det undrer os, at Jacob Mchangama, der er direktør i tænketanken Justitia, kalder Facebooks nye censurråd for – ”et spændende eksperiment” (Berlingske 07.05).

 

Således forekommer det os, at Thorning-Schmidt og Mchangama lader sig bruge i Facebooks nye magtpolitik imod ytringsfriheden – som henholdsvis blåstempel og nyttig idiot.

 

Aia Fog cand. jur og cand. mag. Michael Pihl, formand og næstformand for Trykkefrihedsselskabet.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…