Tesfayes store blålys: Vil forbyde noget, der allerede er forbudt og skærpe en lovgivning, der allerede er skærpet

fotos privat

Nu skal religiøs vielse af mindreårige forbydes, udbasunerede udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye tirsdag aften i en pressemeddelelse under overskriften:

 

”Tesfaye: Vielser af mindreårige skal forbydes og straffen skal skærpes for at fastholde nogen i ægteskaber mod deres vilje”

 

Og videre hedder det pressemeddelelsens indledning:

 

”Som led i bekæmpelsen af social kontrol vil regeringen forbyde religiøse vielser af mindreårige og skærpe straffen for tvangsmæssig fastholdelse i ægteskaber.”

 

Det udbasunerede tiltag om at forbyde religiøse vielser af mindreårige virker besynderligt, i og med, at det ifølge Ægteskabslovens paragraf 2 klart bliver fastslået, at:

 

”Den, som er under 18 år, må ikke indgå ægteskab ”

 

På den baggrund virker udspillet fra regeringen totalt meningsløst. Det giver jo ingen mening at slå stort op, at man vil forbyde noget, der allerede er forbudt.

 

Men det handler slet ikke om en ny lovgivning, viser det sig

Efter en nøjere gennemlæsning af pressemeddelelsen viser det sig, at regeringen erkender, at det, man vil i store overskrifter vil forbyde, allerede er forbudt.

 

Der er således ikke tale om en ny lovgivning, som man overskriftsform forsøger at foregøgle befolkningen, men om en skærpelse af straffen til dem, der ulovligt vier personer under atten år.

 

Og det er noget helt andet, end en ny lovgivning.

 

Om der tale om imamer eller andre, fremgår ikke af pressemeddelelsen, der konsekvent bruger udtrykket religiøse forkyndere.

 

”I Danmark er det i forvejen ikke muligt at foretage vielser med borgerlig gyldighed af personer under 18 år. Formålet med skærpelsen er således, at mindreårige piger ikke presses af familie, bekendte eller religiøse samfund til at blive viet religiøst,” hedder det nede i pressemeddelelsen, som fortsætter:

 

”Derfor mener regeringen, at religiøse forkyndere, der forestår religiøse vielser af mindreårige skal kunne straffes med op til 2 års fængsel og i særligt skærpende tilfælde udvises af Danmark.”

 

Men efter gældende lovgivning kan straffen blive op til fire år,

Formuleringen i pressemeddelelsen forudsætter imidlertid, at Tesfayes såkaldt religiøse forkyndere ikke har været medvirkende til at presse den mindreårige pige til et ægteskab, hvor hun bliver en barnebrud.

 

Den slags pres er imidlertid almindeligt i muslimske kredse, hvor imamen er en myndighed, der har det afgørende ord over for både helt unge og voksne.

 

Og har imamen været medvirkende til det ulovlige ægteskab er straframmen op til fire år, lyder det i Straffelovens paragraf 260, stk. 2: hvor det fremgår:

 

”Tvinges nogen til at indgå ægteskab eller til en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed, kan straffen stige til fængsel indtil 4 år.”

 

Her er der altså tale om det dobbelte af Tesfayes opreklamerede skærpelse at straffen til to år.

 

Tvang er som bekendt mange ting, og hvor psykisk tvang vel nok er den værste og mest modbydelige af slagsen.

 

Tesfayes og regeringens pludselige bekymring for barnebrude

Den hovedkuldse og noget usammenhængende pressemeddelelse, der tirsdag aften pludselig dukkede op fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, virker underlig.

 

Hidtil har regeringen ikke bekymret sig synderligt for barnebrude.

 

Tværtimod kørte man i opposition en hetz mod daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), fordi hun under ingen omstændigheder ville acceptere barnebrude på danske asylcentre.

 

Og ikke nok med det. Straks efter regeringsovertagelsen nedsatte man en kommission med det åbenlyse formål at få Inger Støjbergs kamp mod barnebrude gjort ulovlig.

 

På den baggrund virker Tesfayes og regeringens pludselige bekymring for barnebrude mildt sagt noget besynderlig.

 

Især når man tager i betragtning, at man dengang ikke bakkede Inger Støjberg op, men tværtimod jagtede hende og nu har slæbt hende for en kommission.

 

Se lovgivningen og Tesfayes pressemeddelelse her:

https://danskelove.dk/%C3%A6gteskabsloven

 

https://danskelove.dk/straffeloven/260

 

https://uim.dk/nyheder/tesfaye-vielser-af-mindrearige-skal-forbydes-og-straffen-skal-skaerpes-for-at-fastholde-nogen-i-aegteskaber-mod-deres-vilje

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…