Stop corona epidemien – gør som i Kina

Mandag (16/3) tryglede WHOs generaldirektør, endnu engang, Verdens ledere om at stoppe corona epidemien, ved at inddæmme den, således som man har gjort i Kina, Sydkorea og Singapore.

 

Her har man opsporet alle der har været i risiko for at blive smittede, testet og isoleret dem hvis testen var positiv, og alle deres kontakter er blevet opsøgt og sat i karantæne. Det betyder at alle smittekæder bliver sporet, og lukket.

 

Kina og Sydkorea har testet – Italien er gået en anden vej

 

I Kina har der i de sidste 3 dage i gennemsnit været omkring 20 nye tilfælde pr. dag, hvoraf en del er blevet smittet uden for Kina. Det skal sammenlignes med omkring 3.000 nye tilfælde pr. dag, da epidemien var på sit højeste.

 

Med inddæmningsstrategien er det lykkedes for Kina at begrænse smitten til 80.881 mennesker, og antallet af dødsfald til 3.226 (17/3).

 

Smitten udbrød samtidig i Sydkorea og i Italien, og den første uge havde den parallelle forløb de to steder, dog med 3 gange så mange smittede i Sydkorea som i Italien, men det kan skyldes mere intensive tests i Sydkorea.

 

Sydkorea fulgte inddæmningsstrategien, mens Italien lukkede skoler, restauranter, karneval, de nordlige regioner og efterhånden hele landet.

 

I Sydkorea toppede epidemien efter et par uger, mens den fortsatte eksponentielt i Italien. Idag (17/3) har Sydkorea 81 døde, mens Italien har 2.158, og det tegner til at tallet for Italien vil være 10 gange så højt om 10 dag, medens det for Sydkorea næppe når meget over 100.

 

Når Verdens ledere ikke vil følge WHOs anbefalinger, hænger det næppe sammen med at de ikke kan forstå dem.

 

Danmark skar ned på hvem man testede, da der virkelig var brug for test

I Danmark brugte man inddæmningsstrategien, da smitten i begyndelsen kom med rejsende fra udlandet.

 

Men Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm gjorde det fra starten klart, at så snart smitten begyndte at sprede sig internt i landet, ville man gå over til en afbødningsstrategi, hvor man koncentrerer sig om at behandle dem der er alvorligt syge, og beder de øvrige smittede om at holde sig hjemme, men man forsøger ikke konsekvent at opspore smittekæderne.

 

Det betyder at smitten efterhånden vil brede sig til størstedelen af befolkningen, og først klinge af når en tilstrækkelig stor del af befolkningen er blevet immune.

 

Tyskland og UK

I Tyskland, hvor man heller ikke bruger inddæmningsstrategien, regner man med at 2/3 af befolkningen vil blive smittede, og i England regner man med 80%.

 

Antallet af nye smittede pr. dag vil toppe sidst i april, ifølge de engelske modelberegninger, og nogle måneder senere vil så stor en del af befolkningen være immune, at man opnår flok immunitet (’herd immunity’ på engelsk), og kan modstå nye epidemiangreb.

 

Det sidste er nok en falsk tryghed, for virussen har rige muligheder for at mutere når der er rigtig mange smittede, og det er langt fra sikkert at immunitet mod den første version, også giver det over for mutanterne (jfr. den Spanske Influenza nedenfor).

 

Dødelighed

I Kina har dødeligheden været 3,99% af de smittede, indtil videre. Det hævdes til tider, at dødeligheden er vildt overdrevet, fordi der er et stort ’mørketal’ af smittede. Nogle mener at det virkelige antal smittede er 10 gange så stort som det registrerede, og dødeligheden derfor ’kun’ 0,4%. Men det er ikke rigtigt. Havde der i Kina været 800.000 smittede, istedet for de 80.000 registrerede, ville der idag stadig være godt 700.000 smittede tilbage, og det ville resultere i langt mere end 20 nye smittede pr. dag. Dødeligheden kan være en smule overvurderet, men ikke meget.

 

Smitteforløbet i Kina kan modelleres rimelig godt med den såkaldte SIR-model (se for eksempel Wikipedia), og starten på smitten i Danmark følger den samme model. Hvis den bliver ved med det, og hvis halvdelen af Danmarks befolkning bliver smittede, vil epidemien toppe i slutningen af april, med 100.000 nye smittede om dagen, og den vil være overstået i slutningen af juli.

 

Hvis man regner med en dødelighed på 3%, vil der dø 84.000 mennesker i Danmark. Det ville være en katastrofe. Hvis de mange tiltag, måske suppleret med udgangsforbud som i Frankrig, reducerer udbredelseshastigheden til 1/3, vil antallet af døde blive reduceret med 20-30%, men til gengæld vil der gå mere end et år før epidemien er overstået.

 

Forhåbentlig er det for forfærdeligt til at være sandt, men under den Spanske Influenza, 1918-1920, døde 50 millioner mennesker på Jorden, der dengang havde et befolkning på ¼ af den nuværende. Det var flere end der blev dræbt under Første Verdenskrig.

 

Tre bølger

Epidemien kom i 3 bølger, den første i sommeren 1918, hvor det især var de gamle der blev ramt, mens den anden bølge, i oktober-december 1918, især ramte personer i alderen 20-40 år, og det var langt den værste del af epidemien, og årsag til hovedparten af dødsfaldene. At lade epidemien brede sig kan få frygtelige konsekvenser.

 

Det er ikke alle lande der har kapacitet til at håndtere en inddæmningsstrategi, men Danmark har. Vi kan godt opspore smittekæderne, og lukke dem. Det kan formentlig nås endnu, vi er kun i den spæde begyndelse af epidemien, men det kræver en holdningsændring hos beslutningstagerne. Som WHOs generaldirektør sagde: ”Man kan ikke slukke en ildebrand, med bind for øjnene”.

Per Ullidtz

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…