Stigningen i coronasmitten er ildevarslende – nu hugger regeringen bremserne i, men det sker for sent

Corona-situationen i Danmark er nu på vej til at blive lige så alvorlig, som den var, da det stod værst til omkring 1. april i år.

 

Det var baggrunden for statsminister Mette Frederiksens pressemøde i dag mandag om nye omfattende restriktioner, der skal forhindre coronasmitten i at sprede sig.

 

”Jeg er ret bekymret,” lyder det fra den nye direktør for Statens Serum Institut, Henrik Ullum.

 

Siden den sidste uge i november er smittetallene steget fra dag til dag. Smitten øges med cirka 4 procent om dagen. I de seneste 7 dage er der opgjort 188 smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere. Det er langt over niveauet gennem mere end et halvt år.

 

Ifølge en fremskrivning fra Seruminstituttet, vil smitten hen imod jul nå et niveau, der svarer til eller overgår det tidligere toppunkt fra starten af april 2020. Det betyder omkring 4.000 smittede ved juletid!

 

Det vil bringe det såkaldte kontakttal op på omkring 1,19. Det betyder, at 100 smittede sender smitten videre til 119 nye.

 

Nok så afgørende er det, at den såkaldte positivprocent er steget. Den drejer sig om, hvor mange af de testede, der viser sig at være smittet. Tallet er nu 2,6 procent – en stærkt bekymrende rekord.

 

På høje tid – faktisk for sent

Seruminstituttet taler om, at dette er en ”simpel fremskrivning”, hvilket betyder, at der er en vis usikkerhed. Men hvis ikke der gribes ind, vil det være den retning, udviklingen går i.

 

Det vil ikke bare betyde, at flere mennesker bliver ramt af virus-sygdommen. Den vil også skabe et faretruende øget pres på sundhedssystemet. Og det vil være en trussel mod plejehjemsbeboere og andre sårbare grupper.

 

Man kan så se frem til omkring 500 indlagte patienter på de danske sygehuse i juleugen. Samtidig vil også tests og smitteopsporing komme under hårdt pres. Altså arbejdet på at finde ud af, hvem der er smittede, og hvor deres smitte kommer fra.

 

Det er det stik modsatte, der er brug for. Hvis coronasmitten skal trænges tilbage, er det fuldstændig afgørende, at man får styr på smittekæderne.

 

Så det er på høje tid, at regeringen strammer op for at få smitten under kontrol. Eller rettere: Det er faktisk for sent.

 

De nye restriktioner

De nye restriktioner skal foreløbig gælde i 38 kommuner til og med 3. januar. Det drejer sig om København, Odense og Aarhus samt en række kommuner på Sjælland. (Samtidig forlænges de allerede gældende restriktioner).

 

Restauranter og barer skal lukke fra på onsdag (bortset fra takeaway), teatre, spillesteder, museer, biografer, biblioteker og andre kulturinstitutioner skal lukke for indendørs aktiviteter. Det samme gælder forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og lignende.

 

Alle skolebørn fra femteklasse og opefter sendes hjem fra på onsdag og skal undervises digitalt. Det gælder også studerende på voksenuddannelser.

 

Man lægger op til, at offentlige arbejdsgivere skal hjemsende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner. Private arbejdsgivere opfordres til det samme.

 

Svømmehaller, fitnesscentre, indendørs idræts- og foreningsliv skal lukkes ned (undtagen professionel idræt).

 

Støtte til virologer

Den Korte Avis har gennem nogen tid talt for, at man var nødt til at gennemføre nye stramninger hurtigst muligt. Smitten skulle bringes ned, inden det blev jul. For ellers ville juleaktiviteterne bringe den samlede smitte op på et uacceptabelt højt niveau.

 

Vi har derfor støttet kravet fra flere virologer om, at man sendte skolebørn og andre uddannelsessøgende på juleferie før tid – eller på hjemmearbejde. Men det er altså først nu, at der sker noget.

 

Vi har også længe krævet, at der blev gjort en langt stærkere indsats for at begrænse coronasmitten i de indvandrertætte kommuner på Københavns Vestegn. Også her er regeringen for sent ude.

 

Der er dog vigtige lyspunkter, blandt andet når det gælder tests. Et nyt testcenter går nu i gang i Aarhus. Dermed vil man kunne teste 100.000 danskere om dagen – fra starten af det nye år kommer det op på 120.000 tests om dagen.

 

Menneskeligt uforsvarligt og økonomisk forkert

Det bliver jo ikke lige den jul, som danske familier kunne ønske sig. Det er naturligvis mere end ærgerligt for familier, som efter lang tids corona kunne trænge til at hygge sammen på tværs af generationer.

 

Men der er ikke andet at gøre end at bide tænderne sammen. Coronavirus er fortsat en kæmpestor trussel mod vores samfund.

 

Hvis man ikke sætter beslutsomt ind mod den, kan det koste mange menneskeliv. For andre koster det længerevarende og ofte hård sygdom, fordi smitten bringer alvorlige senfølger med sig.

 

Men passivitet i forhold til den farlige virus kan også være skadelig for vores økonomi.

 

Er der noget, vi har lært, siden corona brød igennem, så er det, at det koster rigtig meget, hvis man lader den farlige virus sprede sig i et samfund.

 

Det er ikke bare menneskeligt uforsvarligt, det er også økonomisk forkert.

 

Enhver kan jo også se, hvor galt det kan gå, når man tror, at truslen går væk, hvis man ignorerer den. I USA har man gjort forsøget, og det er ikke noget eksempel til efterfølgelse.

 

Vi er nødt til at tage kampen op

Man er nødt til at konfrontere coronavirus. Gennem lovgivning, men i høj grad også gennem ansvarsbevidsthed og kampånd i befolkningen.

 

Det vigtigste våben i den aktuelle kamp mod corona er at lade være med at se for mange mennesker og at overholde de velkendte regler om at holde afstand osv.

 

Kampen mod corona har forandret vores samfund på en måde, som vi absolut gerne ville have undværet. Men vi må trøste os med, at vores samfund ville blive forandret på en langt, langt værre måde, hvis vi ikke tog kampen op.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…