Nu bekræftes det: Massiv coronasmitte blandt indvandrere i Hovedstadens parallelsamfund

Når det gælder kriminalitet og offentlig forsørgelse er ikke-vestlige indvandrere og efterkommere stærk overrepræsenterede i forhold til deres andel af befolkningen.

 

Nu viser det sig, at det forhold også gør sig gældende, når det gælder corona smittede.

 

I forhold til deres andel af befolkningen udgør corona smittede ikke-vestlige indvandrere og efterkommere således det dobbelte antal smittede i forhold til danskerne.

 

Fakta er, at medens ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør ni procent af befolkningen, er deres andel af smittede helt oppe på 18 procent.

 

Det fremgår af en opgørelse fra Statens Serum Institut.

 

I Region Hovedstaden, hvor de store koncentrationer af ikke-vestlige indvandrere er, er problemet særlig stort.

 

I Region Hovedstanden har 13 procent af befolkningen ikke-vestlig baggrund, men de udgør hele 26 procent af de smittede.

 

Sådan fordeler de smittede sig

Opgørelsen fra Statens Seruminstitut (SSI) er foretaget på grundlag af tests i perioden fra den 6. marts til den 4. maj.

 

Den er gennemført således, at antallet af testpersoner i de tre grupper, altså danskere, ikke-vestlige og vestlige, svarer til deres andel af befolkningen.

 

I alt blev 8.231 personer konstateret smittet, og de fordeler sig således:

 

Dansk herkomst: 6.409 smittede. Det svarer til 78 procent af de smittede i forhold til deres andel af befolkningen på 86 procent.

 

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere: 1.505 smittede. Det svarer til 18 procent af de smittede i forhold til deres andel af befolkningen på ni procent.

 

Vestlige indvandrere og efterkommere: 317 smittede. Det svarer til fire procent af de smittede i forhold til deres andel af befolkningen på fem procent.

 

Tallene viser således, at danske og vestlige indvandrere og efterkommere er underrepræsenterede som smittede og smittebærere, medens ikke-vestlige indvandrere er stærkt overrepræsenteret i forhold til deres andel af befolkningen.

 

Næsten halvdelen af de ikke-vestligt smittede kommer fra fem lande

Blandt de smittede i gruppen ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, at det især fem grupper, der dominerer.

 

Det er stort set de samme, der også er overrepræsenterede i kriminalstatistikkerne og som fuldtidsforbrugere af offentlige ydelser:

 

Det drejer sig om følgende fem grupper:

 

Tyrkere: 253 smittede. Pakistanere: 167 smittede. Irakere: 122 smittede. Marokkanere: 98 smittede og somalierne med 98 smittede.

 

De udgør tilsammen 731 smittede ud af de 1.505 corona smittede ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere.

 

Derfor er tallet lavere bandt syrerne

Tallet for de smittede blandt syrerne skiller sig ud. Tallet er langt lavere. Men det er der en særlig forklaring på.

 

Syrerne er kommet sent til Danmark og er blevet bosat af myndighederne over hele landet. De øvrige ikke-vestlige nationaliteter derimod bor samlet især på den københavnske vestegn. (side 5 i rapporten).

 

Kan ikke forklare den store smittespredning blandt ikke-vestlige

Der er store geografiske forskelle på, hvor i Danmark de smittede ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor.

 

Det hænger sammen med koncentrationen af ikke-vestlige beboere i Københavnsområdet og i omegnskommunerne.

 

”Vores tal viser, at den geografiske fordeling af ikke-vestlige personer med COVID-19 er centreret om Københavnsområdet, og især vestegnskommunerne”, siger afdelingsleder i SSI, Susan Cowan, i en pressemeddelelse.

 

De ni kommuner med den højeste andel af Covid-19 smittede er:

 

Ishøj, Egedal, Hvidovre, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Ballerup, København og Gladsaxe.

 

Hos Statens Serum Institut har man imidlertid man ikke nogen endegyldig forklaring på det faktum, at det især er ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der rammes af corona.

 

”Man kan ikke sige, hvad årsagen er til, at forekomsten af COVID-19 er højere blandt ikke vestlige indvandre og deres efterkommere,” forklarer Susan Cowan og fortsætter:

 

”Måske kan det spille en rolle, at der blandt nogle grupper af indvandrere og efterkommere bor flere på adressen end gennemsnittet. Og det betyder formentlig også noget for smittespredningen, hvis særlige befolkningsgrupper er samlet i enkelte kommuner.”

 

Hos Statens Serum Institut mener Susan Cowan, at det være oplagt at målrette den forebyggende indsats mod COVID-19 mod indvandrere og efterkommere fra for eksempel Marokko, Somalia, Pakistan og Tyrkiet, der både har et højt antal smittede og en høj incidens. Altså også en høj andel af smittede.

 

Der er dog også en anden mulighed

Der er helt klart en tendens til, at smitten er massiv i indvandrerghettoerne med stærke parallelsamfund på den københavnske vestegn.

 

Her er der mange eksempler på, at man er ligeglade eller fjendtlige overfor danske myndigheder som politi og brandvæsen.

 

Måske er man også ligeglade med anbefalinger om forholdsregler mod coronasmitten fra de danske myndigheder. Som for eksempel krav om at holde afstand

 

Et godt eksempel er de par hundrede hovedsageligt mænd, der forleden var stod tæt sammen, da en muslimske digter skulle begraves på en muslimsk gravplads i Aarhus. Se video her:

 

Læs rapporterne fra Statens Serum Institut her:

https://files.ssi.dk/COVID19-epi-trendogfokus-07052020-4eu7

 

https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2020/borgere-med-ikkevestlig-baggrund-udgor-9-af-danmarks-befolkning-men-18-af-de-covid-19-smittede

 

Læs også:

https://denkorteavis.dk/2020/indvandrere-i-aarhus-er-overrepraesenterede-blandt-de-corona-smittede/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…