Somaliere, der lever i deres egen verden, har sendt corona-smitte gennem det danske samfund – der er ingen solidaritet med danskerne

Muslimske kvinder med børn i Bispehaven i Aarhus vest (Arkivfoto: Privat)

Omkring 70 procent af de personer i Aarhus-området, der er blevet smittet med corona inden for den seneste uge, har såkaldt anden etnisk herkomst. Det vil sige ikke-vestlig indvandrerbaggrund.

 

Alt tyder på, at det i høj grad er smittespredningen blandt somaliere, der har sat gang i denne proces, der også rammer andre byer.

 

Et notat fra Styrelsen for Patientsikkerhed peger på, at nogle private arrangementer med deltagelse af somaliere og libanesere synes at have sat skub i processen. (Notatet, der er sendt til sundhedsordførerne i Folketinget, er omtalt i Berlingske og B.T.)

 

De involverede somaliere og libanesere har dermed udvist stor ligegyldighed over for den alvorlige risiko, de skaber ved at sende smitte gennem samfundet. Her er ikke megen solidaritet med danskerne.

 

Somaliske fester og begravelse

I notatet fra Styrelsen for Patientsikkerhed står der blandt andet:

 

”Der har været nogle større eidfester blandt andet i Aarhus og Skanderborg og en begravelse for en somalisk mand, og fra flere kilder har det forlydt, at der har været mange med til to eller alle tre arrangementer. Politiet har skønnet, at der var cirka 500 med til begravelsen.”

 

Begravelsen drejer sig om den somaliske rapper Abukar Hassan Ali, der gik under navnet Shmur. Han blev den 22. juli dræbt af skud under et opgør på en parkeringsplads ved Jydsk Væddeløbsbane.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed påpeger, at de omtalte begivenheder ikke tidsmæssigt ikke kan forklare den første stigning i smitten. Men efter disse store arrangementer tog smitteudbruddet fart.

 

Fra Aarhus har smitten spredt sig til en række andre kommuner såsom Silkeborg, Odder, Favrskov, Skanderborg og Horsens.

 

Corona i parallelsamfundene

Den Korte Avis har ved flere lejligheder påpeget den fare for corona-smitte, der udgår fra ikke-vestlige indvandrermiljøer – i Danmark og udlandet.

 

Mønsteret er velkendt.

 

Store grupper af indvandrere fra ikke-vestlige, oftest muslimske lande lever i deres egne parallelsamfund i de europæiske lande. Det gælder i høj grad somaliere.

 

De holder i vidt omfang fast i deres egen kultur, deres egne regler og deres eget sprog.  Mange af dem har så ringe kendskab til det danske sprog og det danske samfund, at det i sig selv øger risikoen for corona-smitte markant.

 

De følger ikke med i myndighedernes informationer. Ofte tillægger de heller ikke de danske myndigheder den store autoritet. De har deres egne autoriteter.

 

Mange medbringer i bagagen en kultur og et samfundssyn, der passer meget dårligt til danske værdier og vaner.

 

Det danske samfundssind

Danmark er et land med en meget høj tillid til hinanden og til myndighederne. Man føler stor loyalitet over for hele samfundet og ikke bare over for sin egen familie.

 

Derfor er man også parat til at tage ansvar og vise hensyn til dem, man deler samfund med – for eksempel, når det gælder corona.

 

Danskerne er opdraget til en høj grad af samfundssind.

 

Dette var helt afgørende for, at den første bølge af corona-smitte blev håndteret så godt af den danske befolkning. Man følte sig ansvarlig for at holde afstand, spritte hænder, undgå store forsamlinger osv.

 

Familien, slægten og klanen er alt

Somaliere er i vidt omfang præget af en kultur, der er fundamentalt forskellig fra den danske.

 

I denne kultur har familie, slægt og klan altafgørende betydning. Man holder sammen med sin familie, sin slægt og sin klan.

 

Man sætter samværet med sin familie, sin slægt og sin klan over diverse myndigheder og regler. Sådan som vi har set det i forbindelse med de eidfester og begravelser, som Styrelsen for Patientsikkerhed taler om.

 

Den samme kultur kan give sig udslag i, at man ofte bor mange familiemedlemmer under samme tag. Det øger smitterisikoen.

 

Velmenende sundhedseksperter og andre synes at forklare dette træk med, at somalierne er tvunget til at leve stuvet sammen under usle kår. Men det har ikke meget med virkeligheden at gøre.

 

Her i landet med verdens højeste boligstandard er det altså ikke sådan, at folk tvinges til at leve i storfamilier under elendige, forhold med stærk risiko for smitte.

 

Politisk korrekte medier og konfliktsky myndigheder

De fleste danskere føler sig ansvarlige og loyale i forhold til samfundet som helhed og dermed i forhold til en masse mennesker, som de hverken er i slægt med eller kender personligt.

 

Det bar i høj grad det danske samfund igennem den første coronabølge før sommer.

 

Men vi oplever nu et kultursammenstød, som i sidste ende er resultatet af års uansvarlige udlændingepolitik.

 

Eidfester, begravelser og andre begivenheder med tæt omgang mellem mange mennesker rummer en alvorlig fare for en smittespredning, som kommer ud af kontrol.

 

Det er tilsyneladende det, vi nu ser i Aarhus-området og vel også andre steder.

 

Den fare skal tages ganske alvorligt. Vi må ikke lade smitten komme ud af kontrol, mens politisk korrekte medier og konfliktsky myndigheder undslår sig for at kalde en spade for en spade.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…