Ny måling: Socialdemokratiet og Mette Frederiksen stormer frem – opbakning til hendes coronastrategi

Socialdemokratiet stormer frem.  Det viser en ny meningsmåling lavet af Epinion for DR og Altinget.

 

Samtidig viser målingen en massiv opbakning til regeringens coronastrategi.

 

Endelig viser målingen en stor og brat stigende tilslutning til Mette Frederiksen som statsminister.

 

Stemmetal i målingen

Hvis der var valg i dag ville socialdemokratiet få 35, 9 procent af stemmerne. Ved folketingsvalget fik partiet 25, 9 procent.

 

Omvendt går især De Radikale og Venstre tilbage. De to partier har markeret sig med en skarp kritik af regeringens coronastrategi. De har beskrevet denne strategi som forvirret og selvmodsigende. Og de har presset på for, at regeringen lemper sin stramme kurs.

 

Men disse angreb på Mette Frederiksens linje bliver ikke belønnet af vælgerne. Tværtimod.

 

Hele målingen kan læses her.

 

Støtte til forsigtig coronastrategi

Et stort flertal af vælgerne giver udtryk for enighed med regeringens coronastrategi.

 

70 procent svarer, at regeringens initiativer er tilpas.

 

15 procent mener, at initiativerne er for vidtgående.

 

9 procent mener, at de er for lempelige.

 

Læs målingen her:

https://www.altinget.dk/artikel/under-genaabningen-er-der-fortsat-taarnhoej-opbakning-til-regeringens-coronastrategi

 

Opbakning til Mette Frederiksen som statsminister

Samtidig er Mette Frederiksens popularitet steget med raketfart under coronakrisen.

 

Vælgerne er blevet spurgt, hvem de foretrækker som statsminister efter næste valg.

 

49 procent svarer Mette Frederiksen.

 

22 procent svarer Jakob Ellemann Jensen.

 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/mette-frederiksens-popularitet-er-fordoblet-under-corona-krisen

 

Var hurtig til at lukke landet ned

Regeringen har ført en strategi under coronakrisen, som lagde afgørende vægt på, at danskerne skulle være diciplinerede og holde afstand.

 

Regeringen var hurtig til at lukke landet effektivt ned. Mette Frederiksen appellerede stærkt til danskernes ansvarsbevidsthed. Og det virkede.

 

Befolkningen har i stort omfang fulgt regeringens anvisninger med det resultat, at Danmark har klaret sig bedre i kampen mod corona end de fleste andre europæiske lande.

 

Der er i dag relativt få smittede og døde. Sygehusene er langt fra at bryde sammen som i andre lande. Og økonomien er ikke ved at kollapse, som det er ved at ske andre steder.

 

For længe om at teste

Der blev dog også begået fejl i både sundhedsmydighedernes og regeringens kamp mod den farlige nye virus.

 

Man var således for længe om at satse på massiv testning af borgerne. Og Danmark er stadig ikke oppe i fuld omdrejning, når det gælder smittesporing og karantæne for smittede. Men regeringen har taget betydelige skridt, som har sikret, at situationen er kommet mere og mere under kontrol.

 

De konkrete skridt mod coronaen har gennemgående fået opbakning fra den borgerlige opposition og fra regeringens røde støttepartier.

 

De borgerlige mangler strategi i forhold til smitten

Men samtidig har de borgerlige partier, anført af Venstres Jakob Ellemann-Jensen, vedvarende kritiseret regeringen for at mangle svar på, hvordan man begynder at åbne dansk økonomi igen.

 

Det har skabt en lidt ejendommelig situation:

 

Regeringen har insisteret på, at man først og fremmest skal have styr på smitten og hele sundhedssituationen. Man skal kun gennemføre åbninger og lempelser, i det omfang det kan holde sig inden for det forsvarlige i forhold til smitte og sundhed.

 

Det har de borgerlige været principielt enige i. Men de har sagt meget lidt om det sundhedspolitiske. Hvordan vurderer de truslen fra corona? Hvad skal der efter deres mening til for at få styr på smitten?

 

I stedet har de overvejende stillet krav i forhold til økonomien.

 

Uden styr på smitten kommer økonomien ikke på ret køl

Problemet i dette har været, at hvis man ikke har en effektiv løsning på smitteproblemerne, så får man heller ikke økonomien og samfundslivet på ret køl igen.

 

Her har det været småt med klare markeringer fra Venstre og andre borgerlige partier og fra De Radikale. Det bliver disse partier straffet for af vælgerne.

 

Danskerne ønsker selvfølgelig mere gang i økonomien. Men de fleste insisterer på, at det skal ske inden for de rammer, hvor der kan føres en effektiv kamp mod smitten. Denne kamp har førsteprioritet.

 

Det folkelige ræsonnement er enkelt og rigtigt: Kun hvis der kommer styr på smitten, kan dansk økonomi og dansk livskvalitet rejse sig igen.

 

Derfor vurderes partierne frem for alt på, hvordan de bekæmper smitten. Og her giver vælgerne altså deres klare opbakning til Mette Frederiksen og Socialdemokratiet.

 

Hvis de borgelige vil ændre på deres dårlige resultat i denne måling, må de vise en langt klarere profil i diskussionerne om sundhedspolitik og dermed i kampen mod coronasmitten.

 

Mette Frederiksen har talt direkte til befolkningen om, hvordan regeringen og befolkningen sammen skal bekæmpe smitten.

 

Det belønnes hun for i den nye, opsigtsvækkende meningsmåling.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…