Slitage fra vindmøller spredes som mikroplast i naturen!

Fredag 14.2.2020 stod Middelgrundens vindmøller stille det meste af dagen, som vindmøller gør ca. 100 dage om året, når vinden ikke blæser. Backup af biomasse leverede så i stedet, men efter 10 års forbrug af træ som biomasse-backup er det gået op for politikerne, at den ikke er CO2 neutral, som et EU direktiv ellers vedtog i 2009. Forsyningssikkerhed gør backup nødvendig, men man kunne fx bruge gassen fra Nordsøen, som nu føres i en nedgravet gasledning tværs over Jylland, Fyn og Sjælland til forbrugere i Polen. Gas er ikke ren energi men bedre end træ og kul, men hvis der kommer lækage, vil den farlige drivhusgas metan fra gassen udledes i atmosfæren!

 

Der var et yndigt land …. før vindmøller skæmmede landskabet!

Vindmøller skæmmer naturen og påvirker biodiversitet og folks livskvalitet? Insekter og fugle dræbes af vindmøller, men havvindmøllers påvirkning af havdyrs sonarsystem kendes endnu ikke. I 2019 var der i Sverige debat om vindkrafts påvirkning af folks tidlige død af hjertekarsygdomme o.a. (Göran Holm, prof.em, Sahlgrenska, Göteborg). Forsker Henrik Møller, Aalborg Universitet undersøgte i 2010 generne ved lavfrekvent støj fra vindmøller, men blev fyret! Danske politikere ønsker ikke undersøgelse og kritik af en industri, der er politisk valgt til at løse klimakrisen!

 

Mikroplast fra vindmøller spredes i naturen!

Vindmøllevinger slides af vind og vejr, og mikroplast fra glasfiberen spredes i naturen. Iflg. Tommy Nygård, Bremanger/Flora, har man i Norge fundet, at slitage på en vindmølleparks 54 vindmøller i deres 24 års levetid spreder store mængder mikroplast i naturen (steigan.no). Mikroplast findes i dag næsten overalt i naturen – også i Arktis og Antarktis! Sammen med mange tons almindeligt plastmateriale, der også ender i naturen og i havene, udgør det en stor risiko for dyr og mennesker. 

 

Det er ikke altid, at en forbruger betaler for egen forurening, fx er industrigrunde ofte efterladt med forurenet jord. Reglen burde gælde også ved skrotning af nedslidte vindmøller og solceller, som vind- og solindustrien i årevis har tjent mange penge på? Vindmøllevingers glasfiber er svære at skære op og nedbryde, så flere steder i USA har man gravet dem ned i jorden, hvor de kan ligge i 1000 år. Hvad angår solceller indeholder de giftige materialer, som er svære at genbruge!

 

I klimapartnerskab for energi har regeringen indsat folk fra vindindustrien, som måske ikke har klimaet som første prioritet, da deres industri drejer sig om vækst og profit! Under en høring på Christiansborg 6.2.2020 om biomasse kom industrien da også med protester, da det blev afsløret, at træ/biomasse ikke var CO2 neutral. Det er et problem, da backup af biomasse i dag udgør hovedparten af den vedvarende energi. Uden backup – ingen forsyningssikkerhed.

 

Dan Jørgensen og tidligere klimaministre har forsøgt at forklare den danske befolkning, at vind og sol kan løse klimakrisen. Dan Jørgensens forbillede Svend Auken, der var miljøminister i 1990erne lavede selv en fejlvurdering og var ved at få en sag på halsen (JP 7.10.2002), da  han sammen med energistyrelsen mere eller mindre havde tvunget såkaldte barmarksværker ned over hovedet på nogle folk, så de var tvunget til at betale meget høje varmepriser til et lille fælles kraftværk. I dag tvinges folk (eller lokkes med penge) til at bo tæt på vindmøller eller højspændingsledninger. 

 

Alex Vanopslagh (LA) og Pernille Vermund (Nye Borgerlige) i Folketinget anbefaler forskning og udvikling af atomkraft. Alle andre partier afviser denne teknologi, som ikke alle har sat sig ind i. Kun atomkraft kan i dag løse klimakrisen, og der vil inden 2030 være flere firmaer på det globale marked med reaktorer i ministørrelse – mange med thorium som brændstof. Udover danske Seaborg Technologies, som er klar om et par år, er engelske Rolls-Royce klar før 2030 med produktion af minireaktorer til at levere stabil, rigelig, billig og ren energi. Danske politikere vil ikke bruge fremtidens energi – atomkraft, men satser på teknologier, der måske nok vil kunne flyve folk til Anholt men ikke til Mars, samt teknologier, der endnu ikke er opfundet!

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…