Kampen mod corona er slet ikke vundet – vi skal passe på overmod

Akutafdelingen på Centralsygehuset i Herning (Foto: Ole Sørensen)

Danmark hører til blandt de lande i Europa, der har klaret sig bedst i kampen mod corona. Vi har fået bragt smitten og dødstallet langt ned sammenlignet med andre.

 

Men det betyder ikke, at vi bare kan åbne samfundet i tillid til, at smittefaren er overstået.

 

Vi kan begynde på en åbning. Men smittefaren er absolut ikke overstået. Vi må endda indstille os på, at en ny kraftig bølge af corona kan slå ind over os.

 

Derfor kan vi ikke bare smække samfundet op med store armbevægelser. Vi skal passe på overmod.

 

Vi må gå efter en kontrolleret og varsom åbning skridt for skridt. Og vi må hele tiden være parate til at holde igen, hvis der melder sig faresignaler.

 

Eller sagt på en anden måde: Vi skal gå videre ad den danske vej i kampen mod corona og udvide den med vigtige erfaringer fra andre lande. Alternativet er alt for risikabelt.

 

To strategier

Groft sagt kan man vælge mellem to hovedstrategier i kampen mod corona:

 

Den ene er den såkaldte flokimmunitet: Man lader smitten sprede sig så meget, at en stor del af befolkningen bliver smittede. Problemet med denne strategi er ikke mindst, at mange samtidig vil dø af smitten.

 

Af samme grund er denne strategi heldigvis blevet forkastet i Danmark – efter at visse sundhedskredse havde kredset om den en kort overgang.

 

Nu er der stor opbakning til, at vi i stedet skal bringe smitten langt ned og holde den under kontrol. Og det er glædeligvis lykkedes at få corona-smitten i Danmark meget langt ned. Men vi kan og skal have den endnu mere under kontrol.

 

Kampen mod corona er ikke vundet. Smitten er der stadig, og den kan flamme op igen. Derfor skal vi have redskaberne til at opdage den hurtigt og få den banket ned – indtil vi får en holdbar vaccine.

 

Ærlighed omkring tallene

Den første forudsætning for at trænge corona tilbage er, at vi er ærlige omkring tallene. Og det er vi heldigvis i Danmark – langt mere end i andre lande.

 

Den britiske avis Financial Times har lavet et interessant regnestykke:

 

Man har kigget på det gennemsnitlige antal dødsfald i de fem foregående år i 14 lande. Det har man så sammenlignet med tal fra marts-april i år, mens corona har raset.

 

Avisens konklusion på tallene er, at alle landene rapporterer for få dødsfald i forbindelse med corona – bortset fra ét: Danmark. Vi har de reelle tal. Blandt andet fordi vi har meget mere dækkende oplysninger om dødsfald blandt ældre på pelehjem og i ældreboliger. (Ritzau)

 

Danmark tegner et realistisk billede af corona-faren, især for de ældre, og det er selvfølgelig en vigtig forudsætning for en god indsats.

 

Samfundssind

Det andet store bidrag til, at Danmark har klaret sig forholdsvis godt i kampen mod corona, er danskernes samfundssind.

 

Vi har satset meget på parolen om at holde afstand, og det har haft en stor, positiv virkning, fordi danskerne i den grad selv har påtaget sig ansvaret for at holde reglerne. Som vi har set i weekenden, er der ganske vist folk, der har problemer med hørelsen – men så kan politiet heldigvis hjælpe til.

 

Indsatsen for at holde afstand har været en stor og afgørende succes.

 

Denne indsats skal fortsættes. Men den kan naturligvis ikke fastholdes endeløst i sin nuværende form.

 

Gradvis åbning

Hvis ellers de nuværende fremskridt holder, er der lagt op til en gradvis åbning af samfundet. Men det skal ske kontrolleret og forsigtigt baseret på klare analyser af, hvad der vil ske, hvis man åbner så og så meget på den og den måde.

 

Man skal hele tiden være parat til at træde et skridt baglæns, hvis det viser sig, at man er gået for hurtigt frem.

 

Men frem for alt skal man stå rustet, så man kan reagere beslutsomt i forhold til smittespredning.

 

En gradvis åbning af samfundet giver en risiko for øget smittespredning. Derfor er det afgørende, at myndighederne har effektive redskaber til opsporing og inddæmning af smitte.

 

Test, opsporing af smitten, karantæne

En afgørende forudsætning for åbning af samfundet er, at man er meget konsekvent med at teste folk. Det har Den Korte Avis længe været fortaler for, og det er den danske regering heldigvis slået mere og mere ind på.

 

Men det er vigtigt, at man ved, hvad testene skal bruges til.

 

Visse asiatiske lande såsom Sydkorea har været meget aktive og konsekvente med at finde frem til de personer, som en smittet har været i kontakt med. Man tester disse personer, og hvis de er smittede, kommer de i karantæne, indtil der er sikkerhed for, at de ikke bringer smitten videre.

 

En app på folks mobiltelefoner har gjort det muligt for myndighederne af spore, hvem den smittede har været i kontakt med eller i nærheden af.

 

I både Tyskland og Frankrig er man nu inde i overvejelser om anvendelse af app’s til en sådan kortlægning af mulige smittekæder.

 

Noget lignende kan komme på tale i Danmark. Hidtil har de danske myndigheder holdt igen med den slags overvejelser – og der er da også væsentlige problemstillinger omkring borgernes retssikkerhed i den forbindelse.

 

Men nært beslægtede lande som Tyskland og Frankrig er altså inde i overvejelser over, om man kan bruge denne teknologi på en måde, der er acceptabel i forhold til retssikkerheden.

 

Kendsgerningen er, at risikoen ved en åbning af samfundet kan blive meget stor, hvis vi ikke bliver langt bedre til at kunne kortlægge smittekæder og om nødvendigt sætte folk i karantæne.

 

Indvandrertætte områder

Samtidig skal vi være meget opmærksomme på særlige mønstre i smittespredningen. Det gælder ikke mindst den særligt stærke smittespredning, man finder i indvandrertætte områder.

 

Her er der særligt brug for at opspore smitten og at bryde smittekæderne – det er også del af en stram udlændingepolitik.

 

Andre lande har kæmpestore problemer med corona i indvandrerområder. I Danmark synes mønsteret også at vise sig, for eksempel på Københavns Vestegn.

 

Velforberedt åbning

Lige nu glæder vi os over, at det er lykkedes at få smitten i Danmark væsentligt ned ved at holde afstand. Det er da også en klokkeklar succes og et vidnesbyrd om, at danskerne stadig har et stærkt samfundssind.

 

Men den nedlukning af vores samfund, der nødvendigvis følger med princippet om at holde afstand, må man selvfølgelig på et eller andet tidspunkt begynde at afvikle.

 

Derfor er det vigtigt, at man er parat til at bruge omfattende smittesporing og karantæne, når man åbner.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…