Rapport: Forsvarets Efterretningstjeneste har ulovligt indhentet oplysninger om danskere og videregivet dem – nu er chefen fritaget for tjeneste

Lars Findsen (Foto: FE)

Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen, er sammen med to ledende medarbejder blevet fritaget fra tjeneste med øjeblikkelig virkning.

 

Det oplyser Forsvarsministeriet i dag i en kortfattet meddelelse uden at angive grunden til den pludselige handling.

 

Det sker samtidig med, at Tilsynet med efterretningstjenerne i dag via en pressemeddelelse her udsendt en delrapport, hvoraf det fremgår, at Tilsynet har afsløret gravende forhold i FE.

 

I den forbindelse anbefaler Tilsynet, at der politisk bør tages stilling til, om FE har varetaget sine opgaver på lovlig vis.

 

Ligeledes anfører Tilsynet, at der er behov for en afdækning af, hvorvidt FE i tilstrækkelig grad har ”oplyst politiske beslutningstagere om alle relevante forhold vedrørende centrale dele af tjenestens indhentningskapaciteter.”

 

Spionerede ulovligt mod danske statsborgere

Af tilsynets delrapport fremgår det blandt andet, at FE siden Tilsynets oprettelse i 2014 og til sommeren 2020 har tilbageholdt centrale og afgørende oplysninger for Tilsynet samt har givet urigtige oplysninger om forhold vedrørende FE’s indhentning og videregivelse af oplysninger.

 

I den forbindelse anfører tilsynet blandt andet, ”at FE før tilsynets oprettelse i 2014 har igangsat operationelle aktiviteter i strid med dansk lovgivning, herunder ved indhentning og videregivelse af en betydelig mængde oplysninger om danske statsborgere.”

 

Ligeledes fremgår det, ”at der ved centrale dele af FEs indhentningskapaciteter er risici for, at der uberettiget kan foretages indhentning mod danske statsborgere.”

 

Og for at det nu ikke skal være løgn, så anfører tilsynet også, at FE har spioneret mod en af Tilsynets medarbejdere.

 

Ligeledes har FE’s ledelse ifølge rapporten ”undladt at følge op på eller nærmere undersøge indikationer på spionage på spionage inden for Forsvarsministeriets område.”

 

Desuden har FE’s ledele og dele af tjenesten en kultur, ”hvor tjenestens eventuelle uberettigede aktiviteter eller uhensigtsmæssige forhold søges skrinlagt, herunder ved at undlade at orientere Tilsynet om forhold af relevans for dets kontrol.”

 

Whistlesblowere satte Tilsynet på sporet

Det var én eller flere whistleblowere, der satte Tilsynet på sporet af ulovlighederne i FE. Således anfører tilsynet, at

 

”Tilsynet med Efterretningstjenesterne kom i november 2019 ved én eller flere whistleblowere i besiddelse af en betydelig mængde materiale vedrørende FE, som tilsynet ikke hidtil har haft kendskab til eller mulighed for at tilvejebringe.”

 

Videre hedder det:

 

”Materialet har en sådan karakter, at tilsynet besluttede at fokusere sin kontrol af FE med henblik på at foretage en tilbundsgående undersøgelse af de foreliggende omstændigheder. Tilsynet offentliggør med denne meddelelse de uklassificerede resultater af undersøgelsen.”

 

På baggrund af Tilsynets undersøgelse af det indleverede materiale fremsendte Tilsynet den 21. august 2020 en analyse i fire bind til forsvarsministeren indeholdende tilsynets konklusioner og anbefalinger.

 

Og nu er FE-chef Lars Findsen plus to ledende medarbejdere netop blevet fritaget for tjeneste.

 

Du kan læse hele meddelelsen fra Tilsynet her:

https://www.tet.dk/wp-content/uploads/2020/08/PRESSEMEDDELELSE.pdf

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…