Peter Skaarup om forslag til epidemilov: Det er nærmest sådan en slags diktaturstat, regeringen nu forsøger at indføre

Regeringen skal ikke regne med Dansk Folkepartis støtte til en ny epidemilov, hvis den ser ud som det udkast, der nu foreligger.

 

Det fastslår Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup.

 

”Det er nærmest sådan en slags diktaturstat, sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) nu forsøger at indføre med vidtgående magtbeføjelser til sig selv,” siger Peter Skaarup til Den Korte Avis, og understreger:

 

”Med de tvangsforanstaltninger, der er indeholdt i udkastet, får regeringen totalt magt over borgerne med tilsidesættelse af de retsgarantier, der i et civiliseret og demokratisk samfund udgør borgernes værn mod overgreb fra statsmagten, skal regeringen ikke regne med Dansk Folkeparti”

 

Den nuværende epidemilov blev vedtaget i marts. Men det er en midlertidig lov, der udløber til marts 2021. Den er målrettet en nøje afgrænset og defineret pandemi, som Folketingets partier har givet regeringen ubegrænsede beføjelser til at bekæmpe.

 

Men det forsøger regeringen nu at ændre radikalt på

Sådan er det ikke i udkastet til den nye epidemilov, som Mogens Heunicke har udarbejdet, og som i lighed med den nuværende vil give regeringen ubegrænsede beføjelser uden om Folketingets partier.

 

Tværtimod forsøger man nu at skyde med bredhagl, således at forstå, at stort set enhver sygdom, der smitter, vil blive omfattet af loven.

 

Således hedder det i loven indledningsvis, at:

 

”Formålet med loven er at beskytte samfundet og enkeltpersoner mod de sygdomme, der er nævnt i § 2, ved at udrydde eller forebygge, forhindre og begrænse udbredelsen og indførelsen her i landet.”

 

Og ifølge paragraf to omfatter loven ”smitsomme sygdomme, alment farlige sygdomme og samfundskritiske sygdomme.”

 

Det fremgår ligeledes af paragraf to, at det er op til sundheds- og ældreministeren at afgøre, hvornår en af disse løst definerede sygdomme er så farlig for samfundet og enkeltpersoner, at epidemiloven skal aktiveres med al magt til regeringen uden indblanding fra Folketinget.

 

Altså er det ikke op til Folketinget at afgøre, hvorvidt en sygdom har en sådan karakter, at al magt skal overlades til regeringen uden om Folketinget.

 

Det vil tværtimod være noget, Magnus Heunicke som sundheds- og ældreminister selv beslutter.

 

Og hvis det sker, holder politistaten sit indtog

Alene overskriften på lovens kapitel tre, ”Foranstaltninger over for enkeltpersoner”, lyder faretruende.

 

Det hele handler kort og godt om, at alle de retsgarantier, borgerne i et civiliseret samfund normalt har som beskyttelse mod overgreb fra statsmagtens side, bliver annulleret.

 

Der tales om tvangsindlæggelser ved politiets foranstaltning, tvangsmedicinering ved politiets hjælp for slet ikke tale om uhindret adgang til folks boliger uden retskendelse samt ret til at spærre folk inde.

 

Og det er som nævnt Magnus Heuniche, der ifølge udkastet egenhændigt beslutter, hvornår en sygdom har en sådan karakter, at alle disse foranstaltninger skal sætte i værk.

 

Lægeforeningen: Epidemilov udfordrer retssikkerheden

Hos lægeforeningen er man alt andet end begejstret for Mogens Heunickes udkast til en ny epidemilov

 

Den udfordrer retssikkerheden, siger lægernes formand, Camilla Rathcke, til Ugeskriftet

 

Her pointerer hun blandt andet, at:

 

”Det er et meget vidtgående udkast, vi har set, så jeg er bekymret for, at det ender med at blive til lov i den nuværende form. Udkastet bryder med grundlæggende principper. Loven forsøger at tage højde for enhver tænkelig epidemi, og det er i sagens natur helt umuligt,” påpeger Camilla Rathcke og fortsætter:

 

”Loven indeholder vidtgående foranstaltninger, som myndighederne kan sætte i værk. Vi taler ultimativt om magtanvendelse overfor enkeltindivider. Både undersøgelse, behandling, isolation og indlæggelse.”

 

Grundlæggende mener Camilla Rathcke, at det er svært at tage højde for enhver tænkelig situation med en ny epidemi, men, som hun understreger:

 

”I hvert fald må vores bestræbelser på at få lavet nogle regler, der kan passe på alt, ikke føre til, at vi sætter borgernes retssikkerhed ud af kraft.”

 

Ingen opbakning til Heunicke og hans krænkelser af retssikkerheden

Lægernes formand behøver nu ikke at være bekymret for, at Magnus Heunickes udkast til ny epidemilov vil blive vedtaget.

 

Samtlige borgerlige partier vender sammen med selv regerings støttepartier tommelfingeren nedad, fremgår det af en rundspørge, som DR har lavet, og som vi referer en del af her:

 

Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen: ”Vi vil ikke stemme for regeringens forslag til ny epidemilov. Der er for lidt folkestyre, for lidt gennemsigtighed og for lidt retssikkerhed.”

 

Den konservative sundhedsordfører ordfører, Per Larsen: ”Det med at sundhedsministeren skal have så vide beføjelser, vil vi ikke være med til.”

 

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt: ”Magten skal ikke ligge enevældigt ved en regering eller en minister. Det er vigtigt, at der selvfølgelig ikke skal være tvangsvacciner.”

 

Nye Borgerliges sundhedsordfører, Lars Boje Mathiesen: ”Der er ikke afgrænsning på regeringens magt, og hvis der er noget, det her forløb har vist, så er det, at regeringen ikke kan håndtere den magt, de har lige nu.”

 

Liberal Alliances sundhedsordfører, Henrik Dahl: ”Der skal være bedre parlamentarisk kontrol med, hvad regeringen foretager sig.”

 

Det Radikale Venstres sundhedsordfører, Stinus Lindgreen: ”Der skal være krav om retskendelse og adgang til, at borgerne kan kræve en retskendelse.”

 

Socialistisk Folkepartis formand, Pia Olesen Dyhr: ”Det, der er galt, er for det første, at det alene er sundhedsministeren, der kan definere, hvornår der er tale om en farlig sygdom. Det andet er tvangsvaccinationer.”

 

Enhedslistens sundhedsordfører, Peter Hvelplund: ”Det er primært den del med, at regeringen giver sig selv lov til at bestemme, hvornår regeringen skal have vide beføjelser.”

 

Alternativets sundhedsordfører, Torsten Gejl: ”Når man skal til at sprøjte ting ind i mennesker, må man respektere individets ret til egen krop, og det vil vi aldrig give en politiker bemyndigelse til at beordre.”

 

Det ser således sort ud for Mette Frederiksen & Co.’s forsøg på at tilrane sig total magt ved selv at bestemme, hvornår der ligger en sundhedsfarlig situation.

 

Selv hendes venner på venstrefløjen er blevet forskrækkede over hendes magtbegær.

 

Se hele lovudkastet her:

https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/3fb27712-0916-41e7-8be6-bdebe101994e/Forel%C3%B8bigt%20udkast%20-%20h%C3%B8ring.pdf

 

Læs også:

https://ugeskriftet.dk/nyhed/laegeforeningen-epidemilov-udfordrer-retssikkerheden

 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/tordner-mod-regeringens-forslag-til-epidemilov-uacceptabelt-skal-skrottes-og

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…