På Sjælland voldtager de, medens de i Sydjylland slår på tæven og har ulovlige våben – nye tal om indsatte i danske fængsler

Colourbox

Når det gælder kriminalitet, er der på ét område en særlig markant forskel på de danske landsdele.

 

En forskel, der helt klart hænger sammen med befolkningens sammensætning, og hvor antallet af voldtægtsdømte er koncentreret i et bestemt område.

 

I sin netop offentliggjorte oversigt for 2019 over de indsatte i danske fængsler og arresthuse bringer Kriminalforsorgen således en interessant statistik over dømte for voldtægt, vold og våben og deres geografiske tilknytning.

 

Næsten samtlige voldtægtsdømte overføres fra sjællandske arresthuse

Det viser sig således, at næsten samtlige voldtægtsdømte eller i alt 26 ud af 28 er blevet overført fra sjællandske arresthuse til afsoning af deres dom i et statsfængsel.

 

Der er blandt andet tale om arresthuse, der modtager varetægtsarrestanter fra indvandretunge kommuner som for eksempel Ishøj og Albertslund.

 

Derud over blev der fra et arresthus i Syddanmark inklusive Fyn samt fra et arresthus i Midt- og Nordjylland overført blot én voldtægtsdømt til afsoning fra hver af de to områder.

 

Til gengæld skiller Syddanmark sig kraftigt ud fra de øvrige områder i Danmark med dobbelt så mange voldsdømte eller i alt 247 mod 89 i Hovedstaden, 79 på Sjælland og 107 voldsdømte i Midt- og Nordjylland.

 

Det samme gør sig gældende, når drejer sig om ulovlig våbenbesiddelse.

 

Her fører de også suverænt i Syddanmark med 53 dømte for ulovlig våbenbesiddelse mod 37 i Hovedstaden, 19 på Sjælland og 26 dømte for ulovlig våbenbesiddelse i Midt- og Nordjylland.

 

Denne artikel bygger på følgende kilder:

https://www.kriminalforsorgen.dk/wp-content/uploads/2020/01/vaaben-vold-og-voldtaegt-ivaerksaettelsestid-2019.pdf

 

https://www.kriminalforsorgen.dk/wp-content/uploads/2020/08/kriminalforsorgens-statistik-2019.pdf

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…