Over femhundrede afviste asylansøgere nægter at forlade Danmark – og det kan blive endnu værre efter branden i Morialejren

ARKIVFOTO / You Tube

Hel præcist hænger Danmark i øjeblikket på 566 afviste asylansøgere, som nægter at forlade landet og ikke kan hjemsendes med tvang, da deres hjemlande nægter at tage imod dem, fremgår det af Rigspolitiets seneste opgørelse den 20. juli.

 

Der er aktuelt tale om tolv lande, og hvor Danmark i øjeblikket giver udviklingsbistand eller anden form for hjælp til de fem af dem. Det drejer sig om Myanmar (det tidligere Burma, red.), Indien, Sudan, Irak og Iran.

 

De samme forhold gør sig gældende i det øvrige EU, fremgår det af en pressemeddelelse den 28. juli i år fra Den Europæiske Revisionsret.

 

”Hvert år siden 2008 har i gennemsnit en halv million udenlandske statsborgere fået besked på at forlade EU, fordi de er indrejst eller opholder sig ulovligt. Blot 38 % vender imidlertid tilbage til deres oprindelsesland eller det land, hvorfra de rejste til EU,” konstaterer Revisionsretten blandt andet.

 

Ligeledes konstaterer Revisionsretten, at problemet i lighed med det danske ligger i at få hjemlandene til at modtage deres egne statsborgere, hvis de ikke rejser tilbage frivilligt.

 

Netop derfor bliver svært at få lavet en fordelingsnøgle i EU

Ingen er interesserede i at modtage asylansøgere eller migranter, som det er umuligt at komme af med igen, hvis det viser sig, at de kommet ind under falske forudsætninger og som derfor skal anbringes i udsendelseslejre, hvor de i Danmark koster 300.000 kroner årligt per person.

 

Efter at asylansøgere eller migranter selv har brændt den berygtede flygtningelejr Moria på den græske ø Lesbos ned til grunden, står nu omkring 10.000 asylansøgere eller migranter uden noget sted at være.

 

Der er således i øjeblikket et pres på EU’s medlemslande til at tage imod de mange hjemløse og fordele dem mellem sig, men medlemslandene står ikke ligefrem i kø bortset fra Tyskland, som vil modtage 1.500.

 

Danmark vil betale sig fra såkaldt uledsagede flygtningebørn

Desuden har elleve EU-lande erklæret, at de vil modtage såkaldt uledsagede flygtningebørn, der for de flestes vedkommende er unge mænd omkring atten år, som forsøger at lyve sig yngre, og som familierne har sendt i forvejen med det formål senere at blive familiesammenført med dem i EU.

 

Af indlysende grunde vil Danmark således ikke tager imod disse såkaldt uledsagede flygtningebørn, men har i stedet besluttet at yde Grækenland en økonomisk bistand på omkring tyve millioner kroner.

 

De asylansøgere eller migranter, som Grækenland ikke umiddelbart kan komme af med, vil blive overført til fastlandet, hvorefter grækerne vil kræve, at de øvrige EU-lande hver tager en andel.

 

Nu truer EU-Kommissionen med en tvangsfordeling

Onsdag den 23. september fremlagde EU-Kommissionen endnu et forslag til en fælles asyl- og migrantpolitik i EU, hvor netop problematikken med afviste asylansøgere og migranter som nævnt indtager en fremtrædende rolle.

 

Forslaget indeholder en såkaldt solidaritetsmekanisme, som et medlemsland i lighed med for eksempel Grækenland kan aktivere, hvis migrationspresset pludselig bliver for stort.

 

”Det er ikke frivilligt at deltage i den solidariske mekanisme. Det er tvunget,” lød det ved præsentationen fra EU’s migrationskommissær, svenskeren Ylva Johansson.

 

Udgangspunktet er, at EU-Kommissionen vil fordele asylansøgere til de enkelte lande, som kan vælge enten at sige ja eller nej, men det vil under alle omstændigheder få konsekvenser, uanset hvad et land siger.

 

Der er en mellemvej. Hvis et medlemsland vælger at tage knapt så mange asylansøgere, som EU-Kommissionen har besluttet, kan landet betale sig ud resten ved blandt andet at sende et antal grænsebetjente til Frontex, der bevogter EU’s ydre grænser.

 

Til gengæld skal de lande, der konsekvent siger nej tak, forpligte sig til at betale for at sende afviste asylansøgere tilbage til deres hjemlande.

 

Det har de otte måneder til at få gennemført, og hvis det ikke lykkes, skal de selv tage imod de afviste asylansøgere.

 

Og så er vi ved udgangspunktet: Det er umuligt at komme af med dem

Som Den Europæiske Revisionsret konstater i sin pressemeddelelse fra juli, så kan EU-landene ikke komme af med en tredjedel af alle afviste asylansøgere og udviste migranter.

 

Og det endda på trods af, at der ifølge Revisionsretten løbende er investeret 641 millioner euro eller i alt 4,8 milliarder kroner i lande, der skal overtales til at tage egne statsborgere retur.

 

Arkitekten bag EU-Tyrkiet aften fra 2016, Gerild Knaus, der er leder af tænketanken European Stability Initiative, kalder tanken om en solidaritetsmekanisme interessant, men sætter fingeren på det ømme punkt:

 

”Det kræver stadig en grundlæggende solidaritet. Og det er tænkt ud fra en misforståelse. Udvisninger går galt for næsten alle EU-lande, fordi modtagerlandene ikke vil tage imod de afviste asylansøgere, fordi vi ikke har tilstrækkeligt med aftaler på plads,” siger han til Information.

 

Skal vedtages af EU’s stats- og regeringschefer og EU-Parlamentet

Det er dog tvivlsomt hvor meget af EU-Kommissionens forslag, der er tilbage, når EU’s stats- og regeringschefer har haft fat i det.

 

Under alle omstændigheder ligger det fast, at de tidligere østeuropæiske lande vil stejle ved tanken om en fordelingsordning, ligesom hverken Danmark eller Østrig ligefrem vil klappe i hænderne.

 

Til gengæld er der ingen tvivl om, at de sydeuropæiske middelhavslande, som er hårdt ramte, vil gå ind for forslaget med næb og kløer, og det samme vil formentlig EU-Parlamentets flertal, hvor man i bedste Sovjetstil ikke kan få overnational styring nok.

 

I Danmark er den socialdemokratiske regerings holdning den, at asylansøgninger skal behandles uden for EU, men det er ren utopi i en situation, hvor afbrændingen af Morialejren formentlig vil danne præcedens med fremtidige afbrændinger af flygtningelejre.

 

Og så opstår problemet for danskerne, der har en regering, der baserer sig på et flertal, der ikke kan få flygtninge nok til Danmark.

 

Læs meget mere her i Revisionsrettens pressemeddelelse:

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/inap20_07/inap_migrant_return_policy_da.pdf

 

Og læs også meget mere her om EU-Kommissionens forslag:

https://ec.europa.eu/denmark/news/press_review/200924_da

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…