Oluf Palmes sandsynlige morder er udpeget: Det er den afdøde Stig Engström, bedre kendt som Skandiamannen, fremgår det af Palmegruppens udredning

Olof Palme (Wikipedia)

Under et pressemøde onsdag formiddag løftede lederen af den såkaldte Palmegroup, anklager Krister Persson, sløret for den mest sandsynlige skyldige i mordet på tidligere statsminister Oluf Palme.

 

Det sker 34 år efter, Oluf Palme blev skudt den 28. februar 1984.

 

Gruppen, der udover Krister Persson består af fire efterforskere, har arbejdet med sagen siden 2017 og udpeger nu Stig Engstrøm, bedre kendt som Skandiamannen, som den mest sandsynlige morder.

 

”Man er kommet så langt, som man kan forlange, men da Stig Engström er død, kan jeg ikke rejse tiltale,” lød det fra Krister Persson.

 

Krister Persson havde forinden understreget, at han ikke er dommer, men kun anklager, og at det derfor er op til domstolene at afgøre det endelige skyldsspørgsmål.

 

Men det er som nævnt af gode grunde umuligt.

 

Stig Engström døde som alkoholiker den 26. juni år 2000.

 

Inter klart motiv og ingen rygende pistol

Af Krister Persons redegørelse fremgår det, at Stig Engström ikke havde noget klart motiv til at myrde Oluf Palme udover, at han færdedes i Palmekritiske kredse samt han havde en meget negativ holdning til Oluf Palme.

 

Man har ikke kunnet sætte noget skydevåben i forbindelse med Stig Engström ud over, at han har en militær uddannelse, samt var ivrigt medlem af en skytteklub.

 

Endelig er der heller ikke nogen logisk forklaring på, hvorfor Stig Engström, der var på vej fra sit arbejde i Skandiahuset cirka 40 meter fra drabssstedet, skulle rende rundt med pistol i tasken på en almindelig arbejdsdag.

 

Persons redegørelse med udpegningen af den mulige gerningsmand virker alligevel solid.

 

Modstriden forklaringer og forsøg på at vildlede politiet

I sin systematiske gennemgang af Stig Engströms modstridende forklaringer om sin færden på drabstidspunktet fremstår Engström som en sandsynlig morder.

 

Engström fortalte dengang, at han nærmest snublede over Palmes lig, da han kort før midnat var på vej hjem fra sit arbejde på Skandia, der ligger cirka 40 meter fra gerningtsstedet.

 

Her skulle han have talt med Lisbeth Palme, som skulle have fortalt ham, at morderen havde en blå jakke på, samt at han forsøgte at genoplive palme.

 

Det har Lisbeth Palme intet fortalt om. Hverken blå jakke eller forsøg på genoplivning og ingen af de øvrige vidner, der hurtigt kom til stedet, har set Engström.

 

Til gengæld har flere fortalt om en mand, der forlod gerningsstedet iført lang mørk frakke med kasket på hovedet og med en lille taske i hånden.

 

Et signalement, der passede perfekt på Engström.

 

Et vigtigt kvindeligt vidne oplyste dengang, at hun umiddelbart efter mordtidspunktet havde set en mand, der passer til beskrivelsen af Engström komme, løbende medens han i farten forsøgte at åbne eller lukke en lille taske.

 

Der var sne på fortovet, og han gled flere gange, og hun havde undret sig over, at han ikke havde fodtøj på, der passede til føret.

 

Da det signalement kom ud, kontaktede Engström politiet og oplyste, at han havde set gerningsmanden, og at var iført en blå dynejakke, ligesom han også kontaktede pressen og gav interview om sine iagttagelser på mordstedet.

 

Det centrale i sagen er her, at ingen havde set Engström på mordstedet.

 

Heller ingen af de politibetjente, der dukkede op, har i deres rapporter nævnt noget om, at de havde talt med Engström, sådan som han senere har hævdet og blandt andet udpeget den retning gerningsmanden var flygtet i.

 

Af Krister Persons meget omfattende redegørelse fremgår det med al ønskelig tydelighed, at Stig Engström af al magt forsøgte at forplumre efterforskningen.

 

På et tidspunkt var han i øvrigt selv i politiets søgelys som mulig drabsmand, men ”på et lavere plan,” som Krister Persson udtrykte det, men det blev hurtigt opgivet.

 

Men nu er han altså blevet hængt ud som Palmes morder.

 

Oluf Palme havde givet sine livvagter fri og var gået i biografen

Oluf Palme blev født den 30. januar og blev kort tid efter sin 59-års fødselsdag som nævnt myrdet den 28. februar 1986.

 

Han overtog i 1969 statsministerposten efter Tage Erlander og rykkede Socialdemokratiet til venstre. Året før sin død havde han ved valget i 1982 generobret statsministerposten, efter at Socialdemokratiet havde været i opposition siden 1976.

 

Palme var med især sine udenrigspolitiske og antiamerikanske synspunkter meget kontroversiel i både Sverige og i den vestlige del af udlandet.

 

Således var USA på nippet til at afbryde de diplomatiske forbindelser med Sverige, efter at Oluf Palme sammen med den nordvietnamesiske ambassader havde deltaget i en fakkeltogsdemonstration med den amerikanske krigsførelse i Vietnam.

 

Da han på klos hold blev skudt i ryggen med en pistol og døde på stedet om aftenen fredag den 28. februar 1986 klokken 23:30, havde han været i biografen med sin hustru Lisbeth, som blev ramt af et strejfende projektil.

 

Parret spadserede på det tidspunkt på Sveavägen og var på vej hjem.

 

Sent om eftermiddagen have Palme givet sine livvagter fri, da han oprindeligt havde planer om at blive hjemme. Beslutningen om at gå i biografen blev først truffet på et senere tidspunkt.

 

Mange mistænkte og én dømt – men han blev senere frikendt

Mordet på Palme udløste en af de største efterforskninger nogensinde og omfattede både Sverige og det daværende Vesttyskland.

 

Senere har åbningen af østtyske Stasis arkiver afsløret, at også den østtyske efterretningstjeneste efterforskede mordet.

 

I starten af efterforskningen koncentrerede politiet sig om den kurdiske modstandsbevægelse PKK, da Oluf Palme havde nægtet at give en PKK-leder politisk asyl i Sverige.

 

Generet gav mordet gav anledning til at hav af konspirationsteorier, hvor både grupper inden for politiet og våbenindustrien i Bofors blev udpeget som gerningsmænd.

 

Efter at have opgivet PKK endte efterforskerne endte med at udpege den sociale taber og vanekriminelle Christer Petterson, som den skyldige og den 27. juli 1989 blev han ved Stockholms Tingsret idømt livsvarigt fængsel som den skyldige i mordet på Oluf Palme.

 

Han appellerede imidlertid dommen, der var blevet afsagt et flertal af tre politisk udpegede lægdommere imod to juridiske dommere, der ville frikende ham, og han blev frifundet i 1998, hvor anklagemyndigheden forsøgte at genoptage sagen, men blev afvist den svenske Højesteret.

 

Men nu er sagen altså lukket og slukket med indicier, der peger på Stig Engström som den mest sandsynlige drabsmand.

 

Læs også:

https://denkorteavis.dk/2020/svensk-anklager-mordet-paa-oluf-palme-vil-vaere-opklaret-i-foerste-halvdel-af-2020-og-navnet-paa-den-skyldige-vil-vaere-kendt/

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…