Nye tal: Det er først og fremmest danske kvinder, der er ofre for seksualforbrydelser – og det er ikke-vestlige mænd, der ligger højt på skalaen

modelfoto/Colourbox

Sammenlignet med vestlige og ikke vestlige kvinder tilsammen, var det syv gange så mange danske kvinder, der var ofre for seksualforbrydelser i 2018.

 

Den fremgår af nye og mere detaljerede opgørelser, som Danmarks Statistik er begyndt at udarbejde om gerningsmænd og ofre blandt danskere og indvandrere og indvandrernes efterkommere.

 

Det viser sig her ikke uventet, at det er danske kvinder, der er de suverænt mest udsatte, når det gælder seksuelle overgreb.

 

Både i antal og i forhold til deres andel af befolkningen.

 

Langt over to tusinde danske kvinder var ofre

Ud af de i alt 3.746 ofre for sexovergreb i 2018 var de 75,0 procent eller i alt 2.808 danske kvinder, medens i alt 28 vestlige og 262 ikke-vestlige kvinder blev udsat for sexovergreb i 2018.

 

Af et indeks, hvor alle kvinder er sat lig med 100, fremgår det, at danske kvinder med et indeks på 105 er overrepræsenterede som ofte.

 

Vestlige kvinders indeks for sexovergreb er med 80 underrepræsenteret, og det samme gælder deres efterkommere med et indeks på 55.

 

Også ikke-vestlige kvinder er i forhold til deres antal og i modsætning til danske kvinder underrepræsenterede som ofre for sexovergreb.

 

Det er her tale om et indeks på 82 for indvandrerkvinder og et indeks på 67 for deres efterkommere.

 

Ud af det samlede antal sexovergreb var de 989 tilfælde voldtægt, men her går statistikken desværre ikke i dybden med en fordeling af etnicitet blandt voldtægtsofrene.

 

Tredje generations Ali og Muhammad med flere er indfødte danskere

En gang imellem er det klogt at skrive Sir Winston Churchills ord om, at man kun han have tiltro til den statistik, man selv har manipuleret, sig bag øret.

 

Ikke fordi Danmarks Statistik manipulerer. Det gør de bestemt ikke, men deres udgangspunkt vedrørende etnicitet er dybt problematisk og forvrænger virkeligheden.

 

Er eksempelvis en tredje generations somalier eller tyrker, der stammer fra et hjem, hvor måske kun den ene forælder er født i Danmark og kan tale dansk, en indfødt dansker?

 

Det mener Danmarks Statistik og registrerer dem som af dansk oprindelse. Altså indfødte danskere.

 

Det giver sig blandt andet udslag i statistikken om sexforbrydernes etnicitet.

 

Det er danskerne, der begår sexovergreb mod ikke-vestlige kvinder

Her kan man i en opgørelse for 2016 læse, at hele 46,3 procent af sexforbrydelser mod ikke-vestlige kvinder blev begået af personer med dansk oprindelse, medens blot 42,7 procent af sexforbrydelserne mod de ikke-vestlige kvinder blev begået af mænd med ikke-vestlig oprindelse.

 

”Blandt ofre med oprindelse i et ikke-vestligt land er andelen af gerningspersoner med dansk oprindelse og med ikke-vestlig oprindelse nogenlunde lige stor – henholdsvis 46 pct. og 43 pct. offerregistreringer efter offerets og gerningspersonens herkomst,” skriver Danmarks Statistik således i en indledende forklaring til statistiktabellen.

 

I 2016 blev i alt 913 danske kvinder udsat for seksuelle overgreb. Blandet forbryderne var de 72,0 procentetnisk danske, 2,0 procent var af vestlig oprindelse, medens 22,3 procent var mænd af ikke-vestlig oprindelse. Den resterende procentdel er uoplyst.

 

Samme år blev 82 ikke-vestlige kvinder udsat for seksuelle overgreb. Blandt forbryderne var 46,3 procent af dansk oprindelse, de 3,7 procent var vestlige mænd, medens 42,7 procent af sexforbryderne var ikke-vestlige mænd.

 

Det er værd at bemærke, at der her er tale om seksuelle overgreb generelt, og at den slags generelt finder sted i familien og i vennekredsen.

 

I så fald må integrationen med danske mænd, der gifter sig ind i muslimske familier, fungere perfekt.

 

Til stor glæde for Morten Østergaard & Co., der ved hjælp af Danmarks Statistik kan aflive myten om, at det er danskere mænd i modsætning ikke vestlige mænd, der begår sexovergreb.

 

At mange af disse danske mænd så formentlig hedder Ali eller Muhammed, er i den forbindelse underordnet, for Danmarks Statistik har jo gjort dem til indfødte danskere.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…