Ny stormoské i København med plads til 1000 muslimer og med minareter i 4. sals højde – nyt skridt i islamiseringen af Danmark

Tegning over den ny stormoské på Vesterbro i København

 Af Lars Vestergaard
Kandidat til Kommunalvalget 2021 for Dansk Folkeparti i København

 

Ny Jihad-koranskole til Allahs soldater på Vesterbro

 

 

I hele Danmark er der et byggeboom i gang i disse år. Men det er ikke kun boliger, fabrikker, sygehuse og institutioner. Der er også vældig travlhed med opførelser af moskéer og omdannelser af kulturcentre til moskéer. Moskeerne bliver bygget under alle islamiske fortolkninger, både sunni, shia, sufi m.fl.

 

Og alle byråd nikker aldeles ukritisk ja til disse nye byggerier. Socialdemokratiet og Venstre gør det over hele landet og i Københavns Kommune er det særligt Enhedslisten, som har Borgmesterposten for Teknik- og Miljø.

 

Vi kender det fra Roskilde

I Roskilde var den nuværende Kultur- og Kirkeminister Joy Mogensen som tidligere Borgmester for Socialdemokratiet ligefrem hovedtaler ved den islamiske indvielse af den nye Tyrkiske Stormoské i Roskilde, hvor hun begejstret roste og fremhævede islamisk kultur: Joys indvielsestale (Se fra 24.40) Brug lige lidt tid på at se den og TÆNK selv. Hun er Kultur- og Kirkeminister nu! Tænk så også lige over det.

 

Og husk så på Recep Erdogans citat! “Minareterne er vores bajonetter, kuplerne vores skjolde og moskeerne vores kaserner, de troende vore soldater. Denne hellige hær beskytter min religion. Allah-u-Akbar”.

 

Finansieringen er ofte ukendt, men man spørger jo heller ikke nødvendigvis til, hvor pengene kommer fra ved andre byggerier, hverken store eller små. Måske er der en opgave hér for Transport- og Boligministeriet. Myndighederne skal jo vide, hvor pengene kommer fra for ikke at medvirke til eventuel hvidvaskning.

 

Ny stormoské i København

Også i København vælter moskéerne op.

 

På Vesterbro ligger det Pakistanske kulturcenter (Muslim Cultural Institute). Det er nu ved at blive omdannet til en stormoské: Madani Masjid Moskéen.

 

Madani Masjid Moskéen vil få 8 lejligheder og 46 ungdomsboliger lige over moskéens bederum.

 

Dette foregår i et tidligere industrikvarter på Amerikavej 19-21 på Vesterbro.

 

Ved dette ’kulturcenter’ var der i 2011 et skyderi med både dræbte og sårede.

 

Skyderiet ved Madani Masjid Moskéen udløste de følgende dage bl.a. et hævnskyderi på Amager.

 

Den oprindelige byggesag startede helt tilbage i 2016, hvor Københavns Kommune dog trods alt holdt en nabohøring.

 

Første ansøgning fra 2016

 

Det drejede sig om en ansøgning til byggetilladelse til at opføre en 2-etagers tilbygning indeholdende 12 boliger på i alt ca. 1.380 m2 ovenpå på en eksisterende bygning. Byggesagen kørte frem og tilbage, og administrationen udbad sig materiale flere gange, og arkitekten kørte træt. Ansøgningsprocessen gik i stå.

 

Arkitekten var Poul Kai Dencker under hvilket navn han stiftede firmaet Dencker’s Consulting Aps. Den administrerende direktør hedder nu Sandy Awatif Poul Kai Abdelrahman Dencker. Den reelle ejer hedder Awatof Mohamed Mohamed Abu Regal og bor i Cairo, af alle steder. Disse oplysninger står i virk.dk

 

Men byggesagen løber ud i sandet for Sandy Awatif og Awatof Mohamed fra Cairo.

 

Det er iøvrigt her, at det muslimske broderskab har sin højborg.

 

Jizya

I Ægypten forsøgte den først af militæret afsatte og nu afdøde Morsi at indføre ekstra skat for vantro. Det hedder Jizya – og det bliver også indført i Danmark på et tidspunkt, hvis den islamiserende udvikling ikke stoppes. Det viser Islamisk historie.

 

Jizya er en slags beskyttelsespenge, så du kan leve i fred (ikke blive slået ihjel) i Islams hus – Dar-al-Islam. Måske er banders opkrævning af beskyttelsespenge i virkeligheden indledningen på Islams hus i Danmark. Se links nederst i artiklen.

 

 

Ny ansøgning får ja

Men så kommer der en ny rådgiver på mosképrojektet, og de får tilladelse til nedenstående byggeri. Imidlertid er byggeriet ændret, og antallet af boliger har også ændret sig.

 

 

Det fremgår af aktindsigten, at der har været en partshøring. Under partshøringen fremkommer følgende partshøringssvar, som det ses i teksten til venstre.

 

 

 

Og ja, det kan da undre. Søg om et og bed senere om noget andet – så får du det alligevel.

 

Høje minareter

Bemærk særligt, at minareterne i anden udgave af projektet er gjort højere og mere dominerende.

 

De når op i 4. sals højde.

 

Det giver dem god mulighed for at sprede bønnekald med budskabet om underkastelse udover de vantro danskere, når de i en formentligt nær fremtid tages i brug.

 

De kan de sikkert få tilladelse til fra Kultur- og Kirkeminister Joy Mogensen og biskopperne Marianne Christiansen, Peter Fischer-Møller og Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen, som i deres virke knuselsker Islam og fremmer ideologien.

 

Plads til næsten 1000 muslimer

Nu er det ikke længere 12 lejligheder, men 8 lejligheder og 46 ungdomsboliger – oven på en moské med plads til 800 mand i stueetagen og 160 kvinder på første sal. Ansøgningen blev givet til ungdomsboliger, som normalt er kommunalt støttede med mange penge, så huslejen kan holdes lav.

 

Får de støtte til ungdomsboliger?

Aktindsigten oplyser ikke, om der var givet kommunale støttekroner til ungdomsboligerne. Det har jeg spurgt Borgerrepræsentationen om den 22. september 2020, men jeg har endnu ikke fået svar (skrivende stund: 12. oktober 2020).

 

Det kunne jo være interessant at vide, om Københavns Kommune får anvisningsret til ungdomsboligerne? Det overvejes jo i en kladde inde i aktindsigten:

 

Hvad skal ungdomsboligerne bruges til?

Det er dog alligevel 48 ungdomsboliger. Skal der være koranskole/jihadtræningscenter? I Grimhøjmoskeen i Århus har unge mennesker, der rejste til Syrien for at kæmpe for Islamisk Stat, haft deres gang.

 

Eller skal det være indslusningsboliger for 24-årige gifteklare unge mennesker – en ægteskabscentral? Eller Imam-udslusningsskole for imamer til Skandinavien. Spørgsmålene står hen i det uvisse.

 

Moskeen med byggetilladelse fra 27. maj 2020 – byggeriet er i fuld gang.

 

Hvis du vil vide mere og dykke endnu længere ind i denne spændende sag, kan du søge aktindsigt hos Københavns Kommune. Du skal skrive til Københavns Kommune på [email protected] og bede om aktindsigt i byggeriet på Amerikavej 19-12.

 

Baggrundsmateriale med links:

 

https://www.berlingske.dk/samfund/en-draebt-i-skyderi-paa-vesterbro

 

https://ekstrabladet.dk/112/article4081943.ece

 

https://www.tv2lorry.dk/lorryland/offer-skud-pa-amager-har-vaeret-indblandet-i-drab

 

https://profiler.tv2lorry.dk/sandy-awatif-poul-kai-abdelrahman-dencker-2106334

 

Denckers Consulting Aps (Tryk ejerforhold, tegningsregel, personkreds)

 

https://blivhoert.kk.dk/hoering/amerikavej (den første høring i 2016)

 

https://madanimasjid.dk/  (ikke opdateret siden 2015 – hvorfor mon?)

 

Jizya  (Skat for ikke-muslimer = kuffar = vantro)

 

Konvertér eller Betal Jizya eller Forlad landet

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Dar_al-Harb

 

Dar-al-Harb  Definitioner på Dar al-Harb og Dar al-Islam

 

Det muslimske broderskab i Danmark  (Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…