Muslimske ledere håner de kristne og hylder islamismen ved Ramadanens afslutning

Modelfotos

Tilhængere af Tyrkiets islamistiske præsident Erdogan fejrede søndag Ramadanens afslutning med et stort møde i Østrigs hovedstad Wien.

 

Præsident Erdogan er tæt forbundet med den islamistiske verdensbevægelse, Det Muslimske Broderskab.

 

Broderskabet har i mange årtier været samlingspunkt for brede skarer af muslimer, der kæmper for en islamisering af verden.

 

Også i Danmark har denne islamistiske bevægelse spillet en central rolle. De kræfter, der i sin tid udløste den voldsomme konflikt om Muhammed-tegningerne, var således knyttet til Det Muslimske Broderskab.

 

De muslimske brødre er ”den vigtigste ammunition” i erobringen af verden

I Tyrkiet er Broderskabet blandet godt og grundigt sammen med Erdogans politiske aktiviteter som præsident og leder af AKP-partiet. Erdogan optræder gerne arm i arm med repræsentanter for den islamistiske bevægelse.

 

Søndagens fejring af Ramadanens afslutning var da også organiseret af, hvad Kronen Zeitung kalder ”et kontroversielt institut” med tilknytning til Erdogan. Instituttet eller foreningen står specielt Erdogans søn Bilal nær. (krone.at)

 

En af talerne, Zafer Sirakaya, der sidder i det tyrkiske parlament for AKP, hyldede Det Muslimske Broderskabs stifter og mangeårige leder, Hassan al-Banna. Sirakaya talte om kampen for en islamisering og sagde i den forbindelse:

 

”Den vigtigste ammunition, det militære arsenal, er de muslimske brødre, som er forbundet med hinanden i broderlighed.”

 

En hyldest til islamismen i en militaristisk sprogbrug – midt i Europas hjerte.

 

”De kristne optræder på egoistisk maner”

Men de forsamlede tyrkiske islamister og Erdogan-tilhængere nøjedes ikke med at hylde islamismens frontkæmpere. De hånede også de kristnes jul.

 

Arrangementet fungerede som et propagandafremstød for en ”hjælpeaktion for corona-ofre”, som de tyrkiske myndigheder har lanceret – med det klare politiske formål at styrke Erdogan-regimets prestige blandt muslimer i Østrig.

 

I en tale ved arrangementet brugte den tyrkiske ambassadør i Østrig, Ozan Cayhun, denne ”corona-hjælpeaktion” til at fremhæve det tyrkiske initiativ og angribe kristne.

 

Han henviste til de kristnes fejring af julen: ”De optræder på egoistisk maner og trækker sig tilbage til deres egne fire vægge – de fordeler ikke gaver, sådan som vi gør.”

 

Tyrannen Erdogan blev her gjort til den gavmilde fader, der står i kontrast til europæernes egoisme. Af en repræsentant for Erdogan-regimet. Midt i Østrig.

 

Tyrkere skal kæmpe for islamisering af verden

Det udløste en reaktion fra Østrigs integrationsminister, Susanne Raab: ”Enhver, der lever i vores land, må respektere vores værdier. Jeg forventer (…), at man værdsætter vores kultur og tradition.” (krone.at)

 

Men Erdogan og hans repræsentanter er givetvis ligeglade med denne reaktion.

 

Formålet med deres propaganda-fremstød i Wien ved Ramadanens afslutning er at påvirke det enorme antal tyrkiske indvandrere i landet.

 

De skal knyttes mest muligt til Erdogans regime i Tyrkiet, og de skal knyttes mest muligt til islamismen. Til det formål håner man de kristne og dyrker islamismens åndelige fader, Hassan al-Banna.

 

Meningen er, at de tyrkiske indvandrere primært skal betragte sig som tyrkere, der har en mission: at deltage i en verdensomspændende kamp for øget islamisering.

 

Det ændrer nok så velmenende formaninger fra en integrationsminister i Østrig ikke på.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…