Dramatisk: Udlændinge og indvandrere udgør halvdelen af de indsatte i lukkede fængsler – nu bliver der politisk slagsmål

Det her er helt uholdbart.

 

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis gruppeformand og retsordfører, Peter Skaarup, efter at det nu viser sig, at udenlandske kriminelle samt indvandrere og deres efterkommere nu udgør halvdelen af de indsatte i landets lukkede fængsler.

 

”Det er derfor Morten Messerschmidt og jeg på Dansk Folkepartis vegne har indkaldt justitsminister Nick Hækkerup til en forespørgselsdebat i Folketinget, så regeringen kan forklare hvad regeringen har tænkt sig at gøre – hvis noget,” siger Peter Skaarup til Den Korte Avis.

 

Andelen af udenlandske kriminelle samt indvandrere og efterkommere i de lukkede fængsler ligger helt præcist 50,5 procent, fremgår det af en opgørelse fra den 27. november 2018, som Kriminalforsorgen netop har offentliggjort om de indsattes etnicitet og statsborgerskab.

 

Over femhundrede udlændinge og indvandrere i lukkede fængsler

På det tidspunkt var der i alt 1.007 indsatte i de lukkede fængsler, hvor de hårdeste kriminelle er anbragt.

 

Af dem udgør udlændinge 14,2 procent på opgørelsestidspunktet. Indvandrere udgør 20,7 procent, deres efterkommere 10,7 procent, hvilet svarer til i alt 508 indsatte. Endelig er der danskerne, der med deres 49,5 procent udgør et antal på 498 indsatte i de lukkede fængsler

 

Dermed er danskerne nu i mindretal i deres egne lukkede fængsler.

 

“Det her er helt uholdbart, men det er et stigende problem, vi har kæmpet med længe” siger Dansk Folkepartis gruppeformand og retsordfører, Peter Skaarup, til Den Korte Avis.

 

Afsoning i udlandet og menneskerettigheder

Peter Skaarup påpeger, at situationen er opstået som følge af to problemer, som Dansk Folkeparti har forsøgt at løse, men er hver gang er blevet afvist af et flertal i Folketinget.

 

“Det ene problem er, at det er svært at få især udviklingslande til at tage deres kriminelle retur og lade dem afsone i hjemlandet. Det kan løses ved at stoppe bistandshjælpen til de lande, som nægter at tage egne statsborgere retur, men den løsning har Dansk Folkeparti hidtil ikke kunnet få flertal for,” forklarer Peter Skaarup og fortsætter:

 

” Indtil vi får det, må der skabes fængselspladser i andre lande, så kriminelle, der burde afsone i Mellemøsten eller Østeuropa, afsoner i et land i Østeuropa, indtil de kan sendes helt hjem til afsoning.”

 

Det andet problem, Peter Skaarup henviser til, er Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som kræver en vis standard i fængsler.

 

Det har blandt andet medført, at Danmark på et tidspunkt ikke kunne udvise to rumænske kriminelle, som de rumænske myndigheder havde efterlyst.

 

“Her har Dansk Folkeparti tidligere foreslået, at Danmark skal melde sig ud af konventionen og derefter genindtræde og tage forbehold for de kapitler, der forhindrer os i at udvise uønskede personer,” forklarer Peter Skaarup og understreger:

 

“Men så længe Folketingets flertal hverken vil det ene eller det andet, men tværtimod lukker øjnene for udviklingen, så er det danskerne, der betaler prisen, og det er efter Dansk Folkepartis opfattelse både dybt uansvarligt og dybt uanstændigt.”

 

Samlet set sidder der små fire tusinde i fængsler og arresthuse

Udover de lukkede fængsler driver kriminalforsorgen også landets arresthuse og åbne fængsler, og har inklusive de lukkede fængsler en fængselskapacitet, hvor der i fængsler og arresthuse tilsammen var 3.904 indsatte den 27. november 2018.

 

Medens danskerne her udgjorde 82,6 procent af samtlige indsatte i 2004, var deres andel af de indsatte i 2018 faldet til 69 procent.

 

Kriminelle fra Afrika og Mellemøsten udgør de største grupper

Antallet af danske indsatte svarer med deres andel på 69 procent til i alt 2.788 danske indsatte på opgørelsestidspunktet.

 

Ikke færre end fyrre forskellige nationer er repræsenteret i det internationale kludetæppe, som de danske fængsler og arresthuse i realiteten udgør. Dertil kommer en gruppe på 153 indsatte under betegnelsen Øvrige lande.

 

Blandt udlændinge, indvandrere og efterkommere er det kriminelle fra Afrika og Mellemøsten, der dominerer totalt, medens europæerne er i stort mindretal.

 

Det drejer sig om i alt 285 europæere, hvoraf rumænerne udgør lidt under halvdelen med 117 indsatte på opgørelsestidspunktet.

 

Blandt de resterende lidt over 800 indsatte fra Afrika og Mellemøsten inklusive Tyrkiet udgjorde irakerne med 79 indsatte den største gruppe efterfulgt af somalierne og tyrkerne med hver 71 indsatte.

 

Vi har tidligere her i avisen påpeget, at syriske flygtninge i stigende grad vælger kriminaliteten som løbebane. På optællingstidspunktet sad der 45 syrere i danske fængsler og arresthuse, og de udgør dermed udgør den fjerde største gruppe.

 

Det er mere end en fordobling i forhold til samme tidspunkt i 2016, hvor der sad 19 syrere i de danske fængsler og arresthuse.

 

Tilbage står, at globaliseringen for alvor har ramt Danmark – i hvert i fængslerne og i det kriminelle miljø.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…