Man har undersøgt danskernes holdning til coronavaccine – resultatet er opsigtsvækkende

Akutafdelingen på Centralsygehuset i Herning (Foto: Ole Sørensen)

Alle venter nu på vaccinen mod corona.

 

Nå, ja, det er nu ikke alle. Faktisk viser en undersøgelse fra Hamburg Universitet (Universität Hamburg), at der er rigtig mange, der ikke ønsker at blive vaccineret. Dog mest i andre lande.

 

Undersøgelsen omfatter 7000 personer i Tyskland, Danmark, Frankrig, Italien, Holland, Portugal og Storbritannien.

 

Danmark topper listen

Danmark topper listen. Vi har flest borgere, der siger, at de ønsker at blive vaccineret. Helt nøjagtig 71 procent ifølge denne undersøgelse.

 

I nogle af de andre lande er tallet langt lavere. I Frankrig ønsker kun 46 procent, altså et mindretal, at blive vaccineret. Tyskland ligger også ret lavt med 57 procent.

 

Næst efter Danmark har Storbritannien den højeste andel af befolkningen, der ønsker at blive vaccineret: 69 procent.

 

Sundheden kommer før alt andet

Folks overvejelser omkring vaccinen handler helt overvejende om deres og familiens sundhed.

 

Der har jo eller været megen debat om, at corona-restriktionerne indskrænker borgernes frihed i hverdagen. Men kun 13 procent af de adspurgte siger, at den personlige frihed er den vigtigste grund til at de gerne vil have vaccinen.

 

Hensynet til egen og familiens beskyttelse mod smitte er klart den vigtigste begrundelse for at hilse vaccinen velkommen. De, der er bange for vaccinen, tænker mest på mulige bivirkninger.

 

I øvrigt viser undersøgelsen også, at der inden for det enkelte land kan være ret forskellige holdninger til vaccinen. I Nordtyskland, som er nabo til Danmark, er holdningen klart positiv. I det østlige Tyskland er der flere, som afviser at lade sig vaccinere.

 

Studiet fra Hamburg Universitet giver ingen videnskabelige forklaringer på, at der er klare forskelle i holdningerne til vaccinen. Men man må formode, at der ligger nogle samfundsmæssige og kulturelle forskelle bag.

 

Danskernes tillid

Når så mange mennesker i Danmark ønsker at blive vaccineret, kan det meget vel hænge sammen med den høje tillid, som præger det danske samfund.

 

Sammenlignet med andre lande har danskerne stor tillid til hinanden og til myndighederne. Det skyldes især to ting:

 

Der er en stærk sammenhængskraft, et stærkt værdifællesskab og stærkt samfundssind i den danske befolkning. Det ses, når man sammenligner med andre lande, og ikke mindst, når man sammenligner med de store parallelsamfund af ikke-vestlige indvandrere. Danskerne har noget nær verdensrekord, når det gælder tillid til hinanden.

 

Samtidig er tilliden til myndighederne også langt højere end i de fleste andre lande – selv om vi sagtens kan finde ting at brokke os over.

 

Denne tillid til myndighederne hænger sammen med, at befolkningen her i landet er langt mere med i politikeres og myndigheders beslutninger, end man ser andre steder.

 

Et klart udslag af dette er, at langt de fleste danskere uden de store betænkeligheder vil lade sig vaccinere.

 

Vi har ikke brug for politiske fadæser og polemiske overdrivelser

Men de aktuelle skandaler omkring ”minkgate” kan tære på denne tillid. Det gælder regeringens manglende lovgrundlag for at kræve minkene aflivet. Og det gælder fadæsen med nedgravningen af de døde mink.

 

Det er vigtigt, at disse sager bliver fuldt oplyst. Sådan at vi kan komme videre og bevare den høje tillid i det danske samfund.

 

Danmark skal fortsat være et tillidssamfund. Til det hører også, at vi betragter vaccinen som en god og betryggende vej til at holde corona på afstand. Vi har ikke brug for politiske fadæser og polemiske overdrivelser, der rokker ved denne tillid.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…