Mette F’s grænselukning: Bandernes muskelbiler drøner frem og tilbage over Øresundsbroen, og asylansøgere strømmer ind fra Tyskland

Foto: Gunner Hede

Det er ikke kun asylansøgere, der har fri adgang til Danmark.

 

Nu viser det sig ifølge en opgørelse fra Rigspolitiet, at bandemedlemmer frit kører frem og tilbage mellem Danmark og Sverige i deres muskelbiler.

 

Det hænger sammen med, at den svenske regering ikke har indført grænsekontrol, og det problem rejste Dansk Folkepartis gruppeformand og medlem af Retsudvalget, Peter Skaarup, over for justitsminister Nick Hækkerup allerede den 16. april.

 

Således spurgte Peter Skaarup:

 

”Agter ministeren at tage fat i de relevante svenske ministre for at sørge for, at Sverige ligeledes i lyset af risikoen for coronasmitte opretholder en grænsekontrol på deres side, så danske bandetilknyttede ikke uden videre kan rejse til og fra Sverige uden et anerkendelsesværdigt formål?”

 

Ville tage initiativer, men intet er sket

Ud over en længere gennemgang af grænselukningerne i Danmark og EU på grund af COVID-19 lød det konkrete svar fra Nick Hækkerup på spørgsmålet:

 

”Myndighederne følger selvsagt udviklingen og vil – eventuelt i samarbejde med de svenske myndigheder – tage yderligere initiativer om nødvendig.”

 

Og noget tyder på, at det i høj grad er på tide at tage yderligere initiativer ved Øresundsbroen, og havde ministeren fulgt udviklingen, ville han have gjort det for længst.

 

En enkelt bandebil er kørt frem og tilbage over broen 32 gange

Som følge af et spørgsmål fra Peter Skaarup har Folketingets Retsudvalg modtaget en redegørelse fra Rigspolitiet om trafikken af bandebiler over Øresundsbroen.

 

Politiet har en række bandebiler registreret i det automatiske nummerpladegenkendelsessystem (ANPG), som indeholder nummerpladerne på i alt 53 individuelle bandekøretøjer.

 

Af Rigspolitiets redegørelse fremgår det således blandt andet, at:

 

”Ud af de 53 individuelle bandekøretøjer har ét af de registrerede køretøjer kørt over Øresundsbroen og tilbage igen 32 gange. Et andet bandekøretøj har passeret broen 21 gange, et tredje har passeret broen 17 gange, mens et fjerde har passeret ni gange. De resterende køretøjer har passeret broen færre end ni gange.”

 

Registreringen dækker kun to uger

Der er tale om et notat, der er dateret 3. april, og den nævnte trafik af bandernes muskelbiler frem og tilbage mellem Danmark og Sverige er registreret fra grænselukningen den 14. marts og til og med 2. april.

 

Den trafik har således blot fundet sted i løbet af lidt over to uger, så hvor mange bandebiler der er drønet frem og tilbage over Øresundsbroen i løbet af de otte uger, der siden da er gået, kan man kun gisne om.

 

I sit svar understreger Rigspolitiet i øvrigt, at det udelukkende er bilernes ejerforhold og ikke deres førere samt eventuelle passager, der er registreret.

 

Nu skal justitsminister Nick Hækkerup forklare sig i Folketinget

Corona eller ej, så er det under alle omstændigheder et must for Dansk Folkeparti at få den trafik stoppet.

 

Af samme grund skal Nick Hækkerup under spørgetiden til ministrene i Folketinget i dag onsdag besvare følgende spørgsmål fra Peter Skaarup:

 

”Hvad er ministerens holdning til og hvordan vil ministeren sætte ind over for bandemedlemmer, der i denne coronatid i stor stil kører over den dansk-svenske grænse uden at have et såkaldt anerkendelsesværdigt formål?”

 

Søde SMS-beskeder og ”Hej, bedste!”

Siden grænselukningen har 98 asylansøgere til og med søndag den 17. maj haft fri adgang til Danmark.

 

Så medens asylansøgere og bandemedlemmer fra Sverige uden hindringer har haft fri adgang til Danmark på trods af grænselukninger, er blå bloks partiledere til gengæld begejstrede for, at statsminister Mette Frederiksen (S) nu har givet dem lov til at få kærester og bedstemødre ind i landet.

 

De skal dog stadig dokumentere, at de er enten kærester eller bedstemødre.

 

Hvordan man så vil dokumentere et kæresteforhold får stå hen i det uvisse. Det er vel de færreste, der er indstillet på at sidde og fremvise søde SMS-beskeder på mobilen.

 

For bedstemødre er det knap så kompliceret. Her kan familien blot stille sig op ved grænsen, og når børnene råber ”Hej, bedste!”, skulle den være hjemme og grænsebommen åben

 

Ak, ja – som man dog lovgiver i Danmark …

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…