Ikke-vestlige kvinders andel af børnefødsler stiger kraftigt – og over halvdelen af børnene bliver nu født med dansk statsborgerskab

Arkiv (Foto: Steen Raaschou)

Da partistifter Sikandar Siddique under et pressemøde i går ved præsentationen af sit nye parti, Frie Grønne, sendte denne besked til statsminister Mette Frederiksen (S), at: ”Jeg er lige så dansk som du er,” var det en sandhed med modifikationer.

 

”Jeg er indvandret fra Rigshospitalet,” lød hans besked til Mette Frederiksen, men på Rigshospitalet blev han født som pakistansk statsborger og kom ud af Rigshospitalet som pakistansk statsborger som søn af forældre, der var begge var indvandret fra Pakistan i 1970’erne.

 

Siddique blev født den 4. oktober 1986, men først hvis han var blevet født efter den 1. juli 2014, ville han være blevet født som dansk statsborger, hvis blot en af hans forælder på det tidspunkt havde haft dansk statsborgerskab.

 

Nu bliver over halvdelen af ikke-vestlige født med dansk statsborgerskab

Men indtil 1. juli 2014 var det i princippet forældrenes ansvar, at deres børn fik dansk statsborgerskab, ved at indsende ansøgninger om dansk indfødsret på børnenes vegne.

 

Dengang var det en betingelse for statsborgerskab, at børnene havde boet i Danmark i mindst seks år.

 

Sådan er det ikke mere. Efter 1. juli har ikke-vestlige såvel som vestlige børn ved fødslen fået dansk statsborgerskab, hvis blot en af forældrene er dansk statsborger.

 

Alene i 2019 blev der i Danmark født i alt 8.940 børn af mødre med ikke-vestlig oprindelse, og af dem blev de 5.348 børn født som danske statsborgere som følge af, at deres mødre havde dansk statsborgerskab.

 

Det svarer til, at næsten 60 procent af ikke-vestligt fødte børn ved fødslen sidste fik dansk statsborgerskab.

 

I perioden 2015 – 2019 blev der født i alt 45.313 børn af en moder med ikke-vestlig oprindelse, og af dem blev i alt 27.893 ved fødslen registret som danske statsborgere.

 

Men antallet er endnu højere. I sine fødselsstatistikker referer Danmarks Statistik kun moderens og ikke faderens etniske oprindelse.

 

Det har derfor ikke været muligt for Den Korte Avis at registrere fædres statsborgerskab, og det betyder, at en række ikke-vestlige kvinder med hjemlandets statsborgerskab udmærket kan have født et barn, der ved fødslen bliver registreret som dansk på grund af faderens statsborgerskab.

 

Fra ti procent i 2007 til næsten femten procent i 2019

Desværre er det ikke muligt at belyse en udvikling på fødselsområdet tilbage fra årtusindskiftet, da Danmarks Statistiks tabeller over fødende kvinders etniske oprindelse ikke går længere tilbage end til 2007.

 

Men så tager vi den der fra.

 

I 2007 blev der født i alt 64.082 børn. Af dem blev de 86,5 procent født af kvinder med dansk oprindelse, de 3,4 procent blev født af kvinder af vestlig oprindelse, medens de resterende 10.1 procent blev født af ikke-vestlige kvinder.

 

I 2019 faldt det samlede fødselstal til 61.167, og det var udelukkende etnisk danske kvinder, der fødte færre børn fra 55.436 tilbage i 2007 og til i alt 47.763 børn i 2019.

 

Etnisk danske kvinder fødte dermed 78,1 procent af samtlige børn i 2019 mod som nævnt 86,5 procent i 2007.

 

Til gengæld steg fødselstallet for kvinder af vestlig oprindelse fra 2.208 tilbage i 2007 til i alt 4.464 børn i 2019.

 

Det svarer til, at kvinder af etnisk vestlig oprindelse i 2019 føde 7,3 procent af samtlige børn i 2019 mod som nævnt 3.4 procent i 2007.

 

Ligeledes steg fødselstallet for kvinder af ikke-vestlig oprindelse fra 6.438 tilbage i 2007 til i alt 8.940 børn i 2019.

 

Det svarer til en stigning i antallet af nyfødte fra de nævnte 10,1 procent i 2007 til i alt 14,6 procent i 2019.

 

Og så er der dem, der bliver født som etniske danskere

Det er ikke nok med at alle ikke-vestlige og for den sags skyld også vestlige børn, der siden 1. juli 2014 er blevet født af forældre, hvor blot den ene har dansk statsborgerskab, automatisk bliver født som danske statsborgere.

 

Der er også dem, der uanset etnisk oprindelse automatisk ved fødslen bliver registeret som etniske danskere, uanset om de somaliere eller ej.

 

Det sker i tilfælde, hvor moderen eller faderen er født i Danmark og har dansk statsborgerskab, når barnet bliver født.

 

Og så for lige at sætte en streg under Sikandar Siddique, så vil han af samme grund aldrig nogensinde blive registreret som etnisk dansker på trods af hans besked til Mette Fredriksen i går om, at han er lige så dansk som hun er.

 

Uanset om han er partistifter og indtil videre medlem af Folketinget, så vil Sikandar Siddique i Danmarks Statistiks opgørelser over befolkningens sammensætning nu og i al fremtid blive registreret som værende af ikke-vestlig oprindelse.

 

Og det vil i øvrigt gælde i samtlige statistikker, hvor etnisk oprindelse indgår, så uanset hvordan Sikandar Siddique så end vender og drejer det og fører sig frem, så vil han aldrig være andet og mere end af ikke-vestlig oprindelse.

 

I modsætning til Mette Frederiksen, der er af etnisk dansk oprindelse.

 

Denne artikel er baseret på følgende kilder:

https://www.statistikbanken.dk/10017 (Tabelkode: FODIE)

 

https://uim.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/danske-statsborgere/automatisk-erhvervelse-af-dansk-statsborgerskab

 

Læs også:

https://denkorteavis.dk/2020/partistifter-sikandar-siddique-til-mette-frederiksen-jeg-er-lige-saa-dansk-som-du-er-loed-det-fra-praesentationen-af-det-nye-parti-frie-groenne/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…