Dramatisk udvikling: Stærke kræfter i det radikale bagland presser nu Mette Frederiksen

Ole Dall, chefredaktør på Skive Folkeblad

Statsministeren præsenterer ændringer i regeringen for Hendes Majestæt Dronningen på Amalienborg kl. 11.00.

 

Den afgående minister modtages i afskedsaudiens hos Hendes Majestæt Dronningen på Amalienborg kl. 12.00.

 

Der vil herefter ske overdragelser i de berørte ministerier fra kl. 13.00. Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

 

Men en rokade stopper ikke Mette Frederiksens problemer.

 

Det Konservative Folkeparti har netop meddelt at de er klar med forslag til en kommissionsundersøgelse, der skal kulegrave hele minkskandalen.

 

Enhedslisten og SF vil nøjes med en advokatundersøgelse, der ikke er så omfattende.

 

Uro hos Radikale Venstre

Men nu rører De Radikale på sig. De mener, at en advokatundersøgelse er for svagt et våben. Folketingsmedlem Jens Rohde vil i dag fremlægge et forslag til en parlamentarisk høring.

 

Det er et forsøg på at forene de to yderpunkter, siger Jens Rohde til TV2. Reelt skal det nok snarere ses som et forsøg på at bringe De Radikale ud af en kattepine:

 

På den ene side har partiet en høj profil på at værne om retssikkerheden. Derfor kan man ikke bare sluge regeringens fremgangsmåde, hvor man afkræver aflivning af alle mink uden at der er noget gyldigt juridisk grundlag for det.

 

På den anden side vil De Radikale ikke være med til en beslutning om en kommissionsundersøgelse, der kan blive en stor belastning for regeringen og dermed rød blok.

 

Rohdes forslag er et forsøg på at lande et sted midt imellem.

 

Men det vil Folketingets blå partier ikke være med til. De vil have en kommissionsundersøgelse, der kan indkalde de politiske nøglepersoner og lave en grundig belysning af hele sagen.

 

Og nu melder en tung skikkelse hos De Radikale sig blandt dem, der kræver en kommissionsundersøgelse. Det drejer sig om Ole Dall, der er chefredaktør på den traditionsrige radikale avis Skive Folkeblad. (TV2 News)

 

Kort efter fulgte den radikale viceborgmester i Odsherred trop. Det er Thomas Nicolaisen, som også støtter en kommissionsdomstol, fordi sagen er så alvorligt. (TV2 News)

 

Dette er opsigtsvækkende meldinger, der bringer Mette Frederiksen yderligere i forlegenhed.

 

I forvejen er statsministeren hårdt presset. Regeringen gav minkejerne det indtryk, at de var forpligtede til at aflive alle mink – også dem uden for smitteområderne. Men det havde man ikke noget juridisk belæg for.

 

En statsminister kan ikke bare diktere den slags uden at have et lovgrundlag for det. Og det havde Mette Frederiksen ikke, hvilket fremgår med al tydelighed af et skarpt notat fra Justitsministeriet.

 

Skandalerne hober sig op

Samtidig bliver den ene skandale efter den anden afdækket i forløbet.

 

Den 1. oktober var regeringens coronaudvalg samlet. Her deltog seks ministre. Et punkt på dagsordenen var øgede tiltag, hvis smitten blandt mink steg. I et baggrundsnotat stod der, at det kunne komme på tale at aflive samtlige mink i Danmark. Det ville kræve ændret lovgivning for at sikre lovhjemmel, stod der.

 

Der stod også at Fødevareministeriet sammen med to andre ministerier skulle gå videre med at forberede en eventuel lovændring.

 

Det fremgår af en af de tre redegørelser om minkskandalen, som Folketinget modtog i går.

 

Men det fremgår ikke, hvad der videre skete. Eller rettere sagt, hvorfor der intet skete.

 

Det fremgår heller ikke om de seks ministre læste notatet om aflivning af mink.

 

En anden skandale er rigspolitiets håndtering af sagen.

 

Rigspolitiet fik at vide, at minkaflivningerne var ulovlige, men skjulte det for minkavlerne. Det skriver DR.dk og fortsætter:

 

Der var ikke lovhjemmel til at slå alle mink ihjel. Det fandt offentligheden ud af sidste søndag. Men flere dage før havde Rigspolitiet fået samme melding om, at ordren ikke havde lovgrundlag.

 

Alligevel ringede politiet til minkavlere med beskeden om, at alle mink skulle aflives og at “beslutningen var truffet”.

 

Det viser den redegørelse, der i dag er kommet frem, om både regeringen og myndighedernes ageren i sagen om masseaflivning af danske mink.

 

En formulering, der slet ikke burde være blevet brugt, erkender Rigspolitiet.

 

Der er flere andre uhyrlige afsløringer af slendrian, manglende kommunikation ministerierne imellem og mellem embedsmænd og ministre.

 

Justitsministeriet skriver i sin redegørelse disse uhørt skarpe ord:

“Samlet set er det på denne baggrund Justitsministeriets vurdering, at myndighedernes ageren i det samlede forløb må anses for en tilsidesættelse af grundlæggende forvaltningsretlige normer, der har til formål at sikre borgerne mod rettab og yde grundlæggende garantier mod uberettigede indgreb fra myndighederne, herunder vejledningspligten. Justitsministeriet finder således efter en samlet vurdering, at forløbet må betragtes som kritisabelt og beklageligt.”

 

Justitsministeriet gør det klart, at regeringen ikke havde det juridiske grundlag i orden, da den i et brev til minkavlerne skrev, at alle minkene “skal” slås ned ikke bare i smittezonerne, men også i resten af landet.

 

Justitsministeriets kommentar til dette er sønderlemmende: Kravet til minkfarmerne er en “nullitet” – det vil på godt dansk sige: uden noget gyldigt grundlag.

 

Men ikke nok med det: Politifolk blev sat til at forsøge at presse vrangvillige minkejere ved at give indtryk af, at de var forpligtede til at aflive deres mink. Man påstod, at beslutningen allerede var truffet på politisk plan og signalerede, at minkejerne bare måtte rette ind.

 

Dette forløb er en af de største skandaler i nyere dansk politisk historie.

 

Man har en statsminister, der ikke følger loven. Man har embedsmænd, der roder rundt i, hvilke beslutninger der er lovlige og ulovlige. Og man har sågar politifolk, der bliver kostet til i en truende tone at få minkavlere til at følge et påbud, der savner hjemmel i lovgivningen. Ja, sågar soldater og politifolk, der kommer ud på minkfarme for at få ført dette ulovlige krav ud i livet.

 

Det er slemt. Det er meget slemt. Og meget udansk.

 

For Mette Frederiksen er dette en meget farlig udvikling.

 

I forvejen var hun hårdt presset af den sympati, som minkavlerne har vundet i befolkningen. Det ses af hendes klart dalende tal i meningsmålingerne.

 

Nu presses statsministeren også af, at hun er blevet indrulleret i en behandling af minkavlerne, som er ulovlig og ikke bare det: På mange danskere virker fremgangsmåden nok også usympatisk.

 

Mette Frederiksen har fået meget dårlig støtte fra sine embedsmænd. Men hun og hendes rådgivere har også begået fatale politiske fejl.

 

Tidligere kunne hun gå på vandet med sin håndtering af coronakrisen.

 

Nu har hun brug for en redningskrans.

 

Det er sådan set en redningskrans, den radikale Jens Rohde prøver at række til hende. Men det vil oppositionen næppe stille sig tilfreds med.

 

Den blæser til angreb på Mette Frederiksens behandling af minkavlerne. Om den kan få et flertal bag kravet om en kommissionsundersøgelse er noget tvivlsomt.

 

Men de blå partier kan give Mette alvorlige politiske problemer med en sådan offensiv. Fordi mange formentlig synes, at minkavlerne har fået en urimelig behandling. Og fordi man ikke behøver at være juraprofessor for at kunne se, at en statsminister ikke kan diktere en befolkningsgruppe noget.

 

Det kræver et lovgrundlag vedtaget efter det parlamentariske demokratis spilleregler. Og det lovgrundlag har Mette Frederiksen ikke haft.

 

Hun risikerer derfor at give indtryk af, at hun ikke bare er handlekraftig. Hun er magtfuldkommen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…