Voldsomt opgør i minksagen – nu går de blå efter struben på Mogens Jensen og Mette Frederiksen

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser på Twitter, at der er fundet over 200 smittetilfælde blandt ansatte på seks minkpelserier i Danmark.

 

Dette berører selvfølgelig først og fremmest dem, som er smittet. Men det er også et hårdt slag for ejerne af de ramte virksomheder.

 

Minkavlerne må nemlig ikke bruge pelsen fra mink, som har været på en farm med smitte eller en farm, der ligger op til 7,8 kilometer fra en farm med smitte.

 

Det var den dramatiske optakt til dagen i dag, hvor fødevareminmister Mogens Jensen  kommer med en – eller to – redegørelser om forløbet af minkskandalen.

 

Smitteudbruddet understreger, hvor vigtigt det er at få orden og klarhed i indsatsen mod corona blandt mink.

 

Ny fødevareminister

Det kan ikke nytte noget, at politikerne og medierne skal bruge en stor del af tiden på slagsmål om beslutninger, der ikke har haft noget lovgrundlag og udgør et brud på grundloven. Sådan som det har været tilfældet på det seneste, fordi regeringen ikke havde sit juridiske fundament i orden.

 

Nu skal der skæres igennem.

 

Det kan passende begynde med, at sundhedsminister Mogens Jensen forlader sin post. Han har både juridisk og politisk svigtet sin opgave. Og hverken befolkning eller politikere – herunder hans chef Mette Frederiksen – synes at have den store tillid til, at han kan skabe den fornødne klarhed og stabilitet.

 

Samtidig bør der gennemføres en undersøgelse, der kan belyse, hvorfor det gik så galt med regeringens håndtering af denne sag. Blandt andet for at sikre sig, at de begåede fejl bliver gentaget i fremtiden.

 

Kommissionsundersøgelse

Under Folketingets spørgetime tirsdag foreslog Dansk Folkepartis leder Kristian Thulesen Dahl, at der skulle iværksættes en kommissionsundersøgelse af sagen.

 

Tirsdag eftermiddag tilsluttede Venstres formand sig, og tirsdag aften hed det, at hele blå blok står bag kravet.

 

En kommissionsundersøgelse kan ses som en slags parallel til den såkaldte instrukskommission, der i øjeblikket undersøger sagen om Inger Støjbergs instruks vedrørende behandlingen af barnebrude.

 

Fra Thulesen Dahls side var dette en giftig hentydning til en sag, som Mette Frederiksen spillede en central rolle i.

 

Denne sag drejede sig om piger fra det muslimske Syrien, som blev gjort til barnebrude for ældre mænd. En praksis, som daværende integrationsminister Inger Støjberg ville have sat en stopper for – med henvisning til, at den strider fundamentalt mod gældende værdier i Danmark.

 

Da Mette Frederiksen fik regeringsmagten tilsluttede kun sig venstrefløjens krav om en “instrukskommission”, der nu der nu gennemfører en årelang kulegravning af denne sag.

 

Især Enhedslisten, SF og de radikale har kørt en hårdt trukket kritik af Inger Støjberg. De påstod, at hun havde givet en instruks om, at alle barnebrude over en kam skulle fjernes fra deres ægtefælle. Dermed skulle hun have brudt loven, der kræver, at sådanne sager behandles individuelt.

 

Med sit forslag i spørgetimen lagde Kristian Thulesen op til, at Mette Frederiksen kunne få lov til at smage sin egen medicin. Han ville have regeringens juridiske håndtering af corona-sagen undersøgt, og han nævnte i den forbindelse muligheden for en kommissionsundersøgelse af sagen – ligesom instrukskommissionen.

 

Mette Frederiksen undlod dog at kommentere denne tanke. Men Thulesen Dahls parallel til Instrukskommissionen fik understreget, at regeringen har et alvorligt problem med lovgrundlaget for dens håndtering af coronasmitten på minkfarmene.

 

Lovgrundlaget mangler

Samtidig var den parallel, Thulesen Dahl drog mellem de to sager, et varsel om, at Dansk Folkeparti og resten af blå blok vil gå hårdt efter det manglende lovgrundlag for regeringens beslutninger vedrørende coronasmitten på minkfarmene.

 

Minkavlerne, også uden for sikkerhedszonen, fik besked på at aflive deres mink, uden at der forelå nogen lovlig politisk beslutning om det.

 

Det er en grim sag for regeringen. Den kan ikke argumentere for, at lovgrundlaget var i orden. I stedet vil Mette Frederiksen vel nok forsøge at lægge sig fladt ned på dette punkt og bringe det juridiske grundlag i orden – og måske ofre Mogens Jensen.

 

På det formelle plan vil der ikke ske regeringen noget (bortset fra Mogens Jensen). Den har ikke et flertal imod sig, der kan gennemtvinge en ny ’instrukskommission’.

 

Men det hele kommer jo til at tage sig meget rodet og uskønt ud.

 

Faldende støtte i befolkningen

Mette Frederiksen risikerer, at opgøret om det manglende lovgrundlag forstærker de problemer, som hun i forvejen har fået med dalende støtte i befolkningen.

 

De seneste meningsmålinger har vist, at hendes håndtering af minkfarmene har kostet hende dyrt i opbakning.

 

Ifølge en meningsmåling fra 12.-13. november synes et flertal af danskerne (59 procent), at Mette Frederiksen har håndteret sagen om aflivning af mink dårligt. Hun har også markant dalende tal, når det gælder synet på, hvordan hun generelt har håndteret sin opgave under coronakrisen. (Megafon/TV2 og Politiken)

 

Mette Frederiksen, der i den første lange tid med corona var ballets absolutte dronning, er blevet væsentlig mere sårbar.

 

Det skyldes en kombination af regeringens egne fejl og minkavlernes bemærkelsesværdige gennemslagskraft i offentligheden. De har vundet betydelig folkelig sympati.

 

Det kan naturligvis ændre sig igen. Men her og nu har Mette Frederiksen og hendes regering problemer.

 

Og blå blok lugter blod.

 

En dramatisk onsdag venter på Christiansborg.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…