Corona: Resultaterne begynder at vise sig, men de kan blive truet af politisk kævl, medielarm og letsindighed

Danske politikere er begyndt at diskutere, hvordan vi kan tage de første skridt mod en åbning af samfundet efter corona-angrebet.

 

Den samme diskussion føres netop nu i vores naboland Tyskland. Og Danmark har god grund til at lytte opmærksomt til, hvordan Tyskland håndterer situationen. Tyskland er nemlig det land i Europa, der har klaret corona-krisen bedst.

 

Vi kan både få flere i arbejde og mindre smitte

I Danmark har Statens Serum Institut lavet et nyt notat om, hvordan vi står i forhold til corona-smittten. Her reviderer man den tidligere analyse – i positiv retning. Det går bedre i kampen mod corona, end man troede for bare et par uger siden.

 

Ifølge Statens Serum Institut skyldes dette især befolkningens store vilje til at overholde myndighedernes anvisninger. Danskerne har vist deres samfundssind. De har virkelig holdt afstand, og det kan mærkes i form af et fald i antallet af corona-patienter – især i aldersgruppen 70-79 år.

 

Hvis denne folkelige indstilling fortsætter, vil det ifølge analysen være muligt at reducere antallet af smittede – samtidig med, at man sætter skub i økonomien og får væsentligt flere mennesker i arbejde.

 

27.000 flere kan komme i sving samtidig med, at det såkaldte smittetryk sænkes yderligere til 0,8. Det vil sige, at den enkelte smittede i gennemsnit ikke engang smitter én ny person. Antallet af smittede vil dermed falde.

 

Alt tyder på, at den ekstra beskæftigelse mest vil falde i de liberale erhverv – frisører og fysioterapeuter fremhæves som typiske eksempler.

 

Faren for, at befolkningen mister tilliden

Men disse fremskridt kan sættes over styr igen, hvis befolkningen begynder at miste tilliden til politikernes håndtering af situationen.

 

Det kan ske, hvis politikere fortsætter med den taktiske polemik, som har præget de seneste dages debat.

 

Kræfter i oppositionen gør sig således ihærdige anstrengelser for at skabe det indtryk, at Mette Frederiksen og hendes regering vakler ubeslutsomt rundt med svingende synspunkter på corona-krisen.

 

Alle politiske partier gør brug af den slags polemik. Men den er ikke velanbragt i en situation, der er så afgørende og kræver så meget sammenhold som den nuværende. I Tyskland er det indtil videre lykkedes at føre en væsentligt roligere debat om, hvordan man kommer videre.

 

Mediernes ansvar

En del medier bidrager til indtrykket af kaos ved at overdramatisere uenighederne og de løbende ændringer, som sundhedseksperterne og regeringen gennemfører i deres vurderinger.

 

Vi står i en aldeles ekstraordinær situation, hvor der hele tiden sker noget nyt, som kræver justering af tidligere tal og ændringer af tidligere konklusioner.

 

Vi ville da for alvor være ilde stedt, hvis sundhedseksperter og regering stædigt holdt fast i opfattelser, som virkeligheden er i fuld gang med at overhale.

 

Mette Frederiksen har selv bidraget til det urolige billede. Hun burde løbende have ført fortrolige drøftelser med oppositionens partier om udviklingen i situationen og i regeringens overvejelser. I Tyskland har forbundsregeringen og de stærke delstater håndteret det roligere og med mere fortrolighed.

 

Både regering og opposition – og nogle medier – har skabt mere flimmer, end godt er. Heldigvis ser det ud til, at danskernes vilje til at holde en stabil og ansvarlig kurs er så stærk, at de fastholder deres fornuftige adfærd trods medielarmen.

 

Tests og smittesporing

Men politisk usikkerhed og polemik er ikke den eneste udfordring, vi står med. Der er en reel fare for, at åbningen af samfundet kommer ud af kontrol, så smittetrykket begynder at stige igen.

 

Derfor skal myndighederne gennemføre åbningen med passende forsigtighed.

 

Ingen letsindighed, tak. Der skal ikke laves dristige satsninger. Og man skal være parat til at gribe resolut ind, hvis der er tegn på fornyet vækst i corona-smitten.

 

Til dette hører, at man i langt større omfang kan teste for smitte – sådan som en række asiatiske lande og i betydeligt omfang også Tyskland gør. Smittede skal isoleres, og man skal konsekvent være klar til at opspore smittekæder for at bryde dem.

 

Hele denne debat om tests og smittekæder, som Den Korte Avis har deltaget meget aktivt i, er fortsat lige vigtig.

 

På dette helt centrale punkt må vi konstatere, at Danmark stadig langt fra er dér, hvor vi skal være.

 

Det er at spille hasard, hvis vi ikke bliver væsentligt bedre til at reagere hurtigt og massivt på eventuelle nye udbrud af corona.

 

I den sammenhæng er det udmærket, at direktør på Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, er begyndt at tale om elektronisk sporing af smittekæder ved hjælp af en app. Lad os se, hvad det bliver til.

 

Nej til taktiske krumspring, larm og billig polemik

Der er en lysning i den danske corona-situation – ikke mindst på grund af befolkningens samfundssind.

 

Men politikere og myndigheder kan med en dårlig håndtering af det videre forløb skabe farlig forvirring og frustration blandt danskerne.

 

Det må ikke ske. Så gå forsigtigt frem. Og spar os for taktiske krumspring, larm og billig polemik.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…