Nordjylland blev scenen for et kraftigt kultursammenstød i dansk politik – Mette Frederiksen bør tage ved lære af, hvad der skete

Foto: Privat og Hjørring Kommune

Corona-restriktionerne i Nordjylland er nu blevet lempet. Man kan igen bevæge sig mellem de syv kommuner i regionen, som regeringen havde lukket af.

 

Men der gælder stadig særlige restriktioner, som er klart generende for folk i disse kommuner. Først og fremmest har de ikke bevægelsesfrihed i forhold til omverdenen – herunder Aalborg, der i denne sammenhæng ikke hører til Nordjylland, men til resten af Danmark.

 

Folk fra de berørte syv kommuner kan ikke bevæge sig til Aalborg for at arbejde, handle eller ordne andre gøremål. Det rammer en del virksomheder og personer.

 

Generelt har nordjyderne taget den besværlige situation med besindighed. De fleste tænker nok, at nedlukningen er nødvendig i forhold til coronasmitten.

 

Men er den det?

 

Nordjylland og Københavns Vestegn

Tvivlen begynder at melde sig – også blandt coronaeksperterne. Nogle af dem kalder nu nedlukningen af Nordjylland for en ”overreaktion”. Det gælder således professorerne Søren Riis Paludan og Allan Randrup Thomsen.

 

Den særlige nedlukning af Nordjylland kan ikke begrundes med det generelle smittetryk i regionen. Smittetrykket er således langt højere i hovedstadskommunerne – specielt på Københavns Vestegn.

 

Ud fra den betragtning burde der gennemføres en nedlukning af Vestegnen. Men tilsyneladende tør eller vil regeringen ikke gennemføre en sådan.

 

Måske frygter man reaktionerne i den meget store indvandrerbefolkning på Vestegnen. Måske tror man bare ikke på, at folk i disse kredse vil rette sig efter en nedlukning, og så er man bange for at havne i en uoverskuelig situation. Så er det lettere at lukke ned for de besindige nordjyder.

 

Kendsgerningen er i hvert fald, at nordjyderne er blevet ramt af regeringens hammer, mens befolkningen på Vestegnen indtil videre er gået fri.

 

Cluster 5 alarm

Regeringen og nogle eksperter giver som en begrundelse for nedlukningen af Nordjylland, at der her har været coronasmitte fra minkfarmene.

 

Men denne smitte har eksisteret længe, uden at regeringen lukkede ned. Tilsyneladende blev den almindelige smitte fra minkfarmene ikke betragtet som nogen voldsomt stor trussel.

 

Nedlukningen kom først, da Statens Serum Institut (SSI) slog alarm vedrørende den såkaldte cluster 5. En særlig mutation af coronavirus.

 

Faglig direktør Kaare Mølbak på SSI erklærede sin frygt for, at denne særlige variant af coronavirus kunne gøre de smittede immune over for en kommende vaccine mod corona.

 

Det fik Mette Frederiksen til at konkludere på et pressemøde den 5. november, at alle mink i Danmark skulle slås ned. Og samtidig lukkede man så ned for de nordjyske kommuner.

 

Kaare Mølbak og Mette Frederiksen

Siden har det vist sig, at den alarm, som Kaare Mølbak udløste på dramatisk vis, hvilede på et spinkelt grundlag.  Han tabte hovedet og fik Mette Frederiksen til at gøre det samme.

 

Det sidste medførte, at regeringen gav diktater om at stoppe produktionen på minkfarme uden for sikkerhedszonen, selv om den ikke havde et lovgrundlag for dette. I strid med grundloven.

 

Mette Frederiksen har vist stor handlekraft under coronakrisen. Handlekraft er jo godt, hvis den ikke kammer over i forhastede beslutninger. Desværre var det, hvad der skete her.

 

Selv om Mette Frederiksen var under stort tidspres, kunne og skulle hun have givet plads til at høre vurderinger af cluster 5 fra forskellige eksperter i ind- og udland. I hvert fald en hurtig runde med udvalgte danske eksperter.

 

Nu lod hun sig rive med af Kaare Mølbaks alarmerende sprogbrug omkring cluster 5. Det samme gjorde hendes regering, specielt sundhedsminister Mogens Jensen. I en sådan grad, at man uden lovgrundlag dikterede lukning af minkfarme uden for sikkerhedszonen.

 

’Udkantsdanmark’

Men noget kunne tyde på, at Mette Frederiksens forhastede reaktion ikke alene handlede om iver efter at vise handlekraft. Den handler nok også om manglende kontakt til e befolkningsgrupper i Nordjylland, som minkavlerne udspringer af.

 

Hvis man nu tænkte sig, at sagen i stedet handlede om et alvorligt arbejdsmiljøproblem. Så ville Mette Frederiksen have sørget for grundig konsultation med fagfolk inden for arbejdsmarkedet, herunder fagbevægelsen. Det ville falde hende naturligt at gøre dette.

 

Men minkfarmere og minkavlere er en fremmed verden for en socialdemokratisk statsminister – selv om hun kommer fra Nordjylland. Hun kommer fra Aalborg, og dér har de jo ikke så mange mink.

 

I et hele taget er ikke bare minkavlerne, men den nordligste del af Nordjylland måske ikke det, der er længst fremme i en socialdemokratisk statsministers bevidsthed.

 

I hvert fald er det ikke lige det, der ligger længst fremme i bevidstheden hos den politiske og journalistiske klasse i Danmark. Alle kender jo det lettere nedladende udtryk ”Udkantsdanmark”.

 

Så kom minkavlerne på TV

I begyndelsen af det aktuelle corona-forløb var den offentlige debat da også temmelig fjern i forhold til problemerne i Nordjylland – for minkavlerne og andre.

 

Men så skete der noget. Minkavlerne kom på TV, og de gav et meget stærkt indtryk af arbejdsomme og ansvarlige mennesker, der var kommet i klemme.

 

Det gjorde det meget vanskeligere for Mette Frederiksen at svinge hammeren mod dem. Resultatet kunne ses i meningsmålingerne: Mette Frederiksen blev straffet hårdt for sin håndtering af coronakrisen.

 

Kulturkamp i Danmark

Faktisk er denne sag et nationalt drama uden lige.

 

Først havde man nogle minkavlere, der var som skabt til en skurkerolle hos de venstreorienterede og politisk korrekte journalister. Så blev de via TV en slags hverdagens helte, som en statsminister ikke ustraffet kunne ignorere.

 

Mette Frederiksen slog sig på de nordjyske minkavlere. Efter en vis tøven nogle steder gik partierne i blå blok ind og talte deres sag.

 

Kulturkamp i Danmark. Pludselig blev nordjyderne en magtfaktor i dansk politik. Gennem direkte kommunikation på TV til resten af befolkningen.

 

Nordjyderne er blevet hårdt ramt af corona-restriktioner. Københavns Vestegn er i vidt omfang gået fri.

 

Men der er næppe tvivl om, hvor sympatien ligger hos flertallet af den danske befolkning. Mette Frederiksen bør tage ved lære af, hvad der er sket.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…