Myndighederne skal have adgang til deres mobiltelefoner -Tesfaye vil stramme grebet om udviste udlændinge og afviste asylansøgere

Danmark hænger årligt på over tusinde udviste kriminelle udlændinge og afviste asylansøgere.

 

Mange af dem har det ikke været muligt at få hjemsendt.

 

I dag er der cirka 1.100 afviste asylansøgere, som ikke vil medvirke til hjemsendelse, og flere end to hundrede af dem har været udsendelsesposition i over fem år.

 

Nu vil udlændinge- og integrationsminister Mattias Tersfaye (S) stramme grebet om dem med en række nye tiltag.

 

Det skal ske med en ny hjemrejselov.

 

Denne ny hjemrejselov skal samle alle regler på hjemrejseområdet med klare regler for, hvad der skal ske, fra en udlænding får afslag og frem til hjemrejsen. Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

 

Vil indhente data fra mobiltelefoner

En del af problemerne med udviste kriminelle og afviste asylansøgere er blandt andet, at de dukker op i Danmark uden papirer og giver vildledende og modstridende oplysninger om, hvor de kommer fra.

 

Det problem vil Tesfaye løse ved at give myndighederne en udstrakt grad af mulighed for at indhente data fra deres mobiltelefoner.

 

Det skal ifølge ministeriet:

 

”Gøre det nemmere at identificere udlændinge og dermed skabe klarhed over, hvilket land de skal udsendes til. Det kan for eksempel være oplysninger om udlændingens familiemæssige relationer i udlandet, kontakten med familie og venner i hjemlandet og øvrige oplysninger om den pågældendes baggrund.”

 

Pia Kjærsgaard: De smider bare deres mobiltelefoner væk

Men den giver Dansk Folkepartis værdiordfører, Pia Kjærsgaard, ikke meget for:

 

”De kan jo bare smide deres mobiltelefoner væk,” siger hun til DR TV-avisen og understreger:

 

”Vi er nødt til at gå meget mere hårdhændet til værks.”

 

Heller ikke det venstreorienterede støttepartiet Enhedslisten er begejstrede – men det er med den stik modsatte begrundelse af Pia Kjærsgaard:

 

”Det er et brud på retten til privatliv og en overtrædelse af menneskerettighederne,” lyder det fra Rosa Lund ligeledes i DR.

 

Møder de ikke op, tømmes værelserne og deres ejendele smides væk

Det er desuden et problem, at mange af de udviste kriminelle og afviste asylansøgere i perioder forsvinder fra udrejsecentre som for eksempel Kærshovedgård.

 

Også her skal kursen strammes, siger Tesfaye.

 

For eksempel vil de udlændinge, der forsvinder fra deres udrejsecenter i over tre dage uden lovlig grund, som udgangspunkt få tømt deres værelse og fjernet deres ejendele efter en uge i stedet for efter tre måneder som i dag.

 

Ligeledes vil de udlændinge, der ikke medvirker til hjemsendelse, fremover blive frataget retten til at deltage i undervisning og aktivering på det center, hvor de er indkvarteret. Det kan for eksempel være engelskundervisning eller et kursus i at starte selvstændig virksomhed.

 

Kommer i forlængelse af tidligere tiltag – og dårligt nyt for syrere

Forslaget om en ny hjemrejselov, som nu skal til behandling i Folketinget, kommer efter at Tesfaye tidligere på året oprettede en ny styrelse, Hjemrejsestyrelsen, som skal være tættere på de udviste kriminelle og afviste asylansøgere.

 

I den forbindelse opsagde ministeriet kontrakten med Dansk Flygtningehjælp, som tidligere havde haft opgaven.

 

Desuden er ministeriet nu i fuld gang med at gennemgå stakken af sager med syriske flygtninge fra Damaskus-området for at undersøge, hvem der ikke længere har behov for beskyttelse i Danmark.

 

Vil også betale afviste asylansøgere for ikke at klage

Som vi tidligere har skrevet her i avisen, så er Tesfaye ude med et forslag om, at asylansøgere, der får afslag på asyl i første instans, skal ud over de eksisterende støttemuligheder tilbydes en kontant bonus på 20.000 kroner for at frafalde deres ankesag i Flygtningenævnet senest 14 dage fra Udlændingestyrelsens afslag og i stedet rejse hjem.

 

Som nævnt er der tale om en række forslag, der nu skal til behandling i Folketinget, og det er nok et åbent spørgsmål, hvordan støttepartierne med Morten Østergaard & Co. vil stille sig.

 

De Radikales ordfører Andreas Steenberg har da også allerede nu har været ude med kritik af forslaget om aflytning af mobiltelefoner.

 

Læs mere her:

https://uim.dk/filer/nyheder-2020/tiltag-final.pdf

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…