Myndigheder og politisk korrekte medier tilslører indvandrernes andel i den nye bølge af corona-smitte

Foto: Steen Raaschou

På det seneste er corona-smitten i Danmark igen steget markant. Niveauet er nu tæt på den store krise i marts og april, der førte til nedlukningen af det danske samfund.

 

Myndigheder og medier taler i den forbindelse meget om, at de unge denne gang står for en stor del af smitten. I den første bølge var det helt overvejende den ældre del af befolkningen, der blev ramt og risikerede at smitte andre.

 

Både politiet og medierne forbinder den nye smittestigning med, at de unge nu begynder at tage mere afslappet på kravene om at holde afstand osv. Som det blev udtrykt af rigspolitichef Thorkild Fogde på et pressemøde lørdag eftermiddag:

 

”Vi ser lige nu en adfærd, der ikke afspejler smittestigningen. Vi ser for mange håndtryk, for mange krammere, for mange grupper, for megen tæthed og for lidt ansvarlighed.”

 

Politidirektør Anne Tønnes fra Københavns Politi føjede til, at ”der er markant tryk på i nattelivet, der er mange unge i byen, hvilket er stærkt bekymrende”.

 

Feststemte unge fra middelklassen

Man kunne få det indtryk, at hovedproblemet lige nu er feststemte unge danskere, der begynder at tage for løst på de regler, der ellers hidtil har bragt Danmark ganske godt gennem corona-krisen.

 

TV-stationerne bidrager i høj grad til dette billede. De viser unge mennesker, der fester igennem i Kødbyen i København og på lignende steder, hvor ”man” kommer.

 

Det er blevet suppleret med en voldsomt stor omtale af en vanvittig sag fra Odense, hvor unge lærerstuderende blev trukket ind i et tåbeligt ”krammekursus”, der satte gang i corona-smitten.

 

Generelt tegner sig billedet af, at vores største corona-problem nu består i lige lovlig ubekymrede unge fra middelklassen især i de store byer.

 

Den største smittetrussel ligger et andet sted

Lad det være sagt med det samme: Der er en tendens til, at smitten nu i højere grad rammer unge. Og der er en tendens til, at en del af de unge er tæt sammen i større forsamlinger, hvor man ikke overholder afstandskravene.

 

Så det er godt, at politiet og andre kommer med kraftige advarsler. Og der kan være god grund til at stramme reglerne, blandt andet når det gælder forsamlingsforbuddet og værtshusenes åbningstider.

 

Men den største smittetrussel ligger ikke i Kødbyen eller andre dele af Københavns centrum, som TV-stationerne så ofte bringer reportager fra. Den ligger i kommunerne på Københavns Vestegn, såsom Ishøj, Albertslund, Herlev og Vallensbæk. Målt på antal smittede pr. 100.000 indbyggere.

 

Her er tale om kommuner med en høj andel af ikke-vestlige indvandrere. Og det velkendt, at smittetrykket er særlig højt i disse grupper.

 

Denne sammenhæng ses i øvrigt ikke kun i kommunerne på den københavnske vestegn, selv om mønsteret er særlig tydeligt her. Den ses for eksempel også i en kommune som Slagelse.

 

Indvandrerne er stærkt overrepræsenterede

Statens Serum Institut påpegede i maj måned, at den ikke-vestlige indvandrerbefolkning er meget stærkt overrepræsenteret blandt de corona-smittede.

 

Det meget høje smitteniveau i disse indvandrertætte kommuner udgør også en risiko i forhold til andre dele af København, specielt byens centrum.

 

På et andet pressemøde lørdag blev denne risiko understreget af chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard fra Københavns Vestegns Politi. Han gjorde opmærksom på, at mange unge fra Vestegnen går i byen inde i København, og at man derfor har et ansvar for den smitteudvikling, der sker i hovedstadsområdet.

 

I maj måned offentliggjorde Statens Serum Institut tal, der viste, at personer med ikke-vestlig baggrund udgør 9 procent af Danmarks befolkning, men hele 18 procent af de corona-smittede. Altså en voldsom overrepræsentation.

 

Unge, der krammer i Kødbyen

Når nu corona-smitten igen begynder at sprede sig faretruende, vil det være naturligt at rette opmærksomheden mod de områder, hvor smitten er meget aktiv. Herunder i høj grad kommunerne på den københavnske vestegn.

 

Men det gør de politisk korrekte danske medier ikke. Vi ser ikke TV-reportager om massive og stigende smittetal i disse områder. Vi får ikke indblik i sammenhængen mellem corona-smitte og unge indvandreres vaner. Vi får stort set intet bidrag til at forstå disse helt afgørende smittekæder.

 

Derimod får vi en masse om unge mennesker fra middelklassen, der krammer for meget i Kødbyen, og hvor det nu ellers er.

 

Det er så dejlig trygt for journalisterne. Det er et miljø, de kender. Og det er et miljø, som de kan lave kritiske reportager om uden at blive kritiseret for at være politisk ukorrekte.

 

Tavse TV-stationer

Men en stor del af den voksende smitterisiko kommer altså ikke fra middelklassens unge, der slår sig lidt løs en gang imellem – selv om de desværre også yder deres bidrag.

 

En stor del af smitten kommer fra indvandrermiljøer, hvor adfærd, normer, værdier, boligtraditioner osv. er meget anderledes.

 

Hvis man skal sætte ind mod denne smitte, må man starte med at sige tingene, som de er.

 

Det gør danske medier, med de to store TV-stationer i spidsen, ikke.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…