Mette F. løber fra løfte om at lukke muslimske friskoler – nu lægger DF op til konfrontation

24 muslimske friskoler står i år til samlet at modtage statstilskud på i alt 200 millioner kroner. (Jyllands-Posten)

 

Og det undrer.

 

For da Mette Frederiksen (S) var i opposition, var der ingen ende på den strammerpolitik på udlændingeområdet, hun var parat til at gennemføre, hvis hun fik regeringsmagten.

 

Således sagde hun til BT den 11. august 2017:

 

”Når vi lægger forslaget frem, så er det et ønske om at lukke de muslimske friskoler.”

 

Udspil fra Socialdemokratiet

Det forslag, Mette Frederiksen henviste til, var et udspil fra Socialdemokratiet om at fratage tilskuddet til friskoler, hvor andelen af elever med udenlandsk baggrund er over 50 procent.

 

Ifølge en vurdering fra Justitsministeriet var der dog tvivl om, hvorvidt forslaget vil være i strid med både den danske grundlov og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, da det ville fremstå som diskrimination af trosbekendelse.

 

Men den indvending tog Mette Frederiksen sig ikke af. Hun var stålsat:

 

”Ja, vi er jo ikke jurister. Vi er politikere. Vi ønsker at lukke alle muslimske friskoler. Det er ikke nogen god idé med lærere, der ikke spiller efter de demokratiske spilleregler,” lød hendes svar til BT på kritikken fra Justitsministeriet.

 

Men det var dengang Socialdemokratiet var i opposition.

 

Dansk Folkeparti: ”Vi tager Mette Frederiksen på ordet”

Nu er folketingsvalget overstået, og Mette Frederiksen har fået regeringsmagten.

 

Og nu ser det ud til at være slut med at være stålsat og lukke muslimske friskoler.

 

Tværtimod vil de som nævnt i år få to hundrede millioner kroner i statsstøtte.

 

Men så nemt skal hun ikke slippe, lyder det fra Dansk Folkeparti, som nu har genfremsat et beslutningsforslag fra januar 2018 om tage statstilskuddet fra friskoler, hvor over 50 procent af eleverne har udenlandsk baggrund uanset statsborgerskab.

 

”Dengang stemte Socialdemokratiet for vores forslag, og det forventer vi naturligvis at den socialdemokratiske regering vil gøre, når det her i nær fremtid kommer til behandling i Folketinget,” siger Dansk Folkepartis fungerende skoleordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl, til Den Korte Avis.

 

Men forslaget fra Mette Frederiksen & Co. kom aldrig

Heller ikke i 2017 kom der et forslag om at fratage muslimske friskoler statsstøtten, som Mette Frederiksen bebudede i B.T. i august 2017.

 

Til gengæld havde man i Dansk Folkeparti spidset ører, og var også dengang hurtig på tasterne.

 

Den 31. januar 2018 fremsatte partiet således et beslutningsforslag med samme indhold, som det, Mette Frederiksen havde skitseret i B.T., og det var der en mening med.

 

Det er det forslag, Jens Henrik Thulesen Dahl henviser til.

 

”Vi ville sikre os, at Mette Frederiksen og socialdemokraterne holdt fast ved deres snak om at lukke muslimske friskoler ved at tage statsstøtten fra dem,” forklarer Jens Henrik Thulesen Dahl.

 

Mattias Tesfaye i 2018: Vi planlægger at stemme ja

Dansk Folkepartis forslag blev førstebehandlet i Folketinget den 4. april 2018, og her var der, som Jens Henrik Thulesen Dahl påpeger, tilslutning fra Socialdemokratiet.

 

Det gav den daværende socialdemokratiske ordfører og nuværende udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye (S), klart udtryk for:

 

”Vi er også glade for, at Dansk Folkeparti deler vores ønske om at sikre en god integration af børn med udenlandsk oprindelse. Vi tager derfor også godt imod det beslutningsforslag, som vil pålægge regeringen at udarbejde et egentligt lovforslag, og vi planlægger at stemme ja,” lød det dengang fra Tesfaye.

 

Men det var dengang, inden Mette Frederiksen blev statsminister

Nu vil det så vise sig, hvordan regeringen og dermed Socialdemokratiet vil forholde sig til Dansk Folkepartis forslag, der i øvrigt blev afvist af samtlige andre partier bortset fra Socialdemokratiet.

 

Nu har Mette Frederiksen i så mellemtiden udråbt sig selv som børnenes statsminister, og i interviewet i B.T. var netop børnene også en af grundene til, at hun ville lukke de muslimske friskoler:

 

”For mig er det omsorgssvigt af børnene, hvis de ikke fra de fra små lærer, at piger og drenge er helt ligestillede. Man gør børnene en bjørnetjeneste ved at lade dem gå i en skole, der ikke er en del af det danske samfund.” sagde Mette Frederiksen dengang i 2017 til BT.

 

Og under førstebehandlingen af Dansk Folkepartis beslutningsforslag i Folketinget i april 2018 fulgte Mattias Tesfaye trop:

 

”Til slut vil jeg blot sige, at vi også skal huske, hvem den her diskussion egentlig handler om, nemlig børnene,” lød det dengang fra Tesfaye, som understregede:

 

”Vores opgave herinde på Christiansborg er at sikre de her børn en god fremtid i Danmark, deres eget land, og det sker bedst sammen med os andre. Og så må ideologisk håndskyhed over for at regulere privatskolerne altså træde et skridt til siden. Og med de ord kan vi støtte beslutningsforslaget.”

 

Nu bliver det unægteligt interessant at se, hvordan Mette Frederiksen og dermed regeringen forholder sig, når Dansk Folkepartis genfremsatte beslutningsforslag i nær fremtid skal til forhandling i Folketinget.

 

Mener børnenes statsminister stadig at muslimske friskoler skal lukkes, fordi det efter hendes opfattelse blandet andet er omsorgssvigt af børn at lade dem gå i en muslimsk friskole – eller var det hele blot valgkampsfup?

 

Det vil snart vise sig.

 

Læs også:

https://jyllands-posten.dk/politik/ECE11907519/s-fortsaetter-tilskud-til-muslimske-friskoler-trods-valgloefte-om-et-stop/

 

https://www.bt.dk/politik/mette-frederiksen-i-brutalt-opgoer-luk-alle-muslimske-friskoler

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…