Muslim til angreb på dem, der forsvarer friheden: ‘Du kan bare flytte – det her er også mit land’

Skærmprint SVT

Byrådet i den svenske kommune Skurup vil beskytte Sverige mod islamisering.

 

Men muslimer går til modangreb og sætter sig op mod byrådet. To diametralt forskellige værdisæt står over for hinanden og begynder reelt en kamp om magten i samfundet.

 

Byrådets beslutning

Byrådet besluttede i december, at det ikke skal være tilladt at bære islamisk tørklæde på kommunens skoler.

 

Forslaget omfatter hovedtørklæde, burka, niqab og ”andet tøj, der har til formål at skjule elever og personale”.

 

Det har mange muslimer demonstreret voldsomt imod. Det skrev Den Korte Avis om her.

 

En af dem er Naouel Aissaoui, som selv er skolelærer på en skole i Sturup.

 

Naouel Aissaoui nægter at følge byrådets beslutning. Hun møder på arbejde på skolen iført et stramt bundet muslimsk tørklæde.

 

Det har ført til en usædvanlig konfrontation mellem to grundholdninger, som kan ses på svensk TV. Se også et længere uddrag i bunden af artiklen.

 

To værdisæt tørner sammen

Naouel Aissaoui har netop været i TV i en debat med Loubna Stensåker Göransson, der var med til at vedtage forbuddet.

 

To kvinder med grundlæggende forskellige syn på kvinders ligestilling og på samfundets grundværdier stod overfor hinanden i TV-udsendelsen.

 

På den ene side Loubna Stensåker Göransson, som sidder i byrådet for det borgerlige parti Moderaterne, der var med til at stemme forbuddet igennem.

 

Hun er tilhænger af et verdsligt samfund, der bygger på demokrati og kvinders ligestilling. Hun vil stoppe islamiseringen af det svenske samfund. Og hun er iøvrigt fra Marokko.

 

”Skolen skal være fri for religiøs indoktrinering. Det handler om unge pigers ret til at vælge deres egen identitet, deres krop og til at være fri for patriarkalsk undertrykkelse.”

 

Overfor hende står i TV Naouel Aissaoi som kæmper for, at islam står over byrådets demokratiske beslutning. Hun er iøvrigt fra Tunesien.

 

Hun går med hijab på arbejde i skolen, selv om det strider mod byrådets beslutning.

 

Det muslimske tørklæde hijab er udtryk for islams kvindesyn. Mænd står over kvinder, og kvinder skal underkaste sig mænd. (sura 4:34)

 

Men konfrontationen handler om mere end kvindesyn.

 

Islam er ikke kun en religion i traditionel forstand – islam er en lovreligion og en samfundsideologi.

 

Koranens ord, sharia, er love givet af Allah, det er love og regler, som mennesker skal rette sig efter og som mennesker ikke kan ændre på.

 

Det er et grundlæggende andet værdisyn end demokrati.

 

De to kvinde siger da også begge to, at de intet har til fælles.

 

Loubna Stensåker Göransson: Jeg deler de svenske værdier.

 

Naouel Aissaoui:  Det er udtryk for racisme og fremmedhad.

 

I TV-udsendelsen kan man se disse to holdninger stå over for hinanden.

 

Men udsendelsen viser også, at begge holdninger er vokset i styrke.

 

Islamiseringen af de svenske samfund er kommet så vidt, at politikere begynder at tage til genmæle for at forsvare Sveriges værdigrundlag.

 

Men der er nu også så mange muslimer i Sverige, at de udgør en betydelig magtfaktor. Derfor føler Naouel Aissaoui sig stærk nok til for åben TV at sige, at Loubna Stensåker Göransson bare kan flytte fra Sverige, hvis der er noget, hun er utilfreds med.

 

“Flyt fra Skurup eller fra Sverige. Det er også mit land”, siger hun.

 

Hvem vinder? Det afhænger af, hvor mange, der har modet, til aktivt at kæmpe for demokrati og frihed.

https://denkorteavis.dk/2020/kommune-vil-forbyde-muslimsk-toerklaede-i-skolen-men-naar-indgrebet-mod-sharia-endelig-kommer-kan-det-vise-sig-at-vaere-for-sent/

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…