Moské i Aarhus lavede bønnekald – det vil Tesfaye ikke forbyde, men DF i Horsens har en ide

Muslimsk bønnekald i Gellerup

Bønnekald fra minareter er en vigtig del af islam. Det tilkendegiver, at her har islam magt.

 

Overalt i verden ønsker muslimer bønnekald. Og de får ofte tilladelse, hvis de er mange nok og politikerne er for svage eller ligeglade med deres egen kultur. Det er der flere eksempler på i svenske byer.

 

For en måned siden oplevede beboere i den indvandrertætte bebyggelse Gellerup i Aarhus bønnekald. Det var Fredens Moské, der udsendte bønnekald fra en fodboldbane. Fredens Moské har ikke villet tage afstand fra Islamisk Stat.

 

Fodboldbanens ejere havde givet tilladelse. Og så var bønnekaldet lovligt.

 

Muslimsk bønnekald er nemlig ikke forbudt i Danmark. Det må bare ikke overtræde miljølovens støjgrænser. Det vides ikke om bønnekaldet i Gellerup overskred støjgrænsen.

 

Folketinget siger nej til forbud

Det mener Dansk Folkeparti er forkert. De vil have bønnekald forbudt ligesom Nye Borgerlige vil det.

 

Derfor stillede Pia Kjærsgaard for nylig spørgsmål i Folketinget til udlændingeminister Tesfaye.

 

Men udlændingeminister Tesfaye sagde nej til et nationalt forbud.

 

Det var op til den enkelte kommune, sagde han.

 

Forslag om forbud i Horsens

Den udfordring har Michael Nedersøe taget op. Michael Nedersøe er medlem af Horsens Byråd for Dansk Folkeparti.

 

Han vil have forbudt bønnekald i Horsens Kommune.

 

Hvis der skal være bønnekald, så skal byrådet giver en direkte tilladelse. Og gør de de, så kan borgerne se, hvem der vil have bønnekald og hvem der ikke vil.

 

Forslaget lyder:

  1. Byrådet godkender, at der ikke uden forudgående byrådsgodkendelse skal kunne gives tilladelse til bønnekald, hvor der bruges forstærket musik, talere, reklamer og lignende fra stadepladser, torve, veje, højtalervogne, private grunde og ud i det offentlige rum.

 

Michael Nedersøe skriver i begrundelsen:

 

“I Danmark har vi religionsfrihed, men dette er ikke ensbetydende med, at vi har religionslighed.

 

Danmark er et kristent land, og det er faldet mange for brystet og skabt stor utryghed, at Fredens Moske i Århus i uge 17 foretog bønnekald, forud for deres fredagsbøn.

 

Fredens Moske betegnes af nogen som værende moderate muslimer, men det har tidligere været dokumenteret, at moskeen har holdt Sharia råd, når de var uden for offentlighedens søgelys. Ligeledes vil man ikke tage afstand fra Islamisk Stat.

 

Fredens moske oplyste, at de havde indhentet de fornødne tilladelser forud for deres bønnekald.

 

Dette blev i første omgang afvist af såvel den socialdemokratiske Borgmester Jacob Bundsgaard og samt Venstres rådmand for teknik og miljø Bünyamin Simsek.

 

Det har dog sidenhen vist sig, at skole- og ungdomsleder, ansat ved kommunen, havde givet tilladelsen.

 

I Danmark har borgerne efter Grundlovens § 67 ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, kun begrænset af hensynet til sædeligheden og den offentlige orden.

 

Lige netop den offentlige orden mener vi bør tages i betragtning, da der i forbindelse med et sådan bønnekald, udbredes høj støj, der skaber utryghed blandt borgerne.

 

Igen vil vi henlede til, at Grundlovens beskyttelse af religionsfriheden ikke indebærer lige rettigheder for trossamfundene og i Danmark, er det kun kirkeklokkerne der bør have ret til, at indkalde til bøn.

  

For at undgå, at lignende misforståelser skulle ske i Horsens vil Dansk Folkeparti gerne have drøftet sagen i Byrådet med henblik på en byrådsbeslutning. Dansk Folkeparti mener ikke, at der uden forudgående byrådsgodkendelse skal kunne gives tilladelse til bønnekald, hvor der bruges forstærket musik, talere, reklamer og lignende fra stadepladser, torve, veje, højtalervogne, private grunde og ud i det offentlige rum (fx fra privatejede fodboldbaner som er tilfældet i Aarhus). Kommunen skal selvfølge kunne give tilladelse til afholdelse af en koncert på torvet i byen eller lignende arrangementer med brug af forstærket udstyr, altså ligesom man tidligere har gjort.”

 

Byrådet sagde nej

Men i går mandag aften sagde byrådet nej til forslaget. Michael Nedersøe siger om beslutningen:

 

“Jeg ærgrer mig over, at sagen ikke kunne behandles af byrådet og er selvfølgelig ikke enig i den eksterne juristers vurdering.

 

Juristernes konklusion er, at det ikke er lovligt for kommunalbestyrelsen at beslutte, at det skal kræve en kommunal tilladelse at foretage bønnekald – og at en sådan tilladelse skal gives af kommunalbestyrelsen, siger Michael Nedersøe.

 

Jeg afventer, hvad Dansk Folkepartis fagkonsulenter siger, og så må jeg jo genfremsender forslaget, hvis de vurdere anderledes end de godt betale jurister.”

 

Opdateret 21.00 …

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…