”Mink-gate”: Mogens Jensen indrømmer, at der ikke var noget lovgrundlag for masseaflivningen af mink – han må gå af, og Mette Frederiksen må forklare sig

Opdateret 11.20 …

Mette Frederiksen er havnet i en gigantisk skandale.

 

Flere politikere krævede tirsdag formiddag fødevareminister Mogens Jensens afgang.

 

Både Mette Frederiksen og fødevareminister Mogens Jensen har beordret en nedslagtning af danske mink – også dem, der befinder sig uden for de områder, hvor der er konstateret smitte.

 

Minkavlerne har fået at vide, at de skal aflive deres mink. Det var reelt en ordre fra regeringen. Men regeringen har ikke kunnet redegøre for, hvilken lovhjemmel den har haft til at udstede en sådan ordre. Mogens Jensen har nu indrømmet, at der ikke var nogen lovhjemmel.

 

Tilsyneladende havde Mogens Jensen, og hans ministerium slet ikke har tænkt denne problemstilling ordentligt igennem.

 

I realiteten er der givet tre forskellige begrundelser for at aflive alle mink – også de raske.

 

1. Vi gav en ordre, selv om vi vidste, at der ikke var lovhjemmel. Men vi havde ikke tid til at vente på at den blev givet.

2. Vi gav ikke en ordre men en henstilling. Men det blev kommunikeret for dårligt.

3. Vi gav en ordre uden at vide at der ikke var lovhjemmel. Denne forklaring strider direkte mod 1.

 

Det har så resulteret i, at mange minkavlere gik i gang med at slå deres besætninger ned. De har sikkert ikke kunnet holde ud at trække det i langdrag og så tænkt, at de lige så godt kunne se at få det overstået.

 

Nu kan det vise sig, at det krav fra regeringen, som de har handlet på, er juridisk ugyldigt. Der er ikke et lovgrundlag.

 

Blå blok på krigsstien

I spørgetimen var de blå partier meget kritiske. Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti, opfordrede Folketinget til at stå sammen om at vælte Mogens Jensen som Fødevareminister.

 

Pernille Vermund, Nye Borgerlige, sagde at Mogens Jensen løj. Hans tre forklaringer kunne ikke alle være rigtige. Desuden bebudede hun et mistillidsvotum til regeringen, fordi Mette Frederiksen holdt hånden over Mogens Jensen.

 

En frygtelig situation for minkavlerne

Mange af minkene skulle måske slås ned under alle omstændigheder, fordi man har konstateret en mutation i virus, der kunne skabe problemer for en corona-vaccine.

 

Men der foreligger intet klart lovgrundlag for at gøre det. Minkavlerne fik bare besked på, at de skulle aflive deres dyr.

 

Samtidig kan diverse medier nu citere eksperter, der rejser tvivl om, hvorvidt det er nødvendigt at aflive alle minkene.

 

Dermed havner de berørte minkavlere i en frygtelig situation: Det er under alle omstændigheder meget hårdt for dem at slå deres mink ned. Men nu risikerer i hvert fald en del af dem at opleve et rent mareridt:

 

Først slår de pligtskyldigt også raske besætninger ned, fordi de har fået at vide, at det er nødvendigt på grund af truslen fra den muterede virus, cluster 5. Derefter får de måske besked om, at det ikke var nødvendigt alligevel.

 

Sådan kan man også læse udtalelser af Serum Instituttets chef, Kåre Mølbak, i Politiken i dag tirsdag. Han siger, at politikere har oversolgt argumentet om Cluster 5, som begrundelse for masseaflivning. Men er det ikke ham selv argumentet stammer fra?

 

Nu fremhæver han især faren ved de store koncentrationer af mink og deres evne til at smitte hinanden og smitte mennesker.

 

Mette Frederiksen må nu erkende alvorligt svigt

Hvordan man end vender og drejer forløbet, synes én ting at stå fast: Fødevareministeriet og dets minister har kludret fatalt. Og regeringstoppen med Mette Frederiksen i spidsen er blevet lokket ud i noget, som de skulle have tænkt bedre igennem.

 

Mette Frederiksen er løbet ind i sin første regulære politiske skandale. Regeringen gav minkavlerne en ordre om at aflive alle deres mink – men det var der ikke hjemmel til. Det var en juridisk ugyldig ordre.

 

Fødevareminister Mogens Jensen har nu – hårdt presset – indrømmet, at lovgrundlaget for regeringens beslutning ikke var i orden.

 

Mette Frederiksen er også nødt til at erkende åbent, at det forholder sig sådan.

 

Samtidig må det være en naturlig konsekvens af denne skandale, at Mogens Jensen snarest får andet arbejde.

 

Minkfarmerne skal have en undskyldning

Det står fast, at regeringen – især fødevareministeren – skulle have gjort sit hjemmearbejde bedre og sikret det nødvendige lovgrundlag for at kræve alle minkene aflivet.

 

Hvis man ikke kunne finde et sådant vandtæt lovgrundlag, skulle man have gjort det klart for minkavlerne, at man lagde op til en frivillig aftale om at aflive dyrene – naturligvis med behørig kompensation.

 

Men man valgte en fremgangsmåde, der gav minkavlerne det indtryk, at de ikke havde noget valg. Det er sådan noget, der kan efterlade stor bitterhed – ikke bare hos minkavlerne, men også bredere i de berørte lokalområder.

 

Fødevareminister Mogens Jensen har nu – omsider – erkendt, at der ikke var lovgrundlag for at kræve aflivning af alle minkene. Nu bør Mette Frederiksen sige det samme – og give minkfarmerne en undskyldning.

 

Uenighed blandt eksperter

Næsten alle eksperter på området synes enige om, at man skal være på vagt over for den muterede virus, cluster 5. Men der synes at være en del uenighed om, hvor stor og akut truslen er, og hvor nødvendigt det er at gennemføre masseaflivning.

 

Nogle internationale eksperter mener, at det nok skulle kunne lade sig gøre at få styr på cluster 5 uden den systematiske aflivning af mink.

 

Man skal dog være lidt forsigtig med at blæse disse eksperters udsagn op.

 

De bliver ringet op af en dansk journalist, der maser på for at få en tju-bang historie i kassen. Nemlig, at man slet ikke behøver den store aflivning.

 

Den slags overvejelser er ligesom lidt lettere at komme med, når man sidder i sin lænestol i England og filosoferer om noget, som man ikke har inde på livet. Så måske kommer man med nogle vage overvejelser i den ene og den anden retning, som så får fuld skrue i danske medier.

 

Blandt danske virologer synes den overvejende holdning at være, at aflivningen af alle minkene er nødvendig, fordi cluster 5 er en meget reel trussel.

 

I allerværste fald kan cluster 5 mutationen ødelægge virkningen af den corona-vaccine, som der nu ellers kommer meget lovende budskaber om (specielt produktet fra Pfizer-Biontech).

 

Men uenigheden blandt eksperter understreger, at der skal være et klart og sikkert lovgrundlag for aflivningen, og at der meget gerne skal stå et bredt flertal i Folketinget bag.

 

Tonedøv minister og minkavlernes livsværk

Man må gå ud fra, at dette nu bliver bragt i orden gennem forhandlinger mellem regeringen og oppositionen.

 

Politikerne skal nå til enighed om, hvor langt man skal gå med aflivning af minkene. De skal nå til enighed om det nødvendige lovgrundlag. Og de skal nå til enighed om, hvordan de i fællesskab får informeret befolkningen på en betryggende måde.

 

Ikke flere hovsa-løsninger, hvor en tonedøv fødevareminister uden forsvarligt grundlag kræver, at minkavlere over hals hoved skal jævne deres livsværk med jorden.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…