”Mink-gate”: Mogens Jensen er en tikkende bombe for Mette Frederiksen

Folketingets spørgetime i dag tirsdag kom naturligvis helt og holdent til at dreje sig om regeringens påbud om aflivning af alle mink i Danmark. Og det manglende lovgrundlag.

 

Dette er på alle måder en stor og alvorlig sag.

 

Det er alvorligt, når en regering tilsidesætter et fundamentalt princip i den demokratiske retsstat. Nemlig, at der skal regeres på lovens grund.

 

Det skete ikke, da fødevareministeren gav minkavlerne påbud om, at de skulle aflive deres dyr.

 

Dette påbud blev givet, uden at man havde et gyldigt lovgrundlag.

 

Og ikke nok med det: Folketinget kunne i dag ikke få sandheden om forløbet at vide af Mette Frederiksen.

 

Hvad vidste regeringen hvornår? Fødevareminister Mogens Jensen er reelt kommet med tre svar på dette spørgsmål. Og de er indbyrdes modstridende. Mindst ét af dem må være usandt.

 

Mogens Jensens tre forklaringer

Først erklærede fødevareministeren, at regeringen vidste, at der ikke var lovhjemmel til at aflive raske mink. Men aflivningen hastede så meget, at man valgte at springe op og falde ned på loven. Eller med hans ord:

 

”… derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente en lovgivning”.

 

Ministeren mente ikke, at man havde tid til at sikre sig et lovgrundlag!

 

Derefter skiftede han forklaring. Nu hed det, at han ikke havde givet minkavlerne et påbud, da han skrev til dem. Det var en kraftig henstilling.

 

Men den forklaring blev hældt ned af brættet. I mailen står der “skal” 31 gange.

 

I dag kom Mogens Jensen så med den tredje forklaring på, at regeringen havde beordret alle mink i Danmark aflivet uden lovgrundlag:

 

Han vidste ikke, at lovgrundlaget manglede.

 

Tilsyneladende blev regeringen klar over katastrofen i løbet af weekenden. Hvornår ville statsministeren ikke fortælle.

 

Nu kommer der så en undersøgelse af hele forløbet.

 

Voldsomt indgreb

Men det står allerede nu klart, at der er noget helt galt i Mogens Jensens opfattelse af demokrati og retsstat. Loven er ikke noget, som en regering kun skal overholde, når den har tid til det. Lov er lov, og lov skal holdes.

 

Hvis man i en presset situation har brug for at handle meget hurtigt, må man gå efter at skaffe hurtig lovdækning gennem en hasteprocedure.

 

Aflivningen af minkene er jo mildt sagt ikke nogen bagatelsag. Den drejer sig om at gribe voldsomt ind i den private ejendomsret og tage eksistensgrundlaget fra mange familier.

 

Og når ministeren ikke kunne finde ud af det, så burde i hvert fald statsministeren hurtigt kalde ham til orden. Men heller ikke Mette Frederiksen trådte på bremsen.

 

Store økonomiske og menneskelige konsekvenser

Statsministeren var optaget af det i sig selv vigtige formål, at man skulle have smitten slået ned, før den kom helt ud af kontrol. Det kunne føre til, at virus muterede på en måde, der skabte fare for, at en kommende vaccine ikke virkede.

 

Der var særdeles gode grunde til at være bekymret over, hvad situationen kunne udvikle sig til.

 

Men det er stadig ikke en gyldig undskyldning for at ignorere kravene til en demokratisk retsstat.

 

I spørgetimen talte Mette Frederiksen bare om ”fejl”. Det lyder jo mere uskyldigt end for eksempel ”brud på retsstaten”.

 

Statsministeren valgte selvfølgelig denne formulering for at nedtone en skidt sag for regeringen. Men at diktere familier en lukning af deres private virksomheder med store økonomiske og menneskelige konsekvenser er ikke noget, der kan eller skal nedtones.

 

Når en sådan beslutning træffes uden at have tilstrækkelig juridisk dækning, så er det altså mere end en beklagelig, ordinær ”fejl”.

 

Hvor var embedsmændene?

Sagen rejser spørgsmål til embedsmændenes rolle.

 

Embedsmænd har man jo ikke mindst til at sikre, at politiske beslutninger følger loven.

 

Hvorfor blev Mogens Jensens helt personlige udgave af loven ikke bremset af embedsmændene i hans eget ministerium? Og hvorfor sagde embedsmændene i Statsministeriet ikke fra, da det gik op for dem, at fødevareministeren kørte vanvidskørsel med retsstaten?

 

Mette Frederiksens reform af Statsministeriet

Mette Frederiksen har reformeret Statsministeriet og dermed hele regeringsførelsen.

 

Hun har lagt kraftigt øget vægt på en politisk udfarende rolle for Statsministeriet. Hun vil som politisk leder have en stærk og aktiv rolle i at lægge den linje, som regeringen skal følge.

 

Devisen er: Politik skal laves af politikere (og deres politiske rådgivere) – den skal ikke overlades til embedsmændene med deres mere systemorienterede og traditionsbundne facon.

 

Det kan generelt give god mening at tage nogle skridt i den retning. Men det kan altså også i nogle situationer give en risiko for, at statsministeren laver politik, der ikke har den fornødne juridiske dækning. Som i den aktuelle sag. Og det går bare ikke.

 

Det ændrer ikke ved, at embedsmændene har virket ejendommeligt passive i hele dette forløb. Departementscheferne og afdelingscheferne i Statsministeriet og Fødevareministeriet burde selvfølgelig have påpeget, at statsministeren og hendes fødevareminister var på juridisk gyngende grund.

 

Men det gjorde de måske også – uden at der blev lyttet til dem? Foreløbig blæser svaret i vinden.

 

Mogens Jensen – en tikkende bombe

Mette Frederiksen har været parat til at gå langt for at forhindre, at situationen på minkfarmene sendte coronasmitten helt ud af kontrol.

 

Det står klart, at den har været helt gal med smitten på en række minkfarme. Og der var måske behov for at lave en langsigtet plan for at stoppe masseopdræt af mink i Danmark.

 

Men regeringens indgreb har været meget brat og brutalt, og man har som sagt ikke taget det så nøje med retsgrundlaget.

 

Det kan og bør man kritisere Mette Frederiksen for. Men først og fremmest har fødevareminister Mogens Jensen et stort ansvar for den dårlige politiske håndtering af situationen.

 

Mogens Jensen har helt øjensynligt store problemer med at finde sin rolle som fødevareminister. Og Mette Frederiksen kan jo ikke konstant forklare offentligheden, at han desværre har begået en ”fejl”.

 

Men hun har nok ikke den store lyst til at fyre eller forflytte ham i en nuværende situation. Dels har han jo ikke siddet længe. Dels kunne en fyring måske udløse ballade om, hvem af de to der egentlig var skyld i hvad under den problematiske håndtering af minkfarmene.

 

Så måske får Mogens Jensen lov til at leve lidt længere som fødevareminister. Men han er en tikkende bombe for Mette Frederiksen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…