Mette F’s lovede stop for asylansøgning i Danmark og indvandringsloft – men debat i Folketinget afslørede, at intet er sket

Migranter kæmper for at komme ind i Europa (skærmprint fra video fra tyrkisk-græske grænse)

Under valgkampen var der ingen ende på de asylstramninger, Mette Frederiksen (S) stillede befolkningen i udsigt, blot man stemte på Socialdemokratiet.

 

Det skal være slut med at søge asyl i Danmark. Det skal ske i en lejr i Nordafrika, og der skal lægges et årligt loft over antallet af ikke-vestlige indvandrere i Danmark, lød de bombastiske udmeldinger.

 

Siden da er intet sket i løbet af det år, der er gået siden valget, og regeringen har end ikke serøst startet arbejdet med at føre valgløfterne ud i liv

 

Det blev afsløret, da en række partier med Dansk Folkeparti i spidsen i tirsdags havde indkaldt statsminister Mette Frederiksen til en forespørgselsdebat med emnet:

 

”Hvilke initiativer vil statsministeren iværksætte, så den truende flygtninge- og migrantstrøm fra Tyrkiet stoppes, inden den når ind over Danmarks grænser på samme katastrofale måde som i 2015 og 2016?”

 

Mette F: Asylbehandlingen skal flyttes ud af Europa

Efter en næsten ti minutter lang tale, hvor statsministeren kom vidt omkring med bådflygtninge og meget andet og flere gange henviste til, at det er corona pandemien, der har forsinket regeringens arbejde på en lang række områder, konkluderende Mette Frederiksen:

 

”Så for at gøre en lang historie kort er vores langsigtede vision velkendt, nemlig at asylsagsbehandlingen skal flyttes ud af Europa til modtagecentre i tredjelande,” lød det fra Mette Frederiksen, som fortsatte:

 

”Fra dansk side er vi gået i gang med at opgradere indsatsen, kan man sige. Vi støtter nu projekter i blandt andet Tunesien, som netop bygger på præmissen om, at migrationsproblemer i højere grad skal tackles i nærområderne.”

 

Hvor mange asylansøgere har Socialdemokratiet sendt til en lejr i Nordafrika?

Den konservative ordfører, Marcus Knuth, var alt andet end tilfreds med statsministerens redegørelse, og med henvisning til de socialdemokratiske valgløfter lød det blandt andet fra den konservative ordfører:

 

”Så hvis jeg må spørge statsministeren: Nu er det om tre dage ét år siden, at der var valg. Hvor mange asylansøgere har Socialdemokratiet sendt ned til en lejr i Nordafrika i det år, der er gået?”

 

På sin side fandt Mette Frederiksen, at tiden ikke var inde til, hvad hun kaldte ”de mere polemiske diskussioner”, og fortsatte:

 

”Men alting starter jo med, at man har en vision, og at man også ønsker at få gjort noget ved tingene, og vores tilgang har jo hele tiden været, at vi vil søge et fælles europæisk svar og et tættere europæisk samarbejde, og det er det, vi har brugt tid på i starten.”

 

Hvad blev der af loftet over antallet af ikke-vestlige indvandrere?

På sin side ville DF’s ordfører, Kristian Thulesen Dahl, vide, hvad der er blevet af det loft over antallet af ikke-vestlige indvandrere, der også var et af Socialdemokratiets store slagnumre under valgkampen.

 

”Det fremgår jo, at Socialdemokratiet vil fastlægge sådan et loft ved de årlige økonomiaftaler med kommunerne. Nu er der gennemført to økonomiaftaler med kommunerne, siden Socialdemokratiet kom til regeringsmagten,” lød det fra Thulesen Dahl, som fortsatte:

 

”Kan statsministeren fortælle, hvor i de aftaler der fremgår sådan et loft over antallet af ikke-vestlige indvandrere til Danmark?”

 

Det kunne Mette Frederiksen af gode grunde ikke, men forklarede, at det første år faldt aftalerne med kommunerne og regionerne sammen med et valg, og det gav forsinkelser lød det fra Mette Frederiksen, som fortsatte:

 

”I år er situationen jo selvfølgelig en helt anden, og det, der har været fokus i de aftaler, har jo været corona, og det mener jeg også er det helt rigtige snit.”

 

Under forespørgselsdebatten havde ordførerne kun mulighed for at stille et enkelt spørgsmål statsministeren og var altså afskåret fra at stille opfølgende spørgsmål.

 

Men så måtte den socialdemokratiske ordfører til gengæld stå for skud

Det var Rasmus Stoklund, der under debatten var ordfører for Socialdemokratier, og han understregede behovet for at reformere asylsystemet grundlæggende:

 

”I Socialdemokratiet mener vi, at den bedste løsning vil være, hvis asylbehandling kan foretages i et modtagecenter, og at vi ikke længere skal håndtere så mange spontane asylansøgere i Danmark.”

 

Den købte Kristian Thulesen Dahl ikke og henviste til, at udviklingsminister Rasmus Prehn (S) for nylig en artikel havde tilkendegivet, at det er så som så med at få etableret et modtagecenter i Nordfra.

 

”Det har lange udsigter, må man forstå,” lød det fra Thulesen Dahl, som ville vide: ”Hvad så indtil da? Er der ikke noget med, at det der med at søge asyl på dansk jord skal man lave om på?”

 

Rasmus Stoklund: Vi har ikke opgivet modtagecentret

Den socialdemokratiske ordfører understregede, at regeringen ikke har opgivet modtagecentret, og henviste til, at blandt andet at Socialdemokratiet var med til at vedtaget den såkaldte nødbremse i tilfælde af et fornyet pres på de danske grænser.

 

”På den måde mener jeg egentlig, at vi allerede har gjort meget, og derudover er der også et internationalt niveau,” lød det fra Rasmus Stoklund.

 

Det svar var den konservative ordfører, Marcus Knuth, ikke tilfreds med:

 

”Hvis det er så usikkert og uhåndgribeligt, er det så overhovedet fair, at Socialdemokratiet gik til valg på det? Altså, for lidt over et år siden var det jo hovedtemaet i udlændingepolitikken, da Socialdemokratiet gik til valg,” lød det fra Marcus Knuth, som ville vide:

 

”Er det så fair over for danskerne, over for os her i Folketinget nu et år senere at sige: Det er så uhåndgribeligt, det kan vi egentlig ikke rigtig relatere til?”

 

Og Marcus Knuth fortsatte ubønhørligt:

 

”Hvis jeg må følge op med endnu et spørgsmål: Når vi står her igen om et år, hvis Dansk Folkeparti eller et andet parti indkalder til en debat, vil modtagecenteret så være på plads?”

 

Det kunne Rasmus Stoklund ikke svare på, ”for det er jo meget, meget vanskeligt lave sådan et center her,” som han udtrykte det og understregede:

 

”Men så længe man arbejder seriøst med det og har en ambition om, at det skal lykkes, er jeg da stadig væk fortrøstningsfuld og optimistisk.”

 

Ret meget længere kom man ikke udover at konstatere, at det kniber gevaldigt med at få Socialdemokratiet til at opfylde de to væsentligste valgløfter, man under valgkampen stillede befolkningen i udsigt.

 

Så asylansøgerne vil fortsat strømme ind i Danmark på trods af Mette Frederiksens forsikringer under valgkampen om, at det vil få en ende, hvis Socialdemokratiet får regeringsmagten.

 

Det fik Socialdemokratiet så, men alt er stadig ved det gamle, ligesom det lovede loft over antallet af ikke-vestlige indvandrere tilsyneladende også er forsvundet ud i den blå luft.

 

Under debatten stillede forskellige ordførere en række forslag til vedtagelse. Det blev til i alt fire forslag, men ingen af dem fik flertal under afstemningen, der fandt sted torsdag den 4. juni.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…