Mette Fredriksens store omskæringshykleri: I opposition ville hun have totalt forbud, men nu har tonen fået en helt anden lyd

Når Folketinget til efteråret skal behandle et borgerforslag om forbud mod muslimsk og jødisk religiøs omskæring af drenge under atten år, skal forslagsstillerne ikke regne med regeringens opbakning.

 

Det sker på trods af, at der engang lød helt andre toner fra Socialdemokratiet, men det var dengang, man var i opposition til Anders Fogh Rasmussens VKO-flertal.

 

”Jeg har aldrig forstået, hvorfor man skal skære i børn på den måde. Jeg mener ikke, at religion kan legitimere, at man påfører sine børn fysiske skavanker og de smerter, der må være forbundet med det,” lød det således fra Mette Frederiksen ifølge Kristeligt Dagblad den 18. november 2008.

 

Mette Frederiksen understregede i den forbindelse, at:

 

”Vi har diskuteret omskæring af kvinder, men jeg mener også, omskæring af drenge skal forbydes.”

 

Men så lød der helt andre toner med regeringsmagten inden for rækkevidde

I opposition er det som bekendt en gratis omgang at fyre den slags af, og da regeringsmagten var inden for rækkevidde, forsvandt Mette Fredriksens stålsathed da også som dug for solen.

 

Da Folketinget den 23. november 2018 behandlede et borgerforslag om at forbyde rituel omskæring af drenge under 18 år, afviste partiets daværende ordfører og nuværende gruppeformand, Flemming Møller Mortensen, forslaget med denne begrundelse:

 

”Vi mener, at dialog er et langt bedre værktøj og det rigtige værktøj. Derfor var det også med stor glæde, at vi noterede os i forbindelse med forespørgselsdebatten i foråret, at et bredt flertal i Folketinget med Socialdemokratiet opfordrede regeringen til at indlede en dialog med de berørte trossamfund om, hvordan man i samarbejde kan arbejde for at skærpe registreringen og kontrollen og reguleringen af omskæring af drenge under 18 år, når indgrebet ikke er medicinsk begrundet, ligesom Styrelsen for Patientsikkerhed blev bedt om at opdatere den faglige vejledning om omskæring af drenge,” lød det fra Flemming Møller Mortensen, som understregede:

 

”Det er den ene form for dialog. Vi synes også i Socialdemokratiet, at det er utrolig vigtigt, at vi også løfter sagen i FN-regi, at vi her får drøftelsen om omskæring af børn.”

 

Under anden behandlingen af forslaget den 25. november undgik folketinget at tage stilling, men vedtog i stedet med stort flertal skyde forslaget ud i fremtiden med denne vedtagelse;

 

”Folketinget konstaterer, at debatten om rituel omskæring af drengebørn er kompleks, og at der er mange vigtige hensyn, der skal afvejes. Folketinget opfordrer regeringen til at indlede dialog med de berørte trossamfund om, hvorledes man i samarbejde kan arbejde for at skærpe registreringen, kontrollere og regulere omskæring af drenge under 18 år, når indgrebet ikke er medicinsk begrundet. Sluttelig opfordrer Folketinget til at bede Styrelsen for Patientsikkerhed om at opdatere den faglige vejledning om omskæring af drenge.”

 

Sådan undgår man i Folketinget at tage stilling til et kontroversielt spørgsmål.

 

Men nu fanger bordet

Når Folketinget på ny skal tage stilling til borgerforslaget her til efteråret, sker det på den for politikerne ubehagelige baggrund, at en meningsmåling fra Megafon for TV 2 og Politiken viser, at 86 procent af befolkningen går ind for et forbud mod religiøs omskæring af drenge under 18 år.

 

Den er slem, og værre er det, at den faglige vedledning, Styrelsen for Patientsikkerhed skulle udarbejde, er endt i totalt kaos.

 

Styrelsen havde som udgangspunkt udarbejdet en redegørelse, hvoraf det fremgår, at der ikke er komplikationer forbundet med religiøs omskæring af drenge, blot det sker under ordnede forhold.

 

Til at udarbejde kliniske vejledninger sammensatte Styrelsen herefter udvalg bestående af en række læge- og sundhedsfaglige, der skulle klare den del af opgaven.

 

Men det udvalg er nu gået i næsten total opløsning.

Men det er gået helt galt.

 

Således har Indtil videre jordemødrene, sundhedssygeplejerskerne, børnelægerne, narkoselægerne og urologerne (eksperter i urinveje, red.) af forskellige grunde, herunder modstand mod rituel omskæring, forladt udvalget.

 

Så nu står politikerne med det problem, at de ikke har den læge- og sundhedsfaglige vurdering, de havde regnet med at kunne læne sig op ad som begrundelse for ikke at forbyde religiøs omskæring af drenge under atten år.

 

Og for at det ikke skal være løgn, så dukkede Simon Emil Ammitzbøll-Bille i slutningen af august pludselig op med ligeledes et forslag om at forbyde omskæring af drenge under atten år.

 

Vil forhindre, at borgerforslaget igen bliver sendt rundt i Folketingets manege

På sin Facebook begrundede Simon Emil den 25. august sit formål med at fremsætte forslaget således:

 

”Stop rituel omskæring af små drenge. Jeg fremsætter forslaget i Folketinget.

Hvorfor gør jeg det, når der allerede er et borgerforslag? Af respekt for borgerforslaget og drengene,” skriver han indledningsvis og fortsætter:

 

”Et borgerforslag, støttet af over 50.000 danskere, sendes rundt i manegen af Folketinget, og fremmes nu for tredje gang. Hvorfor? Fordi det er belejligt for flere af partierne at slippe for en afstemning i folketingssalen.”

 

Og Simon Emil slutter:

 

”Derfor fremsætter jeg et forslag i Folketinget om at indføre en aldersgrænse på 18 år. Så har jeg hånd i hanke med forslaget, og det kan ikke længere sparkes til hjørne uden afstemning.”

 

Fem partier støtter borgerforslaget

Medens især Socialdemokratiet og Venstre fortsat holder lav profil, har i alt fem partier nu meddelt, at de støtter borgerforslaget om forbud mod omskæring af drenge under atten år.

 

Det er Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og senest har Dansk Folkeparti meddelt, at man også vil støtte forslaget.

 

Det er dog ikke sket uden sværdslag internt i partiet.

 

Således har tre af folketingsgruppens medlemmer fået tilladelse til at stemme imod.

 

Det drejer sig om næstformand Morten Messerschmidt, tidligere næstformand Søren Espersen samt Marie Krarup, som i protest mod partiets holdning i går meddelte, at hun ikke genopstiller ved næste valg.

 

Professor: Vi må ikke slå, men gerne skære i vores drengebørn

I Berlingske Tidende var professor Verner Møller fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet i tirsdags 8. september på krigsstien, og han giver mildt sagt ikke meget for Mette Frederiksen og hendes postulat om at være børnenes statsminister.

 

Tværtimod.

 

”At dømme ud fra partiets politik, vidner det derimod om magtpartiernes pragmatisme, skriver Verner Møller blandt andet og fortsætter:

 

”Med udsigt til et jødisk ramaskrig med internationalt rundhyl, afbrænding af danske flag i Mellemøsten og vanskeligheder med at afsætte danske mejeriprodukter til diktaturstater, hvor afhugning af legemsdele hører til dagens orden, fordufter viljen til at beskytte børn mod en religiøs voldshandling, de allerfleste danskere er imod.”

 

Og Verner Møller konkluderer på den baggrund:

 

”Så vi må efter alt at dømme lære at leve med den bizarre situation, at vi ikke må slå, men gerne skære i vores drengebørn, hvis vi synes, det hører sig til.”

 

Læs også:

https://www.etik.dk/religion-og-etik/politikere-%C3%A5bner-forbyde-omsk%C3%A6ring

 

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-09-01-partier-kraever-forbud-mod-omskaering-af-drenge-stort-flertal-af-danskere-enige

 

https://www.berlingske.dk/kronikker/professor-mette-frederiksen-har-tordnet-mod-omskaering-men-da-hun-fik

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…