Mette Frederiksen vinder på sin nytårstale, uanset om folk er enige eller uenige med hende

Skærmprint fra regeringen.dk

Statsminister Mette Frederiksens nytårstale drejede sig først og fremmest om hjælpen til udsatte børn og unge.

 

Hun talte for, at denne hjælp skal blive bedre – og den pointe vil langt de fleste danskere være enige i.

 

Men der er delte reaktioner på hendes tale, når det gælder dens syn på, hvordan man bedst hjælper de udsatte børn. Det gælder både blandt fagfolk og almindelige borgere.

 

Én konklusion vil dog formentlig deles af virkelig mange: Uanset folks holdning til Mette Frederiksens synspunkter, har hun vundet på at tage disse problemer op i sin tale.

 

Mette Frederiksens kritikere

Mette Frederiksen slog til lyd for, at flere børn bør fjernes fra hjemmet, og at det skal gå hurtigere, når de bliver udsat for alvorligt omsorgssvigt fra forældrene.

 

”Flere udsatte børn skal have et ny hjem, tidligere end i dag,” sagde hun. Og hun føjede til: ”Det vigtigste, det helt afgørende for et lille barn, det er at vokse op med tryghed, kærlighed og stabilitet. Derfor bør flere udsatte børn også bortadopteres.”

 

I den efterfølgende debat har en del røster blandt fagfolk, politikere og almindelige borgere fremført den kritik, at Mette Frederiksen alt for ensidigt lægger op til tvangsfjernelser, bortadopteringer og overskæring af båndene til forældrene.

 

Disse kritikere peger på, at den slags kan være nødvendigt, men at det i nogle tilfælde er bedre at klare problemerne med en støtte til familien.

 

Kritikerne siger, at man først og fremmest skal sørge for en omhyggelig vurdering af, hvad der vil være bedst for barnet, og at der skal være en grundig dialog med børnene. Ligeledes skal der være langt bedre opfølgning på, hvordan det går børnene, uanset om de anbringes eller bliver i hjemmet.

 

Disse kritikere advarer altså mod, at man for ensidigt er optaget af at fjerne børnene.

 

Kommunernes hensyn til økonomien

Men langt de fleste af kritikerne vil være enige med Mette Frederiksen i, at der i flere sager kan være behov for en fjernelse og anbringelse af børnene – herunder tvangsadoption

 

Fælles for de to holdninger er, at det vil koste penge at indfri ambitionerne om en bedre behandling af de svigtede børn. Der er altid en fare for, at kommunernes håndtering af disse sager skeler så meget til økonomien, at det går alvorligt ud over børnene.

 

Har fanget opmærksomheden

Mette Frederiksens tale har delt vandene. Men selv om der er kritiske røster, taler meget for, at hun politisk har vundet på at holde talen – også blandt folk, der er uenige med hende.

 

Statsministerens omtale af de svigtede børn har i høj grad fanget opmærksomheden og skabt debat. Nok langt mere end de fleste statsministerielle nytårstaler. Det fremgår både af de traditionelle medier og de sociale medier.

 

Forklaringen på dette er enkel: Mange opfattede talen som vedkommende. Den tog fat på noget, som engagerer mange, og som mange føler trang til at debattere.

 

Selvfølgelig er der taktiske bagtanker, men …

Det vækker formentlig også gehør, at Mette Frederiksen har talt med nogle af de unge, som selv har oplevet problemerne med forældres og myndigheders svigt.

 

Men man skal ikke være naiv:

 

Selvfølgelig har Mette Frederiksen haft en politisk bagtanke med at tage dette emne op i sin tale. Og selvfølgelig har hun haft den overvejelse, at hendes møde med en gruppe af de svigtede unge ville virke godt, når hun skulle holde nytårstalen.

 

Politikere laver politik. Og til politik hører også taktiske bagtanker.

 

Men man kan jo stille det simple spørgsmål: Er det godt, at den danske statsminister bruger sin privilegerede adgang til medierne til at rette lyset mod de alvorlige problemer for udsatte børn og unge?

 

Langt de fleste danskere vil nok svare ja på dette spørgsmål. Uanset om de er enige eller uenige med Mette Frederiksen. Uanset om de stemmer på hende eller ikke kunne drømme om det.

 

De fleste danskere bifalder, at der kommer stærkere fokus på disse børn og unge.

 

Jakob Ellemanns reaktion

Dette forklarer formentlig også reaktionen på talen fra den borgerlige oppositions leder, Jakob Ellemann-Jensen. Han erklærede sig kort sagt enig i talen.

 

Det lød jo lidt tamt. Nogle vil sige, at Ellemann burde have leveret mere profilerede synspunkter på de udsatte børns situation.

 

Men i sådan en situation er man nødt til at komme med en hurtig reaktion. Og her gjorde Ellemann i hvert fald det fornuftige, at han ikke kastede sig ud i en polemik mod talen.

 

Han valgte at signalere, at han fandt talens tema vigtigt – ligesom formentlig de fleste danskere.

 

I den kommende tid må de borgerlige politikere så gå stærkere ind i denne debat.

 

Foreløbig må de nok konstatere, at Mette Frederiksen har vundet politiske pluspoints på at rejse den.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…