Mette F kommer under asylpres fra EU, når Tyskland til juli bliver formand: ”Vi vil lave en tvangsfordeling,” lyder det fra den tyske EU-ambassadør

Statsminister Mette Frederiksens (S) ideer om at etablere et fælles europæisk modtagecenter for asylansøgere i Nordafrika, viser sig nu for alvor at være fatamorgana.

 

Ikke engang hendes egen udviklingsminister, Rasmus Prehn (S), tror for alvor på ideen, men ikke desto fastslog Mette Frederiksen under en debat i Folketinget tirsdag i sidste uge om sit modtagecenter, at:

 

”Vi vil søge et fælles europæisk svar og et tættere europæisk samarbejde, og det er det, vi har brugt tid på i starten.”

 

Mette Frederiksen gik som sagt til valg på, at hvis hun blev statsminister, ville ikke en eneste asylansøger fremover kunne sætte sin fod på dansk jord.

 

Men hun har gjort regning uden vært.

 

Tvungen omfordeling af asylansøgere, lyder det nu fra Tyskland

Uanset hvad Mette Frederiksen og hendes regering har brugt tid på, så er det et faktum, at når Tyskland den 1. juli overtager det roterende formandskab i EU, vil en fordeling af asylansøgere mellem de 27 EU-lande få afgørende prioritet.

 

Det fastslog den tyske EU-ambassadør, Michael Clauss, tirsdag i sidste uge under et arrangement i tænketanken European Policy Centre, og uddybede:

 

”Jeg tror ikke, at man kan finde en løsning på migrationsproblemet, hvis ikke man på den ene eller anden måde indfører en slag tvungen fordeling,” sagde den tyske EU-ambassadør ifølge det anerkendte medie Politico og uddybede:

 

”Måske kan der være en overgangsfase, men når det kommer til stykket, er det svært for mig at se, at der kan gennemføre en holdbar ordning for migration og asyl uden en tvungen fordeling.”

 

Udmeldingen fra Michael Class falder sammen med, at EU-Kommissionen her sidst i juni vil præsentere et forslag til en ny migrant- og asylpolitik i EU.

 

EU-Kommissionen har tidligere være inde på en tvangsfordeling

I april 2016 raslede EU-kommissionen med sablen i et forsøg på at få fordelt minimum 160.000 flygtninge og migranter mellem de dengang 28 EU-lande.

 

Kommissionens forlag gik dengang ud på, at man enten ville udbygge de nuværende regler i Dublin aftalen og supplere dem med en omfordeling af flygtninge i en krisesituation.

 

Eller også ville man ganske enkelt indføre et system, hvor man fordeler flygtninge og migranter på grundlag af en fordelingsnøgle med udgangspunkt i blandt andet de enkelte landes velstand og befolkningsstørrelse.

 

Men hvordan man end vender og drejer EU-Kommissionens forslag fra dengang, så ville det i sidste ende komme til at handle om en tvangsfordeling af flygtninge og migranter.

 

Forslagene blev dog aldrig til noget, da de østeuropæiske lande under ledelse af Ungarn dengang satte hælene hårdt i.

 

Men nu skal Tyskland være formand for EU

Med den tyske udmelding, der mere eller mindre falder i hak med EU-Kommissionens tidlige udspil fra 2016, virker det påfaldende, at Kommissionen fremsætter sit nye forslag samtidig med, at Tyskland overtager formandskabet i EU og dermed kan bestemme dagsordenen for EU-samarbejdet i det næste halve år

 

Og prioriteringen har den tyske regerings EU-ambassadør ikke lagt skjul på: Det kommer til at handle om en tvangsfordeling til EU-landene af migranter og flygtninge.

 

Der kan således vist ikke herske megen tvivl om, at der kommer et lignende og måske endnu skarpere forslag fra EU-Kommissionen, og som det tyske formandskab vil bakke op.

 

Og det er der en helt oplagt grund til.

 

Over 60.000 flere flygtninge søgte asyl i EU i 2019 i forhold til 2018

Den tyske regerings ønske om en tvangsfordeling af asylansøgere og migranter hænger uden tvivl sammen med det faktum, at asylpresset mod EU steg voldsomt sidste år i forhold til 2018.

 

Således modtog EU sidste i år i alt 612,700 asylansøgere.

 

Det er en stigning på lidt over tre tusinde i forhold til de cirka 549.000 asylansøger, der i 2018 prøvede lykken i EU.

 

Langt de fleste eller i alt 142.000 søgte asyl i Tyskland, som dermed modtog 23,3 procent af samtlige efterfulgt af Frankrig med 119.900 asylansøgere og Spanien med 115.200.

 

De to lande sidst nævnte lande stod således for henholdsvis at have modtaget 19,6 procent og 18,8 procent af samtlige asylansøgere i EU i 2019.

 

For Spaniens vedkommende er der tale om en stigning i antallet af asylansøgere på intet mindre end 118,4 procent i forhold til 2018.

 

Blandt andre EU-lande oplevede Cypern en stigning af asylansøgere på 66,8 procent efterfulgt af Sverige med en stigning på 27,9 procent og Belgien med en stigning på 27,4 procent på antal asylansøgere i forhold til 2018.

 

På asylområdet vil EU’s virkelighed snart banke hårdt på Mette Frederiksens dør

Mette Frederiksens asylcenter i Nordafrika er i virkelighedens verden objektivt set ikke andet en luftspejling i Sahara ørkenen, som hun under valgkampen fik bluffet danskerne til at tro på.

 

Men nu melder EU’s virkelighed sig snart med et tysk formandskab, der formentlig sammen med EU-Kommissionen vil banke hårdt på Mette Frederiksens dør med krav om, at Danmark indgår i en aftale om fordelingen af asylansøgere og migranter.

 

I dag er Danmark som følge af det retsforbehold, som Mette Frederiksen og hendes parti op til folkeafstemningen den 5. december 2015 anbefalede danskerne at stemme ja til at afskaffe, ikke underlagt EU’s asylpolitik udover en parallel aftale i forhold til Lissabon aftalen.

 

Men det ændrer ikke på, at det til enhver tid er op til den siddende regering at indgå aftaler med EU som for eksempel at tilslutte sig en aftale om at indgå i et kvotesystem på asylområdet.

 

Og nu er det jo det EU-begejstrede Morten Østergård & Co. og ikke Dansk Folkeparti, der er det parlamentariske grundlag for en regering, der under folkeafstemningen den 5. december 2015 mente, at danskerne skulle afskaffe retsforbeholdene.

 

Og dermed også underlægge sig et eventuelt EU-diktat om fordelingen af asylansøgere og migranter.

 

Læs her meget mere om asylsituationen i EU i 2019:

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics

 

Læs også:

https://www.politico.eu/article/german-ambassador-says-no-functioning-migration-policy-without-mandatory-relocation/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…