Stort løftebrud i udlændingepolitikken kan give Mette Frederiksen alvorlige problemer

Hidtil har Mette Frederiksen lydt stålsat:

 

”Det vi siger, er, at vi holder fast i, at flygtninge, der ikke længere har et beskyttelseskrav i Danmark skal rejse hjem, hvis forholdene tillader det”.

 

Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen (S) i et svar til Kristian Thulesen Dahl under Folketingets spørgetime den 10. december 2019.

 

Men det fastholder Mette Frederiksen ikke længere, da hun fik mulighed for at lade handling følge på ord.

 

Tværtimod fastholder hun nu, at hun ikke vil returnere tre syrere til Damaskus-området på trods af, at Flygtningenævnet i en afgørelse den 16. december 2019 blandt andet skrev, at:

 

”De aktuelle forhold i Damaskus ikke længere er af en sådan karakter, at der er grundlag for at antage, at enhver vil være i reel risiko for at blive udsat for overgreb i strid med EMRK’s artikel 3 alene som følge af den blotte tilstedeværelse på området.”

 

Mette Frederiksen: Ingen syrere skal hjemsendes med tvang

Afgørelsen i Flygtningenævnet vedrører tre syrere, som i Udlændingestyrelsen havde fået afslag på asyl og efterfølgende anket afslaget med henvisning til blandt andet situationen i Damaskus.

 

Af samme grund stadfæstede Flygtningenævnet afgørelsen i Udlændingestyrelsen, men nu har Mette Frederiksen altså besluttet, at de får lov til at blive.

 

Hun vil ifølge TV2 ikke hjemsende dem med tvang med den begrundelse, at Danmark ikke vil samarbejde med Syriens præsident Bashar Hafez al-Assad og hans regering, hvilket er en forudsætning for at kunne hjemsende flygtninge med tvang, hvis de ikke vil rejse frivilligt.

 

Tirsdag orienterede udlændinge- og integrationsminiser Mattias Tesfaye (S) og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) Folketingets partier om regeringens beslutning.

 

Søren Espersen: Det kan da være lige meget, hvem man forhandler med

Men den forklaring med al-Assad køber Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Søren Espersen, ikke. Tværtimod.

 

”Det kan da være lige meget, hvem man forhandler med. For Dansk Folkeparti drejer det sig først og fremmest om at komme af med folk, som ikke har ret til at være her, og nu kan de jo komme tilbage til roligt og fredeligt sted,” siger Søren Espersen til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”Det her virker mildt sagt som en meget underlig beslutning. Nu har vi hele tiden fået at vide, at i det øjeblik, der er fredeligt, kan man begynde at sende hjem, men nu fastholder man så, at det vil man alligevel ikke.”

 

Frygter, at syrerne vil blive hængende i Danmark

Hvis både denne og fremtidige regeringer fastholder, at man ikke vil forhandle med Syriens præsident al-Assad om at modtage egne statsborgere, frygter Søren Espersen for konsekvenserne.

 

”Hvis det fortsætter på den måde, kommer vi aldrig af med de syrere, der er flygtet hertil, og hvis nogen tror, at al-Assad ikke vil være præsident i Syrien i mange år fremover, tager de grueligt fejl,” lyder det fra Søren Espersen.

 

Dansk Folkeparti har nu indkaldt regeringen i samråd om hjemsendelse af flygtninge.

 

I øjeblikket bor der ifølge Danmarks Statistik i alt små 43.000 syrere i Danmark, og af den er langt hovedparten flygtninge og familiesammenførte med flygtninge.

 

Kriminalitet og offentlige ydelser

Der er her tale om en gruppe, der topper i både kriminalstatistikkerne og i de sociale statistikker.

 

Således er syriske mænd voldsomt overrepræsenteret, når det gælder kriminalitet.

 

I 2018 blev tre procent af samtlige syriske mænd i alderen 15 – 79 dømt for overtrædelser af straffeloven og særlovene på trods af, at de kun udgjorde 0,5 procent af samtlige mandlige indbyggere i Danmark i den pågældende alder.

 

Også socialstatistikkerne domineres af syrere.

 

Således var 58 procent af syriske mænd i alderen 30 – 59 år fuld offentlig forsørgelse i 2018, medens det for syriske kvinder i samme alder drejede sig om 80 procent, der samme år var på fuld offentlig forsørgelse.

 

Syriske kvinder er de mest fødedygtige ikke-vestlige

Medens det kniber med at komme ud på arbejdsmarkedet, er syriske kvinder til gengæld flittige, når det drejer sig om at føde børn.

 

Således fødte syriske kvinder i alderen 15 – 50 år i løbet af årene 2018 og 2019 tilsammen i alt 11,5 procent af samtlige børn født af ikke-vestlige kvinder i løbet af disse to år.

 

Det er sket på trods af, at syriske kvinder kun udgør to procent af samtlige ikke-vestlige kvinder i den pågældende alder.

 

Så der er mange flere syrere i vente, og jo længere de bliver her, desto flere vil der komme til verden.

 

Læs flygtningenævnets afgørelser her:

https://www.fln.dk/da/Nyheder/Nyhedsarkiv/2019/17-12-2019

 

Læs også

https://www.statistikbanken.dk/10017 (Tabelkode; FODIE)

 

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode: FOLK 2)

 

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode STRAFNA4)

 

https://nyheder.tv2.dk/politik/2020-02-18-regeringen-dropper-at-tvangshjemsende-syrere

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…