Mange indvandrere får corona  – det har sin rystende forklaring, men den vil dansk TV ikke give

Corona rammer særlig hårdt i visse indvandrermiljøer. Det fremgår af medier i flere europæiske lande.

 

Senest kan BT i dag fortælle, at vi også mærker denne sammenhæng i Danmark.

 

Den Korte Avis har gennem nogen tid påpeget problemet. Blandt andet har vi omtalt, hvad der kaldes en ”eksplosion” af corona-smitte i Frankrigs mest indvandrertætte departement, Seine-Saint-Denis nord for Paris med hele 1,6 millioner indbyggere. Man taler om en ”ekstrem overdødelighed” i den forbindelse.

 

Falsk indtryk i TV

Nu har andre danske medier også opdaget dette tema. Onsdag blev det således taget op af TV2 News.

 

Til at belyse emnet interviewede man Torben Møller-Hansen, der er direktør for Foreningen Nydansker. På den måde var man helt sikker på at få den allermest politisk korrekte udlægning af problemet.

 

Studieværten gjorde intet for at klargøre, hvilke indvandrermiljøer der nærmere er tale om. Men Den Korte Avis kan hermed fortælle, at det helt overvejende er ikke-vestlige indvandrere, der rammes hårdt af corona.

 

En meget stor del af dem er indvandret fra den muslimske verden. Det gælder således størsteparten af de ekstremt mange indvandrere, der er blevet smittet med corona-virus i Seine-Saint-Denis.

 

TV2 News kom heller ikke med noget, der lignede en forklaring på, hvorfor corona rammer så hårdt i netop disse miljøer. Men det hang vist i luften, at indvandrerne er ofre for en ond skæbne og for et samfund, der ikke tager sig nok af dem.

 

Virkeligheden er efter alt at dømme en ganske anden:

 

Mange indvandrere er særligt truede af corona, fordi de lever i ret lukkede parallelsamfund, og fordi de møder myndighederne med fjendtlighed. Mange af dem er således uvillige til at samarbejde med myndighederne om at få styr på smitten.

 

Heller ikke andre dele af dansk TV har givet brugbare bidrag til at forstå den bemærkelsesværdige sammenhæng mellem indvandrermiljøer og corona.

 

Situationen i Hvidovre

I dag leverer BT så oplysninger, der understreger en sådan sammenhæng mellem corona og indvandrere.

 

Overlæge Thomas Benfield fra Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital siger til avisen:

 

”Når jeg ser, hvem der ligger på vores afdeling, så ser det ud, som om der er flere med anden etnisk baggrund end ellers. Billedet er det samme på intensivafdelingen.”

 

”Uden at jeg har lagt tallene sammen, så kan jeg også se på navnelisterne, at der er flere ikke-danske navne i forhold til, hvordan befolkningssammensætningen ellers er.”

 

Benfield understreger, at han har taget høje for, at Hvidovre Hospital i forvejen modtager en del patienter med indvandrerbaggrund på grund af dets beliggenhed.

 

Lukkede parallelsamfund

Virkeligheden er efter alt at dømme en ganske anderledes end det indtryk, som TV2 News gav:

 

Mange indvandrere er særligt truede af corona, fordi de lever i ret lukkede parallelsamfund, hvor man følger sine egne regler, hvor man ikke lærer landets sprog, og hvor man ofte møder myndighederne med fjendtlighed.

 

I Frankrig, der har en kæmpestor indvandring fra de muslimske lande, er disse problemer meget fremtrædende. Den kendte franske filosof Alain Finkielkraut omtaler i et interview med Le Figaro situationen i de store indvandrerområder således:

 

”I de kvarterer, som kaldes ’folkelige’, men som er tømt for de gamle beboere, udvikler politikontrollen sig til konfrontationer, og de unge afviser talen om sygdom eller kalder den et komplot fra de ’hvide’. Trods natlig sammenstimlen tøver borgmestrene med at udstede et udgangsforbud, for de har ikke midlerne til at få det respekteret.”

 

Corona får lov til at brede sig i indvandrerghettoer

Den Korte Avis har tidligere omtalt en opsigtsvækkende artikel i den franske ugeavis Le Canard Enchainé.

 

Her fortalte man, at den fransk statssekretær (viceminister) i Indenrigsministeriet, Laurent Nunez, havde lagt op til, at man i landets indvandrerghettoer skulle opgive at håndhæve de forbud og regler, der skal bekæmpe coronasmitten.

 

Formålet med denne eftergivenhed fra myndighedernes side over for indvandrerne skulle være at undgå en eksplosion af vold i byernes forstæder, hvor indvandrerghettoerne typisk ligger.

 

Den Korte Avis har også omtalt de voldsomme angreb, som franske politifolk udsættes for, når de forsøger at sikre lov og orden i indvandrerghettoerne.

 

Det betyder, at det ofte er umuligt for politiet at sikre, at beboerne holder afstand og i det hele taget respekterer, hvad der skal til for at føre kampen mod corona. Dermed får smitten særdeles gode vækstbetingelser.

 

Dette er ikke bare et fysisk sammenstød. Det er også et kultursammenstød. Store indvandrergrupper identificerer sig ikke med samfundet og dets regler. Man har sine egne regler og normer. Og dem forsvarer man med magt.

 

Resultatet er at corona-smitten får meget bedre vækstbetingelser i de lukkede parallelsamfund, som indvandrerghettoerne udgør.

 

Reglerne gælder for franskmænd, men ikke for indvandrere

Ifølge le Canard Enchainé sendte statssekretær Nunez følgende besked ud til de lokale myndigheder:

 

”I disse områder er det ikke en prioritet at insistere på, at forretninger skal lukkes, og at forsamlinger over en vis størrelse skal forbydes.”

 

Med andre ord: De strenge corona-regler for befolkningens adfærd gælder for franskmændene, men ikke for ghettoernes indvandrere. Man er simpelt hen bange for, at man ikke kan styre disse indvandreres reaktioner.

 

De kan ikke svensk, og de lever indesluttet i deres egen kultur

De store kultursammenstød, som giver corona-smitten så gode betingelser i indvandrerområder, viser sig også på anden vis.

 

I Sverige bragede smitten især igennem i Järva-området i Stockholm med mange somaliske indvandrere. Det er fortsat det hårdest ramte område i landet. En repræsentant for den svensk-somaliske lægeforening – sådan én har man i Sverige! – sagde til SVT:

 

”Mange bor sammenstuvet her. Flere generationer kan bo i samme lejlighed, og det kan spille ind.” Han føjer til, at somaliernes kulturbaggrund kan bidrage til smitten:

 

”I en somalisk kultur er det vigtigt at omgås, støtte og besøge hinanden, specielt når nogen er syg.”

 

Men hvorfor lyttede mange af de somaliske indvandrere ikke til myndighedernes advarsler, da corona-smittefaren dukkede op?

 

Fordi de ofte ikke kunne svensk! Det synes at være en væsentlig del af forklaringen.

 

Mange af indvandrerne fra ikke-vestlige, overvejende muslimske lande lever i den grad i deres egne parallelsamfund. Med deres egen kultur. Med deres egne normer. Med deres eget sprog. For overhovedet at nå ud til dem, er myndighederne gået over til at informere på somalisk.

 

Politisk korrekthed og frygt for vold giver grobund for corona

Modviljen og mistænksomheden over for landets myndigheder er stor i Europas ikke-vestlige indvandrermiljøer. Og myndighederne sætter sig ikke igennem – af politisk korrekthed og simpel frygt.

 

Det giver grobund for de massive og ret lukkede parallelsamfund. Og det giver gode vækstbetingelser for corona-smitten.

 

Men det vil dansk TV ikke informere befolkningen om.

Læs mere her:

https://www.bt.dk/samfund/indvandrere-med-coronavirus-fylder-hospital-nu-kraever-overlaeger-klar-besked

Her er seneste tal for Järva-området i Stockholm:

https://mitti.se/nyheter/personer-bekraftat-coronadrabbat/

https://denkorteavis.dk/2020/politik-angrebet-i-indvandrerghettoer-frankrig/

https://denkorteavis.dk/2020/300-muslimer-forsamlet-tilbon-trods-corona317077/

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…