Macrons tale: Islam er i (selvforskyldt) krise over hele verden – men det er os, der får problemerne

FRANKRIG: Frankrigs præsident Emanuel Macron har efter flere tilløb holdt en tale (2. oktober 2020) om et opgør med nogle af de problemer, som Islam har påført Frankrig:

 

Flere store islamiske terrorangreb, store muslimske parallelsamfund (”Zones-Urbaines-Sensibles”), enorme sociale udgifter og trusler imod hele den franske idé, som også kan læses på alle frimærkerne: Liberté Égalité Fraternité (Frihed Lighed Broderskab).

 

Talen rummede mange stramninger, flere langt mere vidtrækkende end de danske. Og Macron lovede allerede fra starten af talen, at der ikke ville være noget tabu.

 

Men Macron omtalte kun symptomerne på Islam, og ikke hvorfor muslimerne i Vesten opfører sig som de gør og ikke vil eller kan integreres.

 

Macron forstår ikke islam – og det er han ikke alene om.

 

Også i Danmark læser journalister og politikere Koranen, som Fanden læser Bibelen. Man forstår simpelthen ikke hvad der driver så mange muslimer til reagere, som de gør i Vestens sekulære samfund.

 

Det store flertal af muslimer i Danmark – 76% ifølge Justitsministeriets Forskningskonto – mener, at det skal være ulovligt at kritisere Islam! Da Islam samtidig overalt i Verden er i krise, fordi rettroende muslimer i vidt omfang skal leve, som for 1.400 år siden, så burde det være nemt forstå problemets rod.

 

Med reformationen for 500 år siden gjorde danskerne oprør mod den kirke, som brugte truslen om skærsilden i helvede til at få folk til at makke ret. Martin Luthers opgør førte til at religionen blev en privat sag. For Islam er der lange udsigter til en ”Martin Luther”.

 

Som for danskerne, for 500 år siden, så frygter de rettroende muslimer for at miste evigheden i Paradiset fra Koranen, for at bryde ikke alene Koranens påbud (Sharia); men også hvordan man mener at Mohammed levede (Hadith) for 1.400 år siden i den Saudiarabiske ørken.

 

Disse få vers (Suraer) fra Koranen kan forklare hvorfor det i praksis er umuligt at integrere muslimer i Vestens sekulære demokratier med demokrati, ytringsfrihed, ligeværd etc., når de skal leve efter 1.400 år gamle regler i det 20 århundrede (Undskyld Koranens knudrede sprog i det følgende):

 

Allah fører regnskab med de rettroende muslimer (Sura 78.30 og Sura 69.20-21):

Og over alle ting har Vi ført regnskab til bogs.

 

Regnskabsbogen tages frem på Dommedag: Hvad da den angår, som får sin bog i højre hånd, han vil sige: Kom, læs min (regnskabs-)bog, jeg vidste visselig, at jeg skulle møde mit regnskab. Det er viden om, at Allah fører regnskabsbog.

 

Udvandring (Sura 8.74-8.75, Sura 33.27 og Sura 4.97b):

Og de, som kom til tro (på Allah) og udvandrede og anstrengte sig i kampen på Allahs veje, og de, som gav husly og hjælp, disse er i sandhed de troende, for dem er der tilgivelse og en rigelig forsørgelse. Og de, der siden hen er kommet til tro og er udvandret og har anstrengt sig i kampen sammen med jer, de hører jer til. Men de blodsbeslægtede står hverandre nærmest – (dette er) i Allahs skrift visselig, Allah er (al)vidende om enhver ting.

Og Allah gav jer deres (de vantros) land, deres huse og formuer i arv, og land, som i endnu ikke har betrådt. Allah har magt over alle ting. (Dette er et af de vigtigste vers, som anvendes til at legitimere kolonisering).

 

Englene siger: Er jorden ikke vid nok, så I kan udvandre? De (som ikke tør) vil komme i helvede – et slemt endeligt!

 

Tag derfor ikke nogen af de vantro som venner (Sura 4.90)

…tag derfor ikke nogen af de vantro som venner førend at de overgiver sig til Allahs sag. men hvis de evner sig bort, så grib dem og dræb dem, hvor I end finder dem, og tag ikke nogen af dem som ven og heller ikke som hjælper.

 

Disse få Suraer fra Koranen viser hvor vanskeligt en rettroende muslim kan integreres i Vesten. Men i flere år har det heller ikke været nødvendigt. Både Frankrig og Danmark har jo været eftergiven overfor muslimske særkrav og ladet store parallelsamfund opstå med fuld offentlig støtte i sociale boligbyggerier.

 

Det er disse muslimske parallelsamfund, som Macron nu siger at han vil gøre op med, men altså uden at gribe om nældens rod: Islam, som både er den rettroende muslims religion; men i mindst lige så høj grad specifikke krav til levevis. En meningsundersøgelse efter talen viste at de franske vælgere er skeptiske:

 

Mener De at Macrons forslag er effektive? Ja 27,7% Nej 72,3%.

 

Den daglige dosis muslimske problemer her i Frankrig har sikkert givet befolkningen en sund skepsis. Og det ved præsident Macron også godt. I hans egen nye regering er der også nogle ministre som ville været gået meget længere med opstramningen imod muslimske særkrav.

 

Søndag den 5. oktober 2020 viste en ifop-fiducia meningsundersøgelse for Le Journal du Dimanche og Radio Sud, at Emmanuel Macron og Marine Le Pen (Rassemblement Nationale tidligere Front Nationale – https://rassemblementnational.fr/) ville få henholdsvis mellem 23 og 26% og mellem 24 og 27%. Begge tal afhængige af hvem, som ellers stiller op. Altså næsten dødt løb.

 

Der skal være præsidentvalg i Frankrig i 2022, så præsident Macron må have set hvor vigtigt det er at afdække Marine Le Pens vigtigste kort: Den muslimske indvandrings enorme omkostninger. Ikke alene økonomisk; men måske endnu mere de kulturelle.

 

I modsætning til Danmark, så er den Franske selvforståelse omkring republikken meget større. Ved Macrons pressemøde var der to kæmpestore skærme med ”Liberté Égalité Fraternité” på hver side af talerstolen, så ingen kunne være i tvivl om at pressemødet handlede om den franske kultur og de franske værdier.

 

I Danmark bruges grundlovens bestemmelser næsten mest til at beskytte mindretals særrettigheder. Begrebet Dansk Kultur er næsten blevet et skældsord. Som indvandrer er det da en fordel at vide hvad den lokale kultur går ud på. Både formelt og reelt i omgangen med ens nye landsmænd (Landskvinder).

 

Macrons forslag

Derfor vil nogle danskere vil nok se lidt misundeligt på de tiltag, som Macron, med udgangspunkt i republikkens fem søjler (sjovt nok samme antal som i Islam), som skal tage kampen op med:

 

Staten skal kunne gribe ind mod kommunale regler, der bryder med republikkens principper. F.eks. Brugen af svømmehaller, og menuen i kantinen. Samtidig skal de offentligt ansattes ”neutralitet” sikres. De må ikke bære religiøse symboler, og der skal slås hårdt ned på tilløb til social kontrol.

 

Togkontrolløren skal kunne bortvise kvinder på grund af deres påklædning. Nævnte Macron specifikt.

 

Da foreningslivet ofte bruges af islamisterne til at fremme deres agenda, skal det gøres lettere at opløse foreninger, hvor der sker religiøs indoktrinering. Samtidig strammes reglerne for at få offentligt tilskud.

 

I skolen bliver der skolepligt ned til 3. klasse med start efter sommerferien i 2021 (La rentrée 2021). Hjemmeundervisning bliver kun tilladt af helbredsmæssige grunde. Der vil blive øget kontrol med muslimske friskoler, og der vil blive gjort kort proces med uautoriserede koranskoler. Arabisk tilbydes i folkeskolen for at forhindre islamistisk indflydelse på modersmålsundervisningen.

 

Franske muslimer skal hjælpes til at gøre sig frie af indflydelsen fra lande som Saudi-Arabien, Qatar, Tyrkiet med flere. Udenlandske imamer adgang til Frankrig udfases. Kontrollen øges med finansieringen af bl.a. moskebyggeri. Macron vil også styrke studiet af den islamiske civilisation på et akademisk niveau.

 

Kærligheden til republikken: Præsidenten forstår, at man ikke kan elske republikken pr. dekret; men man kunne arbejde på at forføre dem ved at genvinde det terræn, som man har mistet til islamisterne i kulturlivet, på det sociale område, i sportens verden og på uddannelsesinstitutionerne.

 

Med danske briller bliver man næsten misundelig; men det viser også, at Vestens sekulære samfund bliver nødt til at gøre noget ved Islam før det bliver for sent. I Frankrigs tilfælde kan man således se hvor meget der skal til for bare at behandle symptomerne på vanskeligheder med at integrere Islam i frie åbne samfund.

Jørgen Nielsen, Frankrig

 

Kilder: http://www.islaminfo.dk/artikler.asp?PgID=621, Le Figaro, Le Journal du Dimanche og Radio Sud

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…