Langt de fleste libanesiske børn fødes i dag med dansk statsborgerskab – og det gør det næsten umuligt at udvise libanesere

Arkiv/skærmprint Youtube

Smid imamerne ud af ghettoerne og send libaneserne tilbage til Libanon, så kan de kæmpe deres klankrige der, hvor de hører til.

 

Den slags har ikke noget at gøre her i Danmark, lød det fredag her i avisen fra Dansk Folkepartis retsordfører og tidligere formand for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaarup, i en kommentar til den libanesiske klankrig i ghettoen på Motalavej i Korsør.

 

Peter Skaarup oplyste ved den lejlighed, at han nu vil bede udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye om at redegøre for libanesernes opholdsgrundlag.

 

”Hvis der er blot den mindste mulighed for udvisning, skal den effektueres,” lød det fra Skaarup.

 

Langt over 20.000 har dansk statsborgerskab

Men takket være årtiers hæmningsløse uddelinger af danske statsborgerskaber, bliver udvisningstruslen efterhånden mindre og mindre effektiv.

 

Det vil således uden tvivl blive svært for Peter Skaarup at finde en libanesisk familie, der kan udvises.

 

For libanesernes vedkommende gælder, at ud af de samtlige 27.310 libanesere, som den 1. januar i år havde fast bopæl i Danmark, havde de 23.401 dansk statsborgerskab.

 

Det svarer til intet mindre end 85,7 procent af samtlige.

 

Og nu er problemet blevet selvforstærkende

Efter at et flertal i Folketinget har besluttet at ændre indfødsretsloven, er problemet nu blevet selvforstærkende og helt ude af kontrol.

 

Ændringen betyder, alle børn, der er født efter 1. juli 2014, automatisk vil blive født som danske statsborgere, hvis blot en af den nyfødtes forældre har dansk statsborgerskab.

 

Det har for libanesernes vedkommende betydet, at ud af de 532 børn, der i 2019 blev født af en mor med libanesisk oprindelse, blev de 453 født som danske statsborgere.

 

Det svarer til at, at 85,2 procent af libanesisk fødte sidste år blev født med dansk statsborgerskab.

 

I forhold til andre muslimske lande er den libanesiske andel af fødte med dansk statsborgerskab rekordhøj.

 

Til sammenligning fødte eksempelvis tyrkiske kvinder i 2019 i alt 1.054 børn, og af dem blev de 657 eller i alt 62,3 procent født som danske statsborgere.

 

For somaliernes vedkommende fødte somaliske kvinder sidste år i alt 301 børn, og af dem blev de 52,2 procent eller i alt 157 født som danske statsborgere.

 

Den skjulte tildeling af danske statsborgerskaber

Den praksis, der i 2014 blev gennemført med automatisk statsborgerskab ved fødsel, har totalt forrykket opfattelsen af, hvor mange nye udlændinge, der hvert år i realiteten får dansk statsborgerskab.

 

Tager vi gruppen ikke-vestlige, uddelte Folketingets flertal i perioden 2015 – 2019 i alt 24.907 danske statsborgere til denne gruppe.

 

Men det antal er i realiteten langt højere på grund af den automatiske og skjulte tildeling af danske statsborgere til nyfødte med ikke-vestlig oprindelse. I den pågældende periode drejer det sig om i alt 15.936 nyfødte.

 

Det betyder rent faktisk, at i alt 40.843 ikke-vestlige fik dansk statsborgerskab i perioden 2015 – 2019 takket være uddelinger af statsborgerskaber i dels Folketinget og dels på landets fødegange.

 

Altså et godt stykke over 50 procent flere, end de officielle tal angiver.

 

Til sammenligning blev cirka en tiendedel eller i alt 1.421 børn af vestlig oprindelse i samme periode tildelt dansk statsborgerskab ved fødslen.

 

 

Tyrkerne og libaneserne fører stort

Blandt de muslimske lande fører tyrkerne og libaneserne stort, når det gælder antallet af fødsels-statsborgerskaber i forhold til antallet af folketings-statsborgerskaber i perioden 2015 – 2019.

 

Listen over fem muslimske lande ser i den nævnte periode således:

 

Tyrkere:          I alt fik 1.736 tyrkere dansk statsborgerskab i den pågældende periode samtidig med, at 3.325 etnisk fødte tyrkere i samme periode blev født med dansk statsborgerskab

 

Libanesere:   I alt fik 204 libanesere dansk statsborgerskab i den pågældende periode samtidig med, at 2.196 etnisk fødte libanesere i samme periode blev født med dansk statsborgerskab.

 

Irakere:           I alt fik 4.626 irakere dansk statsborgerskab i den pågældende periode samtidig med, at 1.324 etnisk fødte irakere i samme periode blev født med dansk statsborgerskab.

 

Pakistanere:  I alt fik 1.169 pakistanere dansk statsborgerskab i den pågældende periode samtidig med, at 1.094 etnisk fødte pakistanere i samme periode blev født med dansk statsborgerskab.

 

Somalier:       I alt fik 1.506 somaliere dansk statsborgerskab i den pågældende periode samtidig med, at 804 etnisk fødte somaliere i samme periode blev født med dansk statsborgerskab.

 

Folketinget spænder ben for sin egen lovgivning

Som uddelingen af danske statsborgerskaber i øjeblikket foregår i Folketinget og på landets fødegange, er Folketinget godt i gang med at spænde ben for egne stramninger af lovgivningen.

 

Som udviklingen kører nu, vil udvisningstruslen i fremtiden blive virkningsløs, da man jo ikke kan udvise borgere med dansk statsborgerskab.

 

Og fratagelse af statsborgerskab kan kun komme på tale i forbindelse med terror eller snyd i forbindelse med opnåelse af dansk statsborgerskab.

 

Et par eksempler belyser udviklingen:

 

Den 1. januar 1980 boede der i alt 51.322 ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Af dem havde de 8.476 dansk statsborgerskab. Det svarer til 16,5 procent af samtlige.

 

Den 1. januar 2020 boede der i alt 516.261 ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Af dem havde de 232.170 dansk statsborgerskab. Det svarer til 45,0 procent af samtlige.

 

Sådan har udviklingen kørt i Danmark gennem de sidse fyrre år. Skal den bremses, hedder det først og fremmest slut med dansk statsborgerskab til ikke-etnisk danske ved fødslen.

 

At sætte et loft over Folketingets tildeling af danske statsborgere, vil på langt sigt kun løse en mindre del af problemet, hvis der ikke samtidig bliver sat en stopper for fødsels-statsborgerskaberne.

 

Denne artikel er baseret på følgende Kilder:

https://www.statistikbanken.dk/10017 (Tabelkode: FODIE)

 

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode: FOLK1C)

 

Læs også:

https://denkorteavis.dk/2020/mette-f-loesning-paa-klankrig-i-ghettomraade-vi-skal-konfiskere-biler-fint-nok-men-imamerne-skal-ud-af-omraadet-lyder-det-fra-df/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…