Læger uden omtanke og Moria-lejren på Lesbos

Skærmprint You Tube
Af Visti Christensen

 

Medlidenhed er en kristen dyd, som er nem at vække. Billeder og omtale af forsømte børn i flygtningelejre er nok. Men det er ikke helt fair at fokusere på usle levevilkår i flygtningelejre, hvor folk delvist selvforskyldt befinder sig. ’Læger uden grænser’ og andre NGO – bevægelser har tunnelsyn, når det gælder omtalen af situationen i Moria-lejren på den græske ø Lesbos.

 

Kamma Skaarup fra ’Læger uden grænser’ nævner ikke, at lejrens migranter selv påsatte ilden, gjorde oprør mod politiet, forhindrede brandvæsenet i at slukke ilden osv. I stedet bebrejdes politiet, at de har afspærret områderne, fordi stenkastende migranter fremprovokerede brug af tåregas. Ting, som også ses i Sverige og i danske Ghettoer.

 

Migrationsminister Notis Mitarachi har lovet at bygge en ny og mere permanent flygtningelejr på Lesbos. Men det er de asylsøgende ikke tilfreds med. De vil til Europa, Og meget tyder på, at det vil lykkes dem. Kansler Merkel har allerede anmodet EU-landene om at tage imod dem, og den nye EU-forkvinde har i sin nylige tale om Unionens tilstand ”lovet”, at medlemslandende i fremtiden vil være mere solidariske og tage imod flere migranter. 

 

Hjælpeorganisationerne fokuserer ensidigt på menneskelig nød. Det må de godt, for den er grusom nok. Men de glemmer at medtænke vanskeligheder, som følger i kølvandet af øjebliksbillederne, og bliver mangedoblet i den fremtidige kontekst. Migranternes frivillige flugt, deres selvtægt, krav og ofte voldelige adfærd i forbindelse med at få deres vilje gennemført i ”forjættede lande”, skaber integrationsproblemer i et mere og mere ustabilt Europa. 

 

Så længe der er mulighed for det, vil migranter, især fra muslimer lande, søge mod EU. Til trods for, at der ydes hjælp til dem, deres lande og nærområder. I vore lande vil de etablere sig med egne regler, normer, imamer og vagtværn, og frabede sig tilstedeværelse og indblanding fra vort samfunds side på deres ”territorier”. ’Læger uden grænser’ må tænke dette med. Ellers er de ’Læger uden omtanke’.

Visti Christensen 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…