Kultursammenstød : Islam udklækker endnu en hindring for ytringsfriheden – men måske har man denne gang skudt sig selv i foden

I globalt regi er det nu officielt.

 

Islam må ikke kritiseres.

 

Muslimernes profet Muhammed må heller ikke fornærmes.

 

Det blev vedtaget i en resolution i FN, onsdag i sidste uge. jihadwatch.org

 

Resolutionen lægger vægt på, at der sammen med ytringsfriheden følger nogle særlige pligter og et særligt ansvar, og derfor må underlægges lovmæssige bestemmelser.

 

Hvor det er, skal alle medlemslande i alle sektorer og på alle niveauer finde frem til, sådan at der kan tages konkrete skridt – “practical actions”.

 

Alt sammen for at fremme inter-religiøs og interkulturel dialog, tolerance, forståelse og samarbejde.

 

Overalt hvor islam møver sig ind, skal “den” have særbehandling og særstatus

Selvom landet er topscorer i kristenforfølgelser og “love-jihad”, så er Pakistan primus motor.

 

Det startede med, at der forlangtes respekt for islam i en erklæring, og det har man arbejdet videre med.

 

Nu 2 år efter har det udmøntet sig i en anti-blasfemi resolution. Filippinerne hægtede sig hurtigt på arbejdet, og har også været med til at sponsorere initiativet.

 

Resolutionen blev vedtaget med 90 stemmer for. 52 undlod at stemme.

 

Ingen stemte imod !

 

Initiativet til anti-blasfemi resolutionen er taget for at imødegå stigningen af religiøs intolerance, xenofobi, hadtale og opsvinget i fornedrelsen af religiøse symboler. tribune.com.pk

 

Indpakningen er fin.

 

Udgangspunktet er “gensidig respekt”, fordi, når religioner og hellige religiøse symboler fornærmes, så fremprovokerer det had og voldelig ekstremisme, hvilket fører til en polarisering og fragmentation af samfundet.

 

Det lyder flot. Det er de helt rigtige ord der er fundet frem. Men.

 

Imidlertid er formålet ikke “gensidig respekt”, men i virkeligheden at få sat en stopper for islamkritik.

 

Man vil frede islam.

 

Hvorfor ?

 

Fordi islam er umulig at forsvare.

 

De muslimske lande i FN var nok bedst tjent med at holde lav profil 

Det er egentlig overraskende, at en sådan resolution vedtages i FN.

 

For siden OIC – Organisation of Islamic Cooperation – som består af 57 lande, er blevet en del af FN, så udgør muslimske lande flertallet i FN.

 

Med vedtagelsen af resolutionen, og i arbejdet hen imod vedtagelsen af den, så blæser man – i dette tilfælde Pakistans ambassadør Munir Akram og premierminister Imran Khan – i et horn, der meget vel kan komme til at udstille dem selv som muslimer.

 

Det skyldes, at meget af det som Allah sagde, og meget af det Muhammed gjorde, kan forvandles til boomeranger som rammer muslimerne selv i nakken.

 

Koranen er som bekendt Allahs ord. Intet er forkert og intet må ændres. Ikke så meget som et komma.

 

Når Allah forvandler ulydige jøder til aber og svin jf. koranen 2:62-65, 5:59-60 og 7:166, så forvandles disse sura og Allahs ord til boomeranger, når der truttes i et horn mod religiøs intolerance og mod hadtale.

 

Det samme sker med Muhammeds eksempel. Fra og med Medina forvandledes Muhammeds religiøse kamp sig til regulær krig, og det er først i dette øjeblik, hvor politisk islam er en realitet, at islams tidskalender begynder. Før dette eksisterer islam så at sige ikke. Ikke rigtigt.

 

Når man så trutter i et horn mod had og voldelig ekstremisme, så bliver Muhammeds ufejlbarlige eksempel og islamisk jihad også forvandlet til en boomeranger, som rammer det muslimske verdenssamfund i nakken.

 

Meget af det, som islamiske lærde prædiker, når de fortæller ordret fra de hellige skrifter i moskeerne, er decideret religiøs intolerance, hadtale og agitation for voldelig ekstremisme.

 

Det er derfor overraskende, at et muslimsk land som Pakistan, har arbejdet så stålsat på at skabe anti-blasfemi resolutionen, med den ordlyd.

 

Lige så overraskende er det, at den vedtages med et overvældende flertal takket være den muslimske majoritet i FN.

 

For mens den vil være en af efterhånden mange hindringer for ytringsfriheden, så vil den, hvis den implementeres konsekvent, gøre store dele af islam forbudt.

 

Bare et lille udpluk fra koranen lyder sådan her :

 

2:191 Dræb dem, hvor I møder dem………

 

2:216 Jeres forskrift er at føre krig…….

 

8:12-14 …….. sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug dem over nakken. Hug dem over hver finger………

 

9:123……..Bekæmp dem af de vantro som er i nærheden af jer. Lad dem finde jer skånselsløse……..

 

Hvorfor store dele af islam vil blive forbudt, er indlysende. Islam består, i meget vid udstrækning, af intolerance og hadtale.

 

Men desværre, så implementeres ordlyden i de fint formulerede anti-blasfemi bestemmelser ikke konsekvent. Langt fra.

 

Formålet med blasfemiparagrafferne er at frede islam

Det farligste ved de mange lovmæssigheder der vedtages imod ytringsfriheden, er måden hvorpå de administreres.

 

For sol og vind deles ikke lige.

 

I Danmark er der § 166b. I Norge og Sverige har de også en. Sikkert også Finland, ligesom Tyskland, England, og Frankrig. Næsten ethvert vestligt land, som ikke længere har respekt for sig selv, har en.

 

Overalt er ordlyd en ting, og praksis en anden.

 

I praksis har religiøs islamisk hadtale stort set frit løb, mens islamkritikere forfølges og stækkes mere og mere.

 

Formålet med blasfemiparagrafferne er ikke at få stoppet hadtale generelt, men at få lukket munden på de såkaldte højreekstremister og deres såkaldte hadtale, som i virkeligheden er oplysning og advarsel om islam.

 

Det ønsker både muslimer og islamofile ikke-muslimer at få stoppet, da islam er uforsvarlig.

 

Islams værdigrundlag kan ikke forsvares i en moderne civiliseret verden.

 

Alle vestlige lande bør melde sig ud af FN

Islam er ikke tolerant, og kan ikke mødes i kompromis. Det er ikke tilladt.

 

Ønsket om dialog i den netop vedtagne anti-blasfemi resolution er blot en del af den fine indpakning. Det er taktik og lovlig løgn “taqiyya”.

 

Islam er ikke en brobygger, men en diktator, og desværre helt og aldeles uforenelig med den vestlige verden og dennes frihedsværdier.

 

Anti-blasfemi resolutionen er i sig selv vidnesbyrd om, hvor store problemer islam har med ytringsfriheden.

 

Anti-blasfemi resolutionen er i sig selv udtryk for krig jf. den fine indpakning og Muhammed som sagde : “War is deceit” (Bukhari 4.52.268).

 

Christine Douglass-Williams som dækker denne historie i Jihad Watch, mener, at USA bør trække sig ud af FN.

 

Siden der med OIC er blevet muslimsk flertal i FN, bør alle vestlige lande trække sig ud af FN.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…