Kraftigt på vej mod DDR-lignende tilstande i Danmark

Colourbox

Af Flemming Jansen

Det er fuldt forståeligt, at Dansk Industri tilkendegiver, at en aftale mellem regeringen og kredsen af venstrefløjs-støttepartier om at forbyde nyetablering af private daginstitutioner er et fejlskud af rang. Samtidig skal allerede etablerede private ordninger udfases. Danmark har fået en finanslov for 2021, som er den mest socialistiske i mands minde, og den del af aftalen, som forbyder private initiativer på børneområdet, er direkte totalitær i sin substans. Sørgeligt og dybt tragisk, at Danmark regeres af politikere, hvis beslutninger føres os hastigt mod DDR-lignende tilstande i et land, hvor vi ellers i mange år har nydt godt af, at parolen frihed under ansvar har været god latin.

 

”Frihed under ansvar” er nu erstattet af ”Staten ved bedst, hvad der er bedst for dig, mig og vore børn”. Man forstår bedre og bedre, hvorfor kredsen af partier bag finanslovsaftalen netop har fredet en statsminister og en regering, der har begået grundlovsbrud og set stort på paragraf 73, der handler om den private ejendomsrets ukrænkelighed. Det er ellers en af hovedhjørnestenene i et retssamfund, at borgerne er beskyttet mod statslige overgreb. Den politiske aftale om at forbyde etablering af private daginstitutioner falder helt i tråd med, at et privat eksporterhverv er slagtet hårdt og brutalt af staten uden lovhjemmel til at gøre det.

 

Vejen til ufrihed og fattigdom er belagt med den slags socialistiske tiltag, som har indbygget en totalitær tendens i sig. Måtte et flertal i den danske befolkning snart vågne op, inden det er for sent! – Og til lykke til regeringen og dens støttepartiet i øvrigt. Med finansloven for 2021 har de skaffet landet et verdensmesterskab, nemlig i skattetryk (!).

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…