KL sminker tal om indvandrere og beskæftigelse – fjerner migranter fra rubrikken offentlig forsørgelse

Modelfoto - tilfældigt gadebillede

Ifølge KL (kommunernes Landsforening) går det RIGTIG godt. KL oplyser, at tallene for ikke-vestlige
migranters beskæftigelse i en opgørelse i februar ser 2020 sådan ud – opgjort på 4 kategorier
Lønmodtagere: i 2016 37 % og i 2019 45 %
SU mv : i 2016 8 % og i 2019 8 %
Offentlig forsørgelse: i 2016 37 % og i 2019 28 %
Anden selvforsørgelse: I 2016 19 % og i 2019 19 % (i denne kategori medtages selvstændig
virksomhed og efterløn eller barsels-, og feriedagpenge)

Link til KL ́s opgørelse

 

Andelen af lønmodtagere blandt ikke-vestlige indvandrere er ifølge KL steget fra 37 procent i 2016
til 45 procent i 2019, mens andelen på SU ligger stabilt på 8 procent ligesom andelen, der er
selvstændige på efterløn eller barsels- og feriedagpenge har holdt sig på 19 procent.

 

Der var 37 procent på offentlig forsørgelse i 2016 og den andel er faldet til 28 procent. Men det tal
er ikke korrekt, da KL i deres opgørelse har udtaget SU og efterløn -og barselsdagpenge og har
angivet beløbene på en separat linie.

 

SU og efterløn -og barselsdagpenge er selvfølgelig OGSÅ offentlig forsørgelse.

 

Fjerner migranter fra rubrikken offentlig forsørgelse
KL laver det lille kunststykke at opgøre selvstændig virksomhed sammen med efterløn og
sygedagpenge mv.

 

Keine hexerei og så er der fjernet 19 procent af migrant-gruppen fra opgørelsen af migranter på
”offentlig forsørgelse”. – og SU opgøres også for sig på trods af, at det også kommer fra
skatteydernes lommer. Dette oplyses (behændigt ) ikke.

 

KL ́s opgørelse viser, hvor mange migranter, der tilsyneladende er kommet i arbejde og
”aktiveret.”

 

Opgørelsen giver også et indtryk af de mange migranter, der er på offentlig forsørgelse fx må SU
og barsels- og sygedagpengeogså benævnes som offentlig forsørgelse, så opgørelsen er blår i
øjnene på de stakkels hårdtarbejdende danskere.

 

Et vildledende skønmaleri
KL ́s tal er og gengivelse af tallene for hvor mange migranter, der er på offentlig forsørgelse hhv i
arbejde kan siges at være meget vildledende. Vi får for eksempel ikke at vide:

– hvad det har kostet de hårdtbeskattede danskerne at få migranten i arbejde ?(fx hvad har
udgiften været til sprogundervisning og efteruddannelse og hvor mange er flyttet til førtidpension,
flexjob, revalidering, jobtræning, seniorjob osv)

– om migranterne er ansat i støtteordninger det vil sige med delvis løn betalt af det offentlige (på
bekostning af en etnisk dansker, der kunne have fået et godt job…. .

 

Tal er taknemmelige, og i dette tilfælde er tallene for migranternes beskæftigelse sat direkte
vildledende op af KL.

 

Hvis vi desuden ikke får oplyst, om det er ”aktivering” og diverse andre aktiverings-ordninger fx
støttet ansættelse med lønkroner i ryggen og udgiften pr ansat migrant.
De nævnte tal for udgiften og hvilken ordning migranten er ansat i, bør oplyses – ellers må det
anses som vildledende skønmaleri.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…