Klimarådet vil have afgifter og mere vind og sol – men ikke et ord om atomkraft!

Klimarådets hovedpunkt var CO2 afgifter, der skal få forbrugerne til at ændre adfærd – men det er en skat, der ikke i sig selv reducerer drivhusgasserne. Atomkraft blev ikke nævnt, selvom det i dag er bedste bud på en fremtidig energi, hvis man ønsker en reel reduktion af drivhusgasser.

 

Regeringen vil bygge flere vindmøller som et led i klimaplanen. I 2017 stod vindmøller for 44% af elforbruget, men el er kun ca. 20% af al energi, så 44% er under 10% – og leverer kun i kraft af blæst og backup af biomasse af træ, der er med til at rydde skove bl.a. i USA og Amazonas. I 2018 skrev the Guardian, at Europas inkl. Danmarks klimaplaner vil føre til en katastrofal afskovning. https://www.theguardian.com/environment/2018/sep/12/eu-climate-law-could-cause-catastrophic-deforestation Ca. hvert 3. sekund fjernes globalt et træområde på størrelse med en fodboldbane.

 

EU ønsker også at øge antallet af vindmøller og mener, der er plads til 11 mio. vindmøller i Europa. Danmark har sat sig i spidsen med en 70% CO2 reduktion inden 2030, hvor EU har et klimamål at gøre EU klimaneutralt i 2050. Læs hvad dette kan indebære på denne norske hjemmeside: https://steigan.no/2020/02/ukritisk-fabling-om-11-millioner-vindturbiner/ (18.2.2020):

 

11 mio. vindmøller i 2050 vil kræve en total og årlig produktion af:

3,2 mia. t rustfrit stål = 107 mio. t stål hvert år, mere end 2 gange verdens totale produktion i 2018.

12,8 mia. t beton = 427 mio. t beton hvert år. Verdens betonproduktion i 2018 var ca. 4,5 mia. t.

44 mio. t kobber = 1,47 mio. t kobber hvert år. 32% af verdens årlige kobberproduktion.

110 mio. t epoxy (lim) = 3,67 mio. t hvert år. 14 gange mere end verdens årlige produktion af epoxy

267 mio. t glasfiber = 8,9 mio. t hvert år – mere end dobbelt af verdens årlige produktion i dag.

44 mio. t plast, der svarer til 29 mia. plastposer (a 15 gram)

 

Tilkørselsvejene til 11 mio. vindmøller vil ødelægge meget natur med 1,5 km vej til hver mølle og betyde 16,5 mio. km vej svarende til 412 gange rundt om jorden – mere end alle veje i verden i dag! Vejbredden med grøfter er 10 m og tilkørselsvejene vil ødelægge så meget natur som Østrig, Schweiz og Danmark til sammen. Bulldosere vil ødelægge myrer, fuglereder, dyrs levesteder, fjeldsider og landområder. Vindmøller dræber fugle og insekter og udleder mikroplast fra slitage.

 

På steigan.no har man prøvet at forestille sig en fordeling af nogle af de 11 mio. vindmøller:

2.800 vindmøller på Færøerne

1.176 vindmøller på Bornholm

59.560 vindmøller i Jylland

Dertil kommer:

206.000 vindmøller i Island

122.000 vindmøller på Svalbard

400.000 vindmøller i Alperne med risiko for jordskred i et varmere klima!!

samt mange andre steder – og det er som sagt bare i Europa!!

 

Der kommer udledning af CO2 ved produktion og transport af de 11 mio. vindmøller samt kraftværker til brug ved backup af biomasse – af træ, der kan rydde verdens sidste træer! Dertil kommer støjproblemer for naboer til vindmøller – samt skrotning af vindmøller!

 

Ren, billig og rigelig atomkraft kunne forsyne verden med energi i over 1000 år. I Danmark og mange andre lande forskes i thorium minireaktorer, der kunne transporteres på lastbil og levere energi i over 60 år i stedet for vindkraft, der ofte skal repareres og skrottes efter 20-25 år. Der burde komme et folkeligt oprør, hvis klimaplanen ikke inkluderer den nye teknologi af atomkraft med thorium, som vil være mere grøn og ren end den såkaldte vedvarende energi med backup af sort træ.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…