De Radikale jubler: Vindmøller kan levere strøm til hele Europa – men hvad vil de gøre, når det er vindstille?

Morten Helveg Petersen (Foto: Europaparlamentet)

Medierne stiller ikke enkle og dybde-borende spørgsmål til politikerne, når de fortæller om de store klimaplaner både i Danmark og i EU, hvor man foreslår 11 mio. flere vindmøller samt energiøer og havvindmølleparker, der samlet vil dække et område som Fyn eller hele Danmark. Medierne støtter dermed vindindustrien, der agiterer for den grønne omstilling, som i det lange løb kan vise sig mere sort end grøn pga. skovrydning samt drab af fugle og insekter og ødelagt natur.

 

Hvad så, når man indser, at den fluktuerende omskiftelige vindkraft, som man fejlagtigt kalder vedvarende, alligevel ikke kan levere? For hver eneste vindmølle kører der konstant en backup fra kraftværker, der brænder træ fra skove helt fra USA, Ghana, Estland, Rusland og andre steder. Medierne stiller ikke relevante spørgsmål om biomasse og ressourceforbruget af stål og beton ved produktion af vindmøller og affaldet fra dem. Medierne er ikke meget for at genere vindindustrien, som ofte har store annoncer i de samme medier. Hvem vil genere den, der betaler lønnen?

 

Morten Helveg Petersen skriver i Berlingske Tidende (16.11.20) om Nordsøens vindmølleeventyr, der kan blive århundredets største anlægsprojekt med vindmøller og gerne skulle kunne opfylde Den Europæiske Grønne Pagts målsætning om at gøre EU klimaneutralt i 2050. Men når der er vindstille i Nordsøen og ofte samtidig også i naboområderne, fortsætter kraftværkernes backup med afbrænding af biomasse (træ). Kraftværkerne kører konstant for at skabe forsyningssikkerhed.

 

Når en vindmølle er i drift, producerer den grøn energi. Men når den er slidt op, så udgør den pludselig et problem, siger seniorudviklingsingeniør Tom Løgstrup Andersen, Risø-DTU (DR.dk). Vindmøllernes affaldsproblem nævnes ikke i medierne og selvfølgelig heller ikke fra industrien og jo flere vindmøller jo mere affald. En vindmølle på land holder måske i ca. 20 år, men det barske miljø i Nordsøen med storme og oversvømmelse vil sikkert betyde en udskiftning af vindmøller hvert 12. år, så når man er færdig i den ene ende af eventyret, kan man skrotte i den anden.

 

Medierne stiller ikke de rigtige spørgsmål til politikerne om problemet med affaldet fra vindmøller, der er vanskelig at genbruge. Fx er genbrugsbeton under mistanke for at være mindre solid som fundament i højhuse, men problemet er størst ved møllevingernes glasfiber, der indeholder kræftfremkaldende epoxy og kan holde i flere hundrede år. Møllevingerne ender ofte på lossepladser eller graves ned, som man gør både i Danmark og i USA.

 

Et stort vindmøllepark-anlæg i Nordsøen kan have betydning for havmiljøet, for fisk og andre havdyrs sonarsystem, hvilket bør undersøges. Hvad med strømforhold, der nok ikke influerer på golfstrømmen, men alt bør undersøges. Havmiljøet er i dag ekstra sårbart pga. forureningen.

 

Meget affald havner i vandmiljøet og i havene, hvor der er stor forurening med plastic og andet. Ifølge Plastic Change organisationen er produktionen af plastic vokset fra 15 mio. tons i 1964 til 348 mio. tons i 2017, og prognosen er en fordobling i de kommende 20 år, hvis der ikke sker en ændring. Hvert år udledes ca. 8 mio. tons affald i havene, hvilket svarer til en lastbil fuld af plastic hvert minut. Det går ud over havets dyreliv, og om nogle år vil der måske være mere plastic end fisk i havene. På land og til havs er forureningen med plastic skadelig for dyr og menneskers sundhed.

 

Danske medier bringer sjældent dårlig omtale af vindkraft og biomasse, som lige nu er ved at rydde verdens skove.  Fx er Michael Moores film (se global-alarm.dk), der gør opmærksom på problemet, ikke vist på dansk TV. De danske medier skriver også sjældent om fremtidens energi atomkraft, som kan levere døgnet rundt – både i vindstille og når solen ikke skinner. Venstres klimaordfører Tommy Ahlers, der ønsker at give penge til iværksættere, burde støtte de to danske forskergrupper Copenhagen Atomics og Seaborg Technologies, som indenfor få år vil kunne levere thorium minireaktorer billigere og renere end de fleste andre energi-teknologier. De vil samtidig kunne levere rigelig energi, så selv energitunge virksomheder kan forblive i landet.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…