Kampagnen mod atomkraft!

Dong Energy

DR1 havde 10.8.20 TV udsendelsen: Kampagnen mod klimaet om oliegiganterne Shell, ExxonMobil og BP, der havde engageret propagandafolk til at støtte klimabenægtere, at den globale opvarmning var rent fup. Det var, efter at klimaforsker og tidligere rumforsker ved NASA James Hansen til den amerikanske kongres i 1988 havde oplyst om en kommende global opvarmning pga. menneskeskabt CO2 i atmosfæren. En udfasning af de fossile brændstoffer var ikke ligefrem noget olieindustrien var glad for og startede derfor en kampagne mod klimaet, så de kunne fortsætte deres salg af olie og gas. Denne kampagne udsatte kampen mod klimaet i over 20 år.

 

I dag er der en kampagne mod atomkraft, som også kan skade olieindustrien o.a. og er baseret på frygt i stedet for fakta. Det begyndte allerede i 1970erne med ungomsoprøret, Tvind, hele venstrefløjen, ja selv statsminister Anker Jørgensen ændrede holdning, idet han i begyndelsen faktisk var indstillet på, at Danmark skulle have atomkraft. Han var måske inspireret af Niels Bohr, der gerne så atomkraft med det store potentiale anvendt til fredelige formål.

 

I 1973 lukkede præsident Nixon i USA forskning og udvikling af en ny atomkraftteknologi med thorium i stedet for uran, hvor atomfysiker Alvin Weinberg i Oak Ridge Laboratoriet i Tennessee havde gennemført lovende resultater med en thorium reaktor. Præsident Richard Nixon foretrak uran, som også kunne bruges til bomber – det kan thorium ikke.

 

Atombomben, der var med til at afslutte 2. verdenskrig, havde stor indflydelse på folks holdninger, og frygten blev brugt til at skræmme folk og bliver stadig brugt til at vende folk mod atomkraft, som i dag bruger en ny teknologi i bl.a. minireaktorer, der kan transporteres i en container. Som professor Takashi Kamei fra Kyoto sagde til mig under en thoriumkonference i Shanghai i 2012, vil minireaktorer kunne anvendes på øer uden kabelforbindelse til fastlandet.

 

Ny teknologi med thorium kernekraft er et mirakel i en tid, hvor den globale opvarmning skal bremses. Det sagde tidligere NASA rumforskningsingeniør – nu leder af FLIBE firmaet Kirk Sorensen (dansk afstamning) på en thorium konference i Geneve i 2013. På konferencen var Carlo Rubbia (Nobelprisvinder i fysik i 1984) også inde på, at det hastede så meget, inden klimaet løb løbsk, at alt måtte tages i brug – og især indenfor kernekraft.

 

Tidligere formand for dansk atomenergikommission, prof. i geologi ved KU Henning Sørensen mente, vi kunne have haft thorium kernekraft allerede i år 2000, hvis ikke politikerne havde arbejdet imod – med frygt i stedet for fakta. Det kan ende med, at det bliver for sent at handle, men politikerne har mere lyst til genvalg end til at gå ind i en debat for atomkraft som anbefalet af FN’s IPCC og andre videnskabsfolk. Vi har igen mistet ca. 20 år i kampen mod en global opvarmning.

 

Den tidligere svenske udenrigsminister og generalsekretær for det internationale atomenergiorgan IAEA, Hans Blix, skrev 20.3.11 i Svenska Dagbladet: Man løser ikke Shanghais, Calcuttas, Kairos – eller svenske industris energibehov med vindkraft eller solkraft.

 

Ved Fukushima ulykken 11.3.11 døde ca. 18.500 mennesker ved tsunamien, mens 40-50 personer døde ved eksplosionen eller efter radioaktiv bestråling. Til sammenligning døde ca. 8,8 mio mennesker i 2018 af luftforurening bl.a. fra de fossile brændsler (Videnskab.dk 2019). Journalist Frede Westergaard skrev kort efter Fukushima ulykken i Weekendavisen: Problemet med fravalg af kernekraft er, at det flere årtier frem vil være ensbetydende med tilvalg af fossil energi, der udleder CO2. Den såkaldt vedvarende energi fra vind og sol er ikke i stand til at levere stabil el-produktion i store mængder. Problemet er netop, at den ikke er vedvarende. Der er altså mange, mange timer om året, hvor samfundet nærmest ville gå i stå, hvis det kun beroede på vindkraft.

 

Hvis det skal lykkes at bremse den globale opvarmning skal vi have en kampagne for atomkraft.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…