Joe Biden siger, at han vil samle og hele nationen – men under ham kan USA ende med en endnu dybere splittelse af befolkningen

 

USA’s kommende præsident, Joe Biden, har efter sin valgsejr slået meget på, at han vil samle og hele nationen.

 

Denne retorik er temmelig ukritisk blevet viderebragt af medierne, herunder de danske.

 

Men virkeligheden kan meget vel blive den stik modsatte. Under Biden risikerer USA at blive en endnu mere splittet nation, hvor mistilliden mellem forskellige befolkningsgrupper vokser.

 

Tillid, lykke og sammenhængskraft

I forvejen ligger USA dårligt, når man måler, hvor stærk tilliden er mellem borgerne i forskellige lande.

 

Danmark og de andre skandinaviske lande ligger helt i top, når det gælder tillid mellem borgerne og borgernes tillid til deres politikere. USA ligger langt nede.

 

Det smitter i høj grad af på, hvor lykkelige folk føler sig i forskellige lande. Også her er de skandinaviske lande normalt topscorere, når man måler den slags. Danskerne er flere gange blevet kåret til verdens lykkeligste folk.

 

Forskere har konstateret en tæt sammenhæng mellem tillid på den ene side og kulturel og social sammenhængskraft i befolkningen på den anden.

 

Stærke fælles værdier og stærk ansvarsfølelse over for hinanden og over for samfundet som helhed er grundlagt for høj tillid mellem borgerne.

 

Danmark og USA

I Danmark er sammenhængskraften meget stærk sammenlignet med andre lande – og langt stærkere end i USA.

 

Hvis man bruger Joe Bidens retorik, må man sige, at Danmark har gjort det langt bedre end USA, når det drejer sig om at ”hele” og ”samle” nationen.

 

Det er selvfølgelig alt andet lige også lettere at sikre sammenhængskraft i et land, der er så lille som Danmark. I det store USA er det en langt mere kompliceret opgave.

 

Men når Danmark står sig langt bedre end USA, hvad angår sammenhængskraft, tillid og lykkefølelse, så hænger det langt fra kun sammen med landenes størrelse. Andre faktorer er vigtigere.

 

En berømt bog

For næsten 30 år siden blev denne problemstilling taget op af en kendt og agtet skikkelse i amerikansk politik, Arthur Schlesinger, jr., demokrat, historieprofessor og specialrådgiver for præsident John F. Kennedy.

 

Det skete i en berømt bog, som bar titlen: ”The Disuniting og America” – Reflections on a Multicultural Society”.

 

Schlesinger var positiv over for, at USA var blevet mere åbent for folk med forskellige kultur. Men han frygtede, at denne udvikling var ved at gå for langt. Han så en alvorlig risiko for, at den ville underminere følelsen af en fælles amerikansk identitet og dermed skabe store konflikter i samfundet.

 

Derfor gav han sin bog den advarende titel: ”Amerikas splittelse – refleksioner over et multikulturelt samfund”.

 

Advarslerne blev ignoreret

Men Schesingers advarsel blev fuldstændig ignoreret. Specielt demokratiske præsidenter kunne ikke få multikulturelt samfund nok. Men også mange republikanere trak samme vej, fordi de slikkede sig om munden ved tanken om den billige arbejdskraft, der kunne komme til landet.

 

I dag befinder USA sig i den tilstand, som Schlesinger advarede mod. Man har fået et stærkt opsplittet samfund, hvor samfundsgrupperne i vidt omfang lever deres eget liv i parallelsamfund, der ikke omgås hinanden og ikke kender meget til hinanden.

 

Man samles kun om de helt overordnede nationale begivenheder og symboler. Der er ikke noget, der ligner den sammenhængskraft og tillid i det daglige, som vi har glæden af i Danmark.

 

 

 

 

En meget skuffet forsker

Schlesinger var ikke den eneste, der måtte konstatere, at det amerikanske samfund bevægede sig i den gale retning.

 

Et andet koryfæ i demokratiske kredse, samfundsforskeren Robert D. Putnam, måtte også konstatere, at den var gal. Han gennemførte undersøgelser i amerikanske byer for at finde ud af, om stor etnisk mangfoldighed i lokalområder skabte større samfundsengagement og større livskvalitet.

 

Til sin store sorg måtte Putnam konkludere, at et modsatte var tilfældet. I områder, hvor etniske grupper med meget forskellig baggrund var bragt sammen, blev resultatet, at de sociale bånd blev svagere, livskvaliteten og tilliden faldt, mens følelsen af lykke var ringere end andre steder.

 

Putnam skrev ærligt, at han havde håbet på et andet resultat. Men kendsgerningen var, at stor etnisk forskellighed og ringe kulturfællesskab skaber mindre livskvalitet, mindre tillid og mindre lykke.

 

For folks lykke og velbefindende er det vigtigt, at der lever sammen med folk, som de har en sammenhængskraft, en fortrolighed og et kulturfællesskab med. Det måtte han erkende.

 

Fortielse

Putnam, der ellers var en feteret intellektuel skikkelse i USA, høstede ikke megen anerkendelse endsige begejstring for disse resultater.

 

I virkelighedens politiske verden blev disse resultater da også i vidt omfang fortiet.

 

Man lod den massive indvandring til USA fortsætte. Man lod samfundsfællesskabet sejle til fordel for etniske parallelsamfund. Og så nøjedes man med at samles omkring de helt overordnede fælles symboler og institutioner.

 

Som god amerikaner hilser man flaget og føler sig bevæget ved det. Men man har et meget sparsomt fællesskab med folk, der er del af en anden etnisk gruppe – selv hvis de bor rundt om hjørnet.

 

Fuld skrue på flosklerne

Nu taler Biden så om at samle og hele nationen.

 

Her tænker han nok først og fremmest på at få skabt en bedre tone i amerikansk politik og en større forståelse af, at der må indgås kompromiser mellem de to store partier.

 

Det er i sig selv en stor udfordring. I øjeblikket er det jo ikke ligefrem forsonlighed og dialog, der præger billedet.

 

Bidens vage opfordring til samling vil ikke få de store samfundsmæssige konsekvenser.

 

I det daglige vil de etniske og sociale grupper fortsat leve adskilt fra hinanden i deres parallelverdener. USA er endt med det, som Schlesinger advarede så indstændigt imod: ”The Disuniting of America”.

 

Uanset hvor meget Biden lover at ”samle” og ”hele”, så er der stor fare for, at det bliver hængende i floskler i et samfund, der i kraft af indvandringen har styret direkte mod at blive stærkt opsplittet. Med dertil hørende lav tillid, lav sammenhængskraft og lavt lykkeniveau.

 

Men det fortæller de danske mediers udsendte medarbejdere ikke noget om. Her er der fuld skrue på besyngelsen af Demokraternes politisk korrekte verdensbillede.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…