Kommunalpolitikere i Horsens giver islamiske fundamentalister en stor sejr – det har betydning for hele Danmark

Foto: Privat

Mandag aften blev der udkæmpet et slag i Horsens Byråd om islams indflydelse i det danske samfund.

 

Her vandt islam og det sekulære danske samfund tabte.

 

Dansk Folkeparti stod alene over for alle andre partier.

 

Et forslag fra Dansk Folkeparti blev stemt ned

Michael Nedersøe fra Dansk Folkeparti havde stillet et forslag i byrådet, der forbød kommunalt ansatte med borgerkontakt at bære markante religiøse symboler, herunder hovedbeklædningsgenstande.

 

Flere og flere danskere oplever at møde muslimer med islamisk tørklæde som hjemmehjælper, skolelærer og sagsbehandler.

 

Det skal stoppes, siger Michael Nedersøe. Det islamiske tørklæde er forkyndende og en reklamesøjle for islam. Det lægger pres på de muslimer, der gerne vil slippe for det islamiske tørklæde og integreres i danske værdier, siger Michael Nedersøe til Den Korte Avis.

 

Tørklædet markerer, at mænd i islam er mere værd end kvinder, siger Michael Nedersøe, der kalder det ‘skandaløst’, at venstrefløjen er imod et forbud. De siger jo, at de kæmper for ligestilling, og at religion er en privat sag.

 

Men alle andre partier var uenige.

 

‘Det er jo bare deres kultur’

“Du og jeg skal ikke bestemme, hvad kvinder skal have på”, svarede Lisbeth Torfing fra Enhedslisten.

 

Per Amdisen fra SF mente, forslaget kan sidestilles med berufverbot.

 

“Mig bekendt er der ikke nogen, der missionerer, mens de er på arbejde”, sagde Andreas Boesen fra Socialdemokratiet.

 

Brugen af tørklædet kan også være kulturelt betinget lød det fra flere.

 

Men når man hører debatten får man det indtryk, at det vigtige for flere partier er behovet for ansatte i plejesektoren. Der mange ansatte i hjemmehjælpen, derfor skal man også bare ansætte indvandrere uanset om de går med islamisk tørklæde.

 

Dybt problematisk signal

Striden i Horsens har vidtrækkende perspektiver. Men de synes desværre ikke at være gået op for det flertal af kommunens politikere, der vil lade kvindelige ansatte bære islamisk tørklæde under deres kontakt med borgerne.

 

De pågældende kommunalpolitikere tror tilsyneladende, at tørklædet bare handler om kultur. De vil vise deres velvilje over for, at nogle ansatte vil holde fast i deres hjemlandes traditionelle klædedragt.

 

Men tørklædet er langt fra bare et stykke traditionel beklædning. Tørklædet er et symbol på islams magt.

 

Islam er ikke bare religion. Islam er ikke bare kultur. Islam udstikker de love, som muslimer skal følge i deres indretning af samfundet. Det gælder på alle mulige områder – herunder tildækning af kvinder.

 

Når kommunalt ansatte muslimske kvinder bærer tørklæde under deres kontakt med borgerne, så dyrker de ikke bare deres kulturelle traditioner. De signalerer, at de adlyder islams lov.

 

Dette er et dybt problematisk signal at sende til de borgere, som kommer i kontakt med de pågældende kvindelige ansatte. Og dette signal sendes jo ikke bare af den enkelte ansatte. Det sendes af kommunen, når den accepterer, at de ansatte signalerer deres loyalitet over for islamisk lov.

 

Forbud mod dommere med tørklæde

Tidligere er det herhjemme blevet forbudt for dommere at bære islamisk tørklæde. Dette forbud bundede netop i, at der ikke måtte herske nogen tvivl om, at danske dommere alene lader sig lede af dansk lov – og ikke af islamisk lov.

 

Den samme klarhed bør naturligvis herske, når det gælder kommunalt ansatte. De skal ikke signalere en særlig tilknytning til islamiske love, når de betjener borgerne. De skal være religiøst neutrale og udelukkende koncentrere sig om at overholde dansk lov og levere god service til borgerne.

 

Der er noget muldvarpeblindt over de lokalpolitikere i Horsens, der tror, at tørklædet bare er en traditionel klædedragt.

 

Import af islamisk fundamentalisme til Danmark

Fundamentalismen har gennem årtier vokset sig stærkere og stærkere i den muslimske verden. Iran, Saudi-Arabien og nu også Tyrkiet er fremtrædende eksempler.

 

En af Europas skarpeste analytikere af islamisk fundamentalisme, den hollandske professor Ruud Koopmans, har i en ny bog, ”Islams forfaldne hus”, analyseret denne islamiske fundamentalisme og dens ødelæggende virkning på udviklingen i den islamiske verden.

 

I et interview med Kristeligt Dagblad har en trukket sine hovedpointer op.

 

Koopmans peger på, at denne islamiske fundamentalisme i høj grad har haft negativ indflydelse på samfundsudviklingen i den muslimske verden: ”Stort set alle muslimske lande i Nordafrika og Mellemøsten er fejlslagne stater præget af borgerkrig, undertrykkelse og fattigdom.”

 

Med indvandringen er denne muslimske fundamentalisme blevet bragt til Europa, herunder Danmark:

 

”Toppen af isbjerget er naturligvis den voldelige, radikale islamisme, som står bag terrorangreb. Men under den er der en lang række af mere hverdagslige udfordringer for integration, som skaber konflikter mellem muslimske indvandrergrupper og majoritetssamfundet, og som ofte beror på, at konservative muslimske mindretal stiller krav om at bære tørklæde i offentlige embeder, bære burka, eller hvad det kan være.” (Vi fremhæver)

 

Danske politikeres uvidenhed om islam

Kravet om, at muslimske ansatte i det offentlige skal have ret til at bære islamisk tørklæde, når de har kontakt til borgerne, er et centralt led i fundamentalisternes bestræbelser på at udbrede islamisk lov til Europa.

 

Men det er tilsyneladende ikke gået op for det store flertal i Horsens Byråd. Hermed understreger de den meget ringe viden, danske politikere har om islam.

 

Denne uvidenhed om islam går hånd i hånd med, at man lukker øjnene for de store ændringer, der nu sker i den danske befolknings sammensætning.

 

”Det vidste vi sørme ikke…”

Muslimske indvandrere og efterkommere udgør en kraftigt voksende del af befolkningen. Det giver øget grobund for kravet om, at islamisk lov også skal gælde i Danmark. Endemålet er, at den også skal gælde for danskere. Vi vil se flere af de enorme problemer, som islamisk fundamentalisme har ført med sig overalt.

 

Imens luller et stort flertal i kommunalbestyrelsen i Horsens sig ind i den illusion, at retten til at bære islamisk tørklæde, når man betjener borgerne, bare handler om at dyrke sin kultur.

 

Det handler om islams magt i vores samfund. Hvis muslimske ansatte i Horsens Kommune får ret til at bære islamisk tørklæde, når de betjener borgerne, vil det være en klar sejr for den muslimske fundamentalisme.

 

Det politiske flertal i Horsens kan ikke komme om nogle år og sige: ”Det vidste vi sørme ikke…”

 

Læs mere her Horsens Folkeblad og hør debatten i byrådet her

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…